Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Programos

„Google Play“ šeimos politikos laikymasis naudojant „AdMob“

Šiame straipsnyje paaiškinta, kaip laikytis „Google Play“ šeimos politikos, kai skelbimai teikiami programose, kurios taikomos vaikams.

Jei programą taikote vaikams (jie yra programos auditorija) ir joje rodote skelbimus, turite užtikrinti, kad programa atitiktų „Google Play“ šeimos politiką. Sistemoje „AdMob“ leidėjams siūlomi toliau nurodyti įrankiai, skirti „Google Play“ šeimos politiką atitinkantiems skelbimams rodyti. 

Pastaba: iš „AdMob“ leidėjų reikalaujama laikytis „AdMob“ ir „AdSense“ politikos. Be to, skelbimai privalo atitikti galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (įskaitant visas su savaiminiu reguliavimu susijusias ar pramonės srities gaires).

Atminkite, kad sistemoje „Google Play“ neseniai atnaujinta šeimos politika, siekiant patikslinti, kad, jei viena iš tikslinių programos auditorijų yra vaikai, programa negali perduoti tam tikrų identifikatorių (įskaitant reklamavimo ID) vaikams ar nežinomo amžiaus naudotojams.

Atnaujinkite SDK į 20.6.0 ar naujesnės versijos „Android“ GMA SDK ir (arba) 7.67.0 ar naujesnės versijos „iOS“ GMA SDK, kad užtikrintumėte reklamavimo ID neperdavimą, kai skelbimo užklausa pažymėta žyma „Vaikams skirtas turinys“. Taip pat galite pasirinkti išjungti reklamavimo ID visoje programoje, neleisdami sujungti reklamavimo ID leidimo su programa.

Specialiai vaikams skirtos programos

Jei „Google Play Console“ skiltyje „Tikslinė auditorija ir turinys“ pasirinksite tik vaikų amžiaus grupes, „AdMob“ automatiškai pradės teikti šeimos politiką atitinkančius skelbimus pagal visas iš programos gaunamas skelbimų užklausas.

Skelbimai, kurie laikomi tinkami vaikams arba šeimai, yra didesnio skelbimų telkinio poaibis. Jei programa anksčiau nebuvo taikoma tik pagal vaikų amžiaus grupes, atnaujinę tikslinę auditoriją galite pastebėti, kad sumažėjo įvykdytų parodymų.

Visiems, įskaitant vaikus ir šeimas, skirtos programos 

Jei „Google Play Console“ skiltyje „Tikslinė auditorija ir turinys“ pasirinksite vaikų ir vyresnių žmonių amžiaus grupes, įskaitant vaikus ir šeimas, turėsite įtraukti kodą, kurį naudojant iškviečiamas vaikams teikiamų skelbimų užklausų setTagForChildDirectedTreatment()metodas ir nurodomas maksimalus skelbimo turinio įvertinimas. 

Pastaba: sužinokite, kaip dar galima laikytis „Google Play“ šeimos politikos
Visiems, įskaitant vaikus ir šeimas, skirtose programose diegiamo kodo pavyzdys
Jei norite siųsti vaikams skirtų skelbimų užklausas įvairiai auditorijai skirtoje programoje, naudokite toliau pateiktą kodo pavyzdį, kad iškviestumėte setMax_ad_content_rating() ir setTagForChildDirectedTreatment().
RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
    .toBuilder()
    .setTagForChildDirectedTreatment(
        RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
    .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
    .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Iškviečiamas metodas setMax_ad_content_rating() su verte MAX_AD_CONTENT_RATING_G. Be to, iškviečiamas metodas tagForChildDirectedTreatment() su verte true. Tada, prieš įkeliant skelbimus, objektas RequestConfiguration turėtų būti perduotas MobileAds.setRequestConfiguration(). Taip būsimas bendras skelbimų skaičius atitiks šeimos politikos nuostatas.

Jei naudojate „Ad Manager“, o ne „AdMob“, taikydami atitinkamus klasės „AdManagerAdRequest.Builder“ metodus galite sukurti AdManagerAdRequest, o ne AdRequest.
Pastaba: „AdMob“ neatsako už žiniatinklio rodinio turinį. Išskirtinai kūrėjų atsakomybė yra užtikrinti, kad skelbimai žiniatinklio rodinyje atitiktų „Google Play“ politiką.

„Google Play“ šeimos politikos laikymasis naudojant „AdMob“ tarpininkavimo priemonę 

Kai skelbimai teikiami vaikams arba nežinomo amžiaus naudotojams, visose „Android“ programose, priskirtose kategorijai „Skirta šeimai“, turi būti naudojamas „Google Play“ Savarankiškai sertifikuotų skelbimų SDK šeimoms arba tarpininkavimo platforma. Siekiant užtikrinti jūsų atitiktį „Google Play“ reikalavimams, „AdMob“ automatiškai blokuos visus skelbimų šaltinius, kurie nėra savarankiškai sertifikuoti sistemoje „Google Play“, ir neleis teikti jų skelbimų būtent vaikams skirtose programose arba visiems skirtose programose su žyma setTagForChildDirectedTreatment(true).

Dažniausiai „AdMob“ paskyroje būsite įspėti, jei naudojamas skelbimų šaltinis nėra savarankiškai sertifikuotas skelbimų šaltinis ir „Google Play Console“ skiltyje „Tikslinė auditorija ir turinys“ pasirinkote tik vaikų amžiaus grupes. Skelbimai iš savarankiškai sertifikuotų skelbimų šaltinių bus ir toliau teikiami.

Tinkintiems įvykiams, kurie taikomi pagal programas, priskirtas kategorijai „Skirta šeimai“, turi būti naudojami šeimai skirti savarankiškai sertifikuoti skelbimų šaltiniai. Siekdami laikytis „Google Play“ politikos, turite užtikrinti, kad jūsų tinkintiems įvykiams būtų naudojami tik šeimai skirti savarankiškai sertifikuoti skelbimų šaltiniai.

Kai kurie leidėjai programose, apimančiose vaikus kaip auditoriją, gali norėti naudoti „AdMob“ tarpininkavimo priemonę. 

Jei „AdMob“ norite naudoti tarpininkavimo tikslais, turite sukonfigūruoti tarpininkavimo grupę taip, kad būtų naudojamos tik Savarankiškai sertifikuotų skelbimų SDK šeimoms. 

Pastaba: atsižvelgiant į tai, kad „AdMob“ tarpininkavimo priemonėje tarp kūrėjo bei trečiosios šalies skelbimų tinklo yra reklamavimo ryšys ir „AdMob“ tiesiog veikia kaip platforma, kūrėjas privalo užtikrinti, kad trečiosios šalies skelbimų tinklas teiktų programos „Skirta šeimai“ politiką atitinkančius skelbimus.

Specialiai vaikams skirtos programos

Programose, kurioms „Google Play Console“ skiltyje „Tikslinė auditorija ir turinys“ parenkamos tik vaikų amžiaus grupės, skelbimų užklausoms pildyti turi būti naudojami tik „Google Play“ Savarankiškai sertifikuotų skelbimų SDK šeimoms.

Jei norite, kad programa gautų šeimos politiką atitinkančius skelbimus iš trečiųjų šalių skelbimų tinklų, turėsite iškviesti setTagForChildDirectedTreatment(true) ir kiekvienai skelbimų užklausai nustatyti žymos max_ad_content_rating vertę G. Be to, jūsų pasirinkti trečiųjų šalių skelbimų tinklai privalo teikti šeimos politiką atitinkančius skelbimus.

Naudojant „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK skelbimų užklausos persiunčiamos trečiųjų šalių skelbimų tinklams, kad būtų teikiami „Skirta šeimai“ politiką atitinkantys skelbimai. Kūrėjas privalo užtikrinti, kad trečiųjų šalių skelbimų tinklai teiktų skelbimus, atitinkančius šeimos politiką.

Visiems, įskaitant vaikus ir šeimas, skirtos programos 

Programose, kurioms „Google Play Console“ skiltyje „Tikslinė auditorija ir turinys“ parenkamos vaikų ir vyresnių žmonių amžiaus grupės, įskaitant vaikus ir šeimas, kai skelbimai teikiami vaikams ar nežinomo amžiaus naudotojams, skelbimų užklausoms užpildyti turi būti naudojamos „Google Play“ Savarankiškai sertifikuotų skelbimų SDK šeimoms.

Teikdami vaikams ar nežinomo amžiaus naudotojams skirtas skelbimų užklausas ir norėdami gauti „Google Play“ šeimos politiką atitinkančius skelbimus iš trečiųjų šalių skelbimų tinklų, kiekvienai skelbimų užklausai turėsite iškviesti setTagForChildDirectedTreatment(true) ir nustatyti žymos max_ad_content_rating vertę G.

Naudojant „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK skelbimų užklausos bus persiųstos trečiųjų šalių skelbimų tinklams, kad būtų teikiami šeimos politiką atitinkantys skelbimai. Kūrėjas privalo užtikrinti, kad trečiųjų šalių skelbimų tinklai teiktų skelbimus, atitinkančius šeimos politiką.


 

Daugiau apie programą „Skirta šeimai“ sužinosite svetainėje „Google Developers“.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu