עמידה במדיניות המשפחות של Google Play באמצעות AdMob

אם הקהל שהגדרתם לאפליקציה כולל ילדים ואתם מציגים בה מודעות, עליכם לוודא שהמודעות האלה עומדות במדיניות המשפחות של Google Play. ב-AdMob יש מספר כלים לבעלי אפליקציות שנועדו לעזור להם להבטיח שבאפליקציות שלהם יוצגו מודעות שעומדות במדיניות המשפחות של Google Play. 

בעלי אתרים ב-AdMob נדרשים לפעול בהתאם למדיניות של AdMob ושל AdSense. בנוסף, עליהם לציית לחוקים ולתקנות החלים (כולל הנחיות רלוונטיות כלשהן הנוהגות בתעשייה ורגולציה עצמית).

אפליקציות לילדים

אם האפליקציה שלכם היא חלק מתוכנית "לכל המשפחה" של Google Play ואתם מציגים מודעות באפליקציה, עליכם לוודא שהמודעות האלה עומדות בדרישות של תוכנית "לכל המשפחה" ובמדיניות שלה בנוגע למודעות.

לאחר שתצרפו את האפליקציה לתוכנית הזו, מערכת AdMob תתחיל להציג באופן אוטומטי מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה" בתגובה לכל הבקשות למודעות שיתקבלו מהאפליקציה.

מודעות שמוגדרות כמתאימות לילדים ולמשפחות הן קבוצת משנה של מאגר המודעות הכולל. אם האפליקציה שלכם לא השתתפה בעבר בתוכנית "לכל המשפחה", ייתכן שתבחינו בירידה בכמות החשיפות לאחר שתוסיפו אותה לתוכנית.
 

אפליקציות שממקדות לכולם, כולל ילדים ומשפחות 

אם האפליקציה שלכם ממקדת לכולם, כולל ילדים ומשפחות, תצטרכו להטמיע קוד באפליקציה שמפעיל את השיטה tagForChildDirectedTreatment() עבור בקשות למודעות שמוצגות לילדים, וכן לציין את הסיווג המקסימלי לתוכן מודעה. 

למידע על דרכים נוספות לעמידה במדיניות המשפחות של Google Play
דוגמה לקוד שצריך להטמיע באפליקציות שממקדות לכולם, כולל ילדים ומשפחות
אם אתם רוצים לשלוח בקשות להצגת מודעות המותאמות לילדים באפליקציה המיועדת לקהל מעורב, אפשר להיעזר בדוגמת הקוד הבאה כדי להגדיר "max_ad_content_rating" ולהפעיל את tagForChildDirectedTreatment():
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

צמד המפתח-ערך עם ההגדרה "max_ad_content_rating" מאוגד בחבילה, והחבילה הזו מתווספת לבקשה. בנוסף, השיטה tagForChildDirectedTreatment() מופעלת עם הערך true. לאחר מכן ניתן להשתמש באובייקט הבקשה כדי לטעון מודעה התואמת למדיניות תוכנית 'לכל המשפחה'.

אם אתם משתמשים ב-DFP ולא ב-AdMob, אפשר ליצור PublisherAdRequest במקום AdRequest באמצעות השיטות המתאימות במחלקה PublisherAdRequest.Builder.
האחריות לתוכן המוצג ב-WebView אינה מוטלת על AdMob. האחריות לוודא שהמודעות שמוצגות ב-WebView עומדות במדיניות Google Play מוטלת על המפתחים בלבד.

עמידה במדיניות המשפחות של Google Play באמצעות תהליך בחירת הרשת ב-AdMob 

ייתכן שיהיו בעלי אפליקציות שירצו להשתמש בתהליך בחירת הרשת ב-AdMob לאפליקציות שהקהל שלהן כולל ילדים. 

אם אתם רוצים להשתמש ב-AdMob כדי לבחור רשת מודעות כשאפשרות זו זמינה, עליכם לוודא שהמודעות שמוצגות מרשתות מודעות של צד שלישי עומדות במדיניות המשפחות של Google Play.

בתהליך בחירת הרשת ב-AdMob, מערכת היחסים בנוגע לפרסום מתנהלת בין המפתח לבין רשת המודעות של הצד השלישי, ו-AdMob משמשת כפלטפורמה בלבד. לכן, זו אחריותו של המפתח לוודא שברשת המודעות של הצד השלישי מוצגות מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה".

אפליקציות לילדים

אפליקציות שמשתתפות בתוכנית "לכל המשפחה" חייבות להשתמש באחת מרשתות המודעות שאושרו על ידי Google Play כדי למלא בקשות למודעות. 

כדי שהאפליקציה שלכם תקבל מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה" מרשתות מודעות של צד שלישי, עליכם להפעיל את השיטה tagForChildDirectedTreatment(true) ולהגדיר את max_ad_content_rating בתור G עבור כל בקשה להצגת מודעה. כמו כן, רשתות המודעות של הצד השלישי שתבחרו חייבות להציג מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה".

Google Mobile Ads SDK יעביר בקשות למודעות אל רשתות מודעות של צד שלישי כדי להציג מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה". המפתח אחראי לוודא שרשתות המודעות של הצד שלישי מציגות מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה".

אפליקציות שממקדות לכולם, כולל ילדים ומשפחות 

אפליקציות שממקדות לכולם, כולל ילדים ומשפחות, חייבות להשתמש באחת מרשתות המודעות שאושרו על ידי Google Play כדי למלא בקשות למודעות. 

בכל הנוגע לבקשות למודעות שמוצגות לקהלים של ילדים, כדי לקבל מודעות שעומדות במדיניות המשפחות של Google Play מרשתות מודעות של צד שלישי, עליכם להפעיל את השיטה tagForChildDirectedTreatment(true) ולהגדיר את max_ad_content_rating בתור G עבור כל בקשה להצגת מודעות.

Google Mobile Ads SDK יעביר בקשות למודעות אל רשתות מודעות של צד שלישי כדי להציג מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה". המפתח אחראי לוודא שרשתות המודעות של הצד שלישי מציגות מודעות שעומדות במדיניות "לכל המשפחה".


 

מידע נוסף על תכנית 'לכל המשפחה' זמין ב-Google Developers.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?