Chính sách

Hoạt động không hợp lệ: Tài khoản bị tạm ngưng

Ngoài việc theo dõi các trường hợp vi phạm chính sách, chúng tôi còn phân tích tất cả các lần nhấp và hiển thị để xác định xem liệu các lần nhấp và hiển thị đó có phải là kiểu sử dụng có thể làm tăng giả tạo chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản hay không. Nếu chúng tôi xác định rằng tài khoản của bạn có lưu lượng truy cập không hợp lệ, khi đó, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn và hoàn lại tất cả thu nhập tài khoản cùng với chia sẻ doanh thu của Google cho nhà quảng cáo bị ảnh hưởng.

Việc tạm ngưng tài khoản cho bạn thời gian để điều tra các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ, xác định và chặn lưu lượng truy cập đáng ngờ, đồng thời thực hiện các biện pháp đo lường để đảm bảo lưu lượng truy cập trong sạch. Bạn không thể khiếu nại việc tạm ngưng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Analytics cho Firebase để giúp bạn hiểu, theo dõi và đánh giá tốt nhất lưu lượng truy cập đến ứng dụng của mình. Việc này cũng có thể giúp bạn xác định các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu có thêm bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trong tài khoản AdMob của bạn trong thời gian tạm ngưng tạm thời, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, thậm chí trước khi kết thúc thời gian tạm ngưng. Sau khi chúng tôi hủy tạm ngưng tài khoản của bạn, nếu hoạt động không hợp lệ vẫn còn và tiếp tục góp phần tạo ra lưu lượng truy cập có giá trị thấp vào hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi thì chúng tôi có thể cần phải hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo, tạm ngưng lại tài khoản của bạn hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn để bảo vệ nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi.

Để giúp bạn hiểu những lý do có thể khiến tài khoản của nhà xuất bản bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi đã liệt kê những lý do thường gặp nhất bên dưới. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ mà chỉ là các nguyên nhân hàng đầu.

Những lý do thường gặp khiến tài khoản AdMob bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ

Nhấp vào quảng cáo trên ứng dụng của chính bạn
  • Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính họ hoặc sử dụng bất kỳ biện pháp nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc số nhấp chuột một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công. Bạn không được phép thử nghiệm quảng cáo của chính mình bằng cách nhấp vào chúng.
  • Vui lòng sử dụng quảng cáo thử nghiệm (có phiên bản cho Android hoặc iOS) để tránh tạo các lần nhấp không hợp lệ.
Một hoặc nhiều người dùng nhấp liên tục vào quảng cáo trên ứng dụng của bạn
  • Nhà xuất bản không được tăng giả tạo số lần hiển thị hoặc số nhấp chuột mà quảng cáo nhận được, kể cả bằng các phương tiện tự động hay thủ công.
  • Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của mình. Điều này bao gồm việc yêu cầu người dùng hỗ trợ ứng dụng của bạn, cung cấp phần thưởng để người dùng nhấp vào quảng cáo và hứa hẹn quyên tiền cho các bên thứ ba hành vi như vậy.
Vị trí đặt quảng cáo đánh lừa người dùng hoặc tạo ra các nhập chuột không cố ý
  • Nhà xuất bản không được phép khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo của Google theo bất kỳ cách nào. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt các quảng cáo quá gần với các yếu tố có thể nhấp trên ứng dụng, triển khai quảng cáo theo cách ngăn người dùng xem nội dung và chức năng cốt lõi của ứng dụng, đồng thời sửa đổi kích thước quảng cáo thành không theo kích thước chuẩn, không hiển thị hoặc khiến người dùng khó nhìn thấy. Vui lòng xem lại hướng dẫn triển khai.

Tài nguyên

(Các) Biểu mẫu liên hệ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố