Правила

Невалидна дейност: Преустановен профил

Освен че следим за нарушения на правилата, анализираме и всички кликвания и импресии, за да определим дали се вписват в модел на използване, който може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или приходите на издател. Ако установим, че в профила Ви има невалиден трафик, може да го спрем и да възстановим всички приходи в него, както и дела на Google от тях на засегнатите рекламодатели.

Спирането на профила Ви дава време да проверите източниците на невалиден трафик, да установите и блокирате подозрителния трафик и да внедрите мерки за гарантиране на чист трафик. Спирането не подлежи на обжалване. Препоръчваме да използвате Google Анализ за Firebase, за да разбирате, следите и оценявате по-добре трафика към приложението си. Това също така може да Ви помогне да идентифицирате източниците на невалиден трафик. За повече информация разгледайте Ресурсния ни център за качество на рекламния трафик.

Моля, имайте предвид, че ако по време на междинния период на спиране се установят допълнителни проблеми, профилът Ви в AdMob може да бъде деактивиран за постоянно дори преди изтичане на този период. Ако невалидният трафик не престане, след като профилът Ви бъде възстановен, и продължи да осигурява трафик с ниска стойност към рекламната ни екосистема, може да се наложи да ограничим или деактивираме показването на рекламите при Вас, повторно да спрем профила Ви или да го деактивираме, за да предпазим рекламодателите и потребителите си.

За да Ви помогнем да разберете възможните причини, поради които издателите може да бъдат санкционирани със спиране на профилите им поради невалиден трафик, по-долу излагаме най-често срещаните от тях. Имайте предвид, че този списък не е изчерпателен, а посочва само основните причини.

Често срещани причини за спиране на профили в AdSense поради невалиден трафик

Кликване върху рекламите в собственото Ви приложение
  • Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да е средства за изкуствено увеличаване на броя на импресиите и/или кликванията, включително ръчни методи. Тестването на собствените Ви реклами, като кликвате върху тях, не е разрешено.
  • Моля, използвайте тестови реклами (за Android или iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания.
Многократно кликване от един или повече потребители върху рекламите в приложението Ви
  • На издателите не се разрешава изкуствено да завишават броя на импресиите или кликванията, получени от рекламите, нито чрез автоматизирани, нито чрез ръчни средства.
  • Издателите нямат право да подканват други лица да кликват върху показваните от тях реклами. Това включва да искате потребителите да подкрепят приложението Ви, да предлагате награди за кликване върху реклами и да обещавате генериране на приходи за трети страни като компенсация за подобни дейности.
Рекламно разположение, което подвежда потребителите или генерира случайни кликвания
  • На издателите не е разрешено да насърчават по никакъв начин потребителите да кликват върху рекламите от Google. Това включва, без изброяването да е изчерпателно, поставяне на реклами твърде близо до елементи с възможност за кликване в приложението, внедряване на реклами по начин, който пречи на потребителите да виждат основното съдържание и функционалност на приложението, и промяна на размера на рекламата така, че да бъде нестандартна, невидима или трудна за различаване за потребителя. Моля, прегледайте указанията за внедряване.

Ресурси

Формуляр(и) за връзка

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си