Khiếu nại ứng dụng và tài khoản

Hạn chế chính sách của Google Play: Ứng dụng bị vô hiệu hóa

Nếu ứng dụng của bạn bị xóa khỏi cửa hàng Google Play vì vi phạm Chính sách của Google Play , Google sẽ hạn chế nhu cầu quảng cáo cho ứng dụng đó cho đến khi bạn khắc phục các vấn đề với cửa hàng Google Play và ứng dụng đã được phục hồi.

Quy trình khiếu nại

Bạn sẽ nhận được thông báo về các lỗi vi phạm chính sách của Google Play trong Trung tâm chính sách AdMob và qua email. Bạn có thể xem xét các ứng dụng có lỗi vi phạm trong Trung tâm chính sách của tài khoản AdMob và trong email.

Nếu bạn đã bỏ lỡ email này, hãy thử tìm kiếm các email được gửi từ googleplay-developer-support@google.com trong hộp thư đến của địa chỉ email liên kết với tài khoản Google Play/AdMob của bạn. Hãy kiểm tra bộ lọc thư rác của tài khoản email để chắc chắn rằng email không bị gắn cờ nhầm là thư rác.

Vui lòng xem kỹ lại nội dung mô tả về lỗi vi phạm và các bước có thể thực hiện, nếu có, để khắc phục sự cố trên Trung tâm trợ giúp Play Console

Khi bạn đã khắc phục lỗi vi phạm, bạn phải bắt đầu quy trình khiếu nại trên Trung tâm trợ giúp Play Console; việc trả lời lại thông báo ban đầu qua email sẽ không được xem xét.

Nếu nhóm chính sách Google Play đã phục hồi ứng dụng của bạn, hạn chế đối với chính sách Google Play sẽ bị xóa. Nếu ứng dụng không có lỗi vi phạm khác, thì hệ thống sẽ tự động bật lại việc phân phát quảng cáo. Bạn không cần làm gì cả. 

Có thể mất tối đa 1 ngày để ứng dụng của bạn xuất hiện lại trong cửa hàng Google Play và bật lại việc phân phát quảng cáo.

Tài nguyên

(Các) Biểu mẫu liên hệ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố