การอุทธรณ์แอปและบัญชี

ข้อจำกัดในนโยบาย Google Play: แอปถูกปิดใช้งาน

หากแอปของคุณถูกนำออกจาก Google Play Store เนื่องจากละเมิดนโยบายของ Google Play Google จะจำกัดความต้องการโฆษณาสำหรับแอปนั้นจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Google Play Store และแอปของคุณได้รับการคืนสิทธิ์แล้ว

กระบวนการอุทธรณ์

สำหรับการละเมิดนโยบายของ Google Play คุณจะได้รับแจ้งในศูนย์นโยบาย AdMob และทางอีเมล คุณตรวจสอบแอปที่มีการละเมิดในศูนย์นโยบายของบัญชี AdMob และในอีเมลได้

หากไม่พบอีเมลนี้ ให้ลองค้นหากล่องจดหมายของอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google Play/AdMob เพื่อรับอีเมลจาก googleplay-developer-support@google.com โปรดตรวจสอบตัวกรองสแปมของบัญชีอีเมลว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปมโดยไม่ตั้งใจ

โปรดอ่านคำอธิบายการละเมิดและขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหา (หากทำได้) อย่างละเอียดที่ศูนย์ช่วยเหลือ Play Console 

เมื่อแก้ไขการละเมิดแล้ว คุณต้องเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ในศูนย์ช่วยเหลือ Play Console โดยการเขียนอีเมลตอบกลับไปยังการแจ้งเตือนต้นฉบับจะไม่ได้รับการตรวจสอบ

หากทีมนโยบาย Google Play คืนสิทธิ์ให้แอปของคุณ ระบบจะนำข้อจำกัดในนโยบาย Google Play ออก แล้วโฆษณาจะกลับมาแสดงต่อโดยอัตโนมัติหากแอปไม่ได้ละเมิดนโยบายข้ออื่นๆ ด้วย คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

อาจใช้เวลาถึง 1 วันหลังจากที่แอปของคุณปรากฏอีกครั้งใน Google Play Store เพื่อให้การแสดงโฆษณากลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง

แหล่งข้อมูล

แบบฟอร์มติดต่อ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว