Chiến dịch

Giới thiệu về chiến dịch AdMob

Trong AdMob, chiến dịch quảng cáo được quản lý trong tab Chiến dịch. Bạn có thể đặt loại chiến dịch và loại mục tiêu cho mỗi chiến dịch. Có hai loại chiến dịch có sẵn: 

Chiến dịch quảng cáo cho cùng một công ty

Chiến dịch quảng cáo cho cùng một công ty quảng bá ứng dụng và trang web của riêng bạn. Chiến dịch quảng cáo cho cùng một công ty là chiến dịch quảng cáo chéo phân phát quảng cáo cho ứng dụng bằng cách sử dụng miễn phí khoảng không quảng cáo riêng của nhà phát triển. Ví dụ: Một ứng dụng hiển thị quảng cáo cho các ứng dụng khác của nhà phát triển, khuyến khích người dùng dùng thử.

Bạn nên sử dụng loại mục tiêu quảng cáo được dàn xếp và sử dụng Google được tối ưu hóa cho quảng cáo chèn lấp cho chiến dịch quảng cáo cho cùng một công ty.

Chiến dịch bán trực tiếp

Chiến dịch bán trực tiếp được tạo cho nhà quảng cáo. Chiến dịch bán trực tiếp là chiến dịch mà trong đó bạn bán khoảng không quảng cáo trực tiếp cho một nhà quảng cáo. Việc thanh toán được xử lý bên ngoài nền tảng AdMob. Các chiến dịch này có thể bao gồm chiến dịch quảng cáo hiển thị hình ảnh truyền thống hoặc chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng.

Bạn nên thảo luận với nhà quảng cáo của mình loại mục tiêu nào sẽ được sử dụng cho chiến dịch.

Bạn cần đặt đúng các mục tiêu chiến dịch để đảm bảo chiến dịch được tối ưu hóa đầy đủ. Tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố