Xin lưu ý: Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày 25/12 đến ngày 4/1 nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúpcác diễn đàn cộng đồng của chúng tôi để tham khảo những tài nguyên khác. Chúng tôi xin lỗi nếu có gì bất tiện cho bạn và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong khoảng thời gian này.

Báo cáo

Thêm bộ lọc vào báo cáo của bạn

Bộ lọc, cùng với chỉ sốthứ nguyên, xác định dữ liệu nào được hiển thị trong báo cáo của bạn. Bộ lọc có thể giúp bạn hiểu dữ liệu báo cáo, tìm xu hướng và xem chi tiết về thông tin bạn thực sự cần. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem xét các ứng dụng, đơn vị quảng cáo, quốc gia hoặc vùng và định dạng cụ thể trong phạm vi ngày được chỉ định. Hãy thêm nhiều bộ lọc vào báo cáo để tinh chỉnh thêm dữ liệu của bạn. Mỗi báo cáo có một nhóm bộ lọc riêng của mình.

Bộ lọc có chức năng gì?

Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn. Khi chọn bộ lọc, bạn đang xác định những thông tin mình muốn xem trong báo cáo và AdMob sẽ ẩn mọi thông tin không khớp với tiêu chí trong bộ lọc.

Bộ lọc nằm ở vị trí nào trong báo cáo?

Bạn có thể được thêm, xóa và điều chỉnh bộ lọc trong khu vực Bộ lọc ở đầu bất kỳ báo cáo nào. Các bộ lọc bạn thêm sẽ được áp dụng cho tất cả các biểu đồ và bảng trong cùng một báo cáo.

Bạn không nhất thiết phải sử dụng bộ lọc. Chỉ có bộ lọc Ngày là bắt buộc.

Thay đổi bộ lọc Ngày

Bộ lọc Ngày giúp bạn thu hẹp phạm vi dữ liệu xuất hiện trong báo cáo của bạn. Bạn có thể chọn một ngày rõ ràng bằng cách sử dụng lịch hoặc chọn một ngày tương đối, chẳng hạn như "Hôm nay" hoặc "7 ngày qua". Bộ lọc này là bắt buộc và được áp dụng cho tất cả các báo cáo của bạn theo mặc định, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bộ lọc để thay đổi cài đặt mặc định.

Hoàn thành các bước sau để thay đổi bộ lọc Ngày trong báo cáo:

  1. Nhấp vào bộ lọc Ngày trong khu vực Bộ lọc ở đầu báo cáo của bạn.
  2. Chọn phạm vi ngày tương đối từ danh sách hoặc chỉ định một phạm vi ngày chính xác bằng cách sử dụng lịch.
  3. Nhấp vào Áp dụng để áp dụng bộ lọc cho báo cáo của bạn.

Phạm vi ngày tương đối (ví dụ: Hôm nay hoặc 7 ngày qua) hiển thị các dữ liệu khác nhau tùy thuộc vào thời điểm bạn truy cập vào báo cáo đã lưu.

  • Ví dụ: Bạn lưu báo cáo vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 với phạm vi ngày tương đối là "7 ngày qua". Khi bạn xem lại báo cáo vào ngày 21 tháng 10 năm 2017, dữ liệu đó sẽ hiển thị dữ liệu từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2017 - 7 ngày trước ngày bạn xem báo cáo.

Phạm vi ngày rõ ràng sẽ vẫn được đặt bất kể bạn truy cập vào báo cáo được lưu khi nào và sẽ luôn hiển thị cho bạn dữ liệu cho cùng phạm vi ngày. 

  • Ví dụ: Bạn lưu một báo cáo với phạm vi ngày rõ ràng từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Khi bạn xem báo cáo 6 tháng sau đó, dữ liệu sẽ vẫn hiển thị dữ liệu từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017.
     

Chỉnh sửa bộ lọc

Trong khu vực Bộ lọc, hãy nhấp vào bộ lọc mà bạn muốn chỉnh sửa. Thực hiện điều chỉnh cài đặt của bộ lọc và nhấp vào Áp dụng. Việc thay đổi bộ lọc sẽ thay đổi thông tin được hiển thị hoặc ẩn trong báo cáo của bạn.

Xóa bộ lọc

Nhấp vào biểu tượng A button with an X on it. bên cạnh bộ lọc bạn muốn xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false