Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Legg til filtre i rapportene dine

Det er filtrene, sammen med beregninger og dimensjoner, som avgjør hvilke data som vises i rapportene dine. Med filtre kan det bli enklere å forstå rapporteringsdataene dine, avdekke trender og se all den detaljerte informasjonen du trenger. Du kan bruke filtre for å se på data for bestemte apper, annonseenheter, land eller områder og formater for en angitt datoperiode. Legg til flere filtre i rapportene dine for å finstemme dataene dine ytterligere. Hver enkelt rapport har egne unike filtre.

Hva er hensikten med filtre?

Du kan skjule unødvendige eller uønskede data fra rapportene dine ved å bruke filtre. Når du velger et filter, angir du hva du ønsker å se i rapporten, og AdMob skjuler så alt som ikke samsvarer med de aktuelle filterbetingelsene.

Hvor er filtrene i rapporter?

Filtre kan legges til, fjernes og justeres i Filter-området øverst i en rapport. Filtrene du legger til, blir brukt i alle diagrammer og tabeller i den samme rapporten.

Eksempel på rapportfiltre i AdMob

Det er valgfritt å bruke filtre. Bare Dato-filteret er obligatorisk.

Endre Dato-filteret

Ved hjelp av Dato-filteret kan du begrense utvalget av data som vises i rapporten din. Du kan velge en eksplisitt dato ved hjelp av kalenderen, eller du kan velge en relativ dato, for eksempel «I dag» eller «De siste 7 dagene». Dette filteret er obligatorisk og brukes som standard i alle rapportene dine, men du kan redigere det for å endre standardinnstillingene.

AdMob-grensesnittet hvor du kan se en datovelger i rapporter.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å gjøre endringer i Dato-filteret i en rapport:

  1. Klikk på Dato-filteret i Filter-området øverst i rapporten.
  2. Velg en relativ datoperiode fra listen, eller angi en nøyaktig datoperiode ved hjelp av kalenderen.
  3. Klikk på Bruk for å ta i bruk filteret i rapporten din.
Relative datoperioder (f.eks. «I dag» eller «De siste 7 dagene») vil si at du ser ulike data, avhengig av når du åpner den lagrede rapporten.
  • Eksempel: Du lagret en rapport 30. september 2022 med den relative datoperioden «De siste 7 dagene». Da du så på rapporten igjen 21. oktober 2022, så du data fra perioden 15.–21. oktober 2022 – de sju dagene forut for datoen da du så på rapporten.

Eksplisitte datoperioder er alltid fastsatt uansett når du åpner den lagrede rapporten, og viser alltid data fra samme datoperiode. 

  • Eksempel: Du lagret en rapport med den eksplisitte datoperioden 24.–30. september 2022. Da du så på rapporten seks måneder senere, viste den fortsatt data fra perioden 24.–30. september 2022.

Endre filtre

I Filter-området klikker du på filteret du vil endre. Juster innstillingene, og klikk på Bruk. Når du endrer et filter, endres informasjonen som vises eller skjules i rapporten din.

Fjern filtre

I Filter-området klikker du på filteret du vil fjerne. Klikk på Fjern alle og så på Bruk. Når du fjerner et filter, endres informasjonen som vises eller skjules i rapporten din. 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny