Přehledy

Přidání filtrů do přehledů

Filtry společně s metrikamidimenzemi určují, které údaje se v přehledech zobrazí. Umožňují lépe porozumět informacím v přehledech, odhalit trendy a získat podrobnější údaje, jaké skutečně potřebujete. Pomocí filtrů lze zobrazit informace týkající se konkrétních aplikací, reklamních jednotek, zemí či regionů a formátu v rámci zvoleného období. Do přehledu můžete přidat i několik filtrů, a zobrazené údaje tak dále upřesnit. Každý přehled má vlastní jedinečnou sadu filtrů.

Jak filtry fungují?

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Při výběru filtru definujete, co chcete v přehledu vidět. Vše, co kritériím filtru neodpovídá, služba AdMob skryje.

Kde lze v přehledu filtry najít?

Filtry můžete přidávat, odebírat a upravovat v části Filtr v horní části přehledů. Přidané filtry se použijí na všechny grafy a tabulky v příslušném přehledu.

Použití filtrů je nepovinné. Povinný je pouze filtr Datum.

Change the Date filter

The Date filter helps you narrow the range of data that appears in your report. You can select an explicit date using the calendar, or select a relative date, such as “Today” or “Last 7 days”. This filter is required and applied to all of your reports by default, but you can edit the filter to change the default settings.

Complete the following steps to make changes to the Date filter in a report:

  1. Click the Date filter in the Filter area at the top of your report.
  2. Select a relative date range from the list or specify an exact date range using the calendar.
  3. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.

Relative date ranges (e.g., Today or Last 7 days) show different data depending on when you access the saved report.

  • Example: You save a report on September 30, 2017 with the relative date range of “Last 7 days”. When you view the report again on October 21 2017, it shows you data for October 15 - 21, 2017 -- the 7 days before the date on which you’re viewing the report.

Explicit date ranges will remain set regardless of when you access the saved report and will always show you data for the same date range. 

  • Example: You save a report with an explicit date range of September 24 - 30, 2017. When you view the report 6 months later, it will still show data for September 24 - 30, 2017.
     

Edit a filter

In the Filter area, click the filter you want to edit. Make adjustments to its settings and click Apply. Changing a filter will change the information shown or hidden in your report.

Remove a filter

Click the A button with an X on it. icon beside the filter you want to remove.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?