Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Přidání filtrů do přehledů

Filtry společně s metrikamidimenzemi určují, které údaje se v přehledech zobrazí. Umožňují lépe porozumět informacím v přehledech, odhalit trendy a získat podrobnější údaje, jaké skutečně potřebujete. Pomocí filtrů lze zobrazit informace týkající se konkrétních aplikací, reklamních jednotek, zemí či regionů a formátu v rámci zvoleného období. Do přehledu můžete přidat i několik filtrů, a zobrazené údaje tak dále upřesnit. Každý přehled má vlastní jedinečnou sadu filtrů.

Jak filtry fungují?

Z funkčního hlediska filtry umožňují v přehledech skrýt data, jejichž zobrazení není nutné nebo žádoucí. Když vybíráte filtr, určujete, co chcete v přehledu mít. Služba AdMob skryje vše, co kritériím ve filtrech neodpovídá.

Kde lze v přehledu filtry najít?

Filtry můžete přidávat, odebírat a upravovat v části Filtr v horní části přehledů. Přidané filtry se použijí na všechny grafy a tabulky v příslušném přehledu.

Příklad filtrů přehledů ve službě AdMob

Použití filtrů je nepovinné. Povinný je pouze filtr Datum.

Změna filtru Datum

Filtr Datum umožňuje vybrat období, za které chcete v přehledu zobrazit data. Můžete vybrat konkrétní datum v kalendáři, případně relativní datum, například Dnes nebo Posledních 7 dní. Tento filtr je povinný a je použit už ve výchozím nastavení, ale můžete ho upravit, a výchozí nastavení tak změnit.

Rozhraní služby AdMob s výběrem data v přehledech

Jestliže chcete změnit filtr Datum v přehledu, postupujte takto:

  1. Klikněte na filtr Datum v části Filtr v horní části přehledu.
  2. Vyberte relativní období ze seznamu nebo určete přesné období pomocí kalendáře.
  3. Kliknutím na tlačítko Použít vybraný filtr do přehledu přidáte.
Relativní období (např. Dnes nebo Posledních 7 dní) zobrazuje různá data podle toho, kdy uložený přehled otevřete.
  • Příklad: Přehled uložíte 30. září 2022 s relativním obdobím Posledních 7 dní. Když se na přehled znovu podíváte 21. října 2022, uvidíte data pro 15.–21. října 2022 – 7 dní před datem, kdy jste přehled zobrazili.

Explicitní období se nezmění bez ohledu na to, kdy uložený přehled otevřete, a bude vždy zobrazovat údaje za stejné období. 

  • Příklad: Přehled jste uložili s explicitním obdobím 24. až 30. září 2022. Pokud tento přehled otevřete za 6 měsíců, bude stále zobrazovat data za období 24. až 30. září 2022.

Úprava filtru

V části Filtr klikněte na filtr, který chcete upravit. Upravte nastavení a klikněte na tlačítko Použít. Změníte-li filtr, změní se i informace, které jsou v přehledu zobrazeny nebo jsou naopak skryty.

Odstranění filtru

V části Filtr klikněte na filtr, který chcete odstranit. Klikněte na Vymazat vše a pak na Použít. Když změníte filtr, změní se i informace, které jsou v přehledu zobrazeny nebo jsou naopak skryty. 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka