Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Đơn vị quảng cáo, định dạng quảng cáo và loại quảng cáo

Đơn vị quảng cáo là các vùng chứa bạn đặt vào ứng dụng của mình để hiển thị quảng cáo cho người dùng. Đơn vị quảng cáo gửi yêu cầu quảng cáo tới AdMob, sau đó hiển thị các quảng cáo nhận được để thực hiện yêu cầu. Khi tạo một đơn vị quảng cáo, bạn chỉ định cho quảng cáo một định dạng quảng cáo và loại quảng cáo.

Định dạng quảng cáo mô tả giao diện và vị trí của quảng cáo trong ứng dụng của bạn. Loại quảng cáo mô tả các loại quảng cáo mà một đơn vị quảng cáo có thể hiển thị cho người dùng.

Có một số định dạng quảng cáo để lựa chọn và mỗi định dạng quảng cáo chuyên hiển thị các loại quảng cáo khác nhau.

Định dạng quảng cáo

Biểu ngữ: Định dạng quảng cáo cơ bản xuất hiện ở đầu và cuối màn hình thiết bị.

Tìm hiểu cách tạo đơn vị quảng cáo biểu ngữ


Quảng cáo xen kẽ: Quảng cáo toàn trang xuất hiện ở các khoảng nghỉ và chuyển tiếp tự nhiên, chẳng hạn như khi hoàn thành một cấp độ. Hỗ trợ nội dung video.

Tìm hiểu cách tạo đơn vị quảng cáo xen kẽ


Có tặng thưởng: Quảng cáo thưởng cho người dùng khi xem video ngắn và tương tác với quảng cáo có thể chơi và bản khảo sát. Phù hợp để kiếm tiền từ người chơi miễn phí. Hỗ trợ nội dung video.

Tìm hiểu cách tạo đơn vị quảng cáo có tặng thưởng


Gốc: Định dạng quảng cáo có thể tùy chỉnh phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Quảng cáo xuất hiện ngay trong nội dung ứng dụng. Hỗ trợ nội dung video.

Tìm hiểu cách tạo đơn vị quảng cáo gốc

Loại quảng cáo

Khi chọn các loại quảng cáo cho một đơn vị quảng cáo, bạn đang chọn loại quảng cáo bạn muốn hiển thị với người dùng. Khi đơn vị quảng cáo yêu cầu quảng cáo từ AdMob, đơn vị quảng cáo chỉ có thể nhận được một quảng cáo phù hợp với một trong các loại quảng cáo được chỉ định.

  • Văn bản, hình ảnh và đa phương tiện: Quảng cáo văn bản, hình ảnh, HTML5 / đa phương tiện. Có thể ở dạng chỉ văn bản, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động (.GIF) hoặc đa phương tiện (chẳng hạn như quảng cáo tương tác). Lưu ý: Hình ảnh động (.GIF) không được hỗ trợ cho quảng cáo gốc.
  • Video: Quảng cáo có nội dung video và âm thanh. Quảng cáo video xuất hiện trong đơn vị quảng cáo biểu ngữ luôn bắt đầu được ẩn. Người dùng có thể hiển thị quảng cáo nếu muốn sử dụng nút ẩn do Google cung cấp.
  • Tương tác: Quảng cáo có yếu tố tương tác, chẳng hạn như quảng cáo có thể chơi hoặc bản khảo sát.

Loại quảng cáo có sẵn cho đơn vị quảng cáo phụ thuộc vào định dạng quảng cáo bạn đã chọn khi tạo đơn vị quảng cáo.

Đăng ký AdMob

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175