Annonsenheter, annonsformat och annonstyper

Annonsenheter är behållare som placeras i appar för att visa annonser för användare. Annonsenheter skickar annonsförfrågningar till AdMob och visar sedan de annonser som de tar emot för att uppfylla begäran. När du skapar en annonsenhet tilldelar du den ett annonsformat och en eller flera annonstyper.

Annonsformat beskriver hur annonserna ser ut i appen och var de placeras. Annonstyp beskriver vilka typer av annonser som en annonsenhet kan visa för användare.

Det finns flera annonsformat att välja mellan, och varje annonsformat är specialiserat på att visa olika annonstyper.

Annonsformat

Banner: Ett enkelt annonsformat som visas längst upp och längst ned på enhetens skärm.

Lär dig skapa en bannerannonsenhet


Mellansidesannons: Helsidesannonser visas vid naturliga avbrott och övergångar, t.ex. i slutet av en nivå. Har stöd för videoinnehåll.

Lär dig skapa en mellansidesannonsenhet


Premierade: Annonser som ger användare en premie när de tittar på korta videor och interagerar med spelbara annonser och undersökningar. Bra för att tjäna pengar på användare som spelar gratis. Har stöd för videoinnehåll.

Lär dig skapa en premierad annonsenhet


Integrerad: Anpassningsbart annonsformat som matchar utseendet på din app. Annonserna visas infogade i appinnehållet. Har stöd för videoinnehåll.

Lär dig skapa en integrerad annonsenhet

Annonstyper

När du väljer annonstyperna för en annonsenhet väljer du vilka typer av annonser du vill ska kunna visas för användare. När annonsenheten begär en annons från AdMob kan den endast ta emot en annons som matchar en av de inställda annonstyperna.

  • Text, bilder och multimedia: Textannonser, bildannonser och HTML5-/multimedieannonser. De kan innehålla enbart text, statiska bilder, animerade bilder (.GIF) eller multimedia (till exempel interaktiva annonser). Obs! Animerade bilder (.GIF) stöds inte för integrerade annonser.
  • Video: Annonser med video- och ljudinnehåll. Videoannonser som visas i bannerannonsenheter börjar alltid med ljudet avstängt. Tittarna kan slå på ljudet i annonsen genom att klicka på knappen Ljud av på Google.
  • Interaktiva: Annonser med ett interaktivt element, till exempel spelbara annonser eller enkäter.

Vilka annonstyper som är tillgängliga för en annonsenhet beror på vilket annonsformat du valde när du skapade den.

Registrera dig för AdMob

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt