Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Programos

Skelbimų rinkiniai, skelbimų formatai ir skelbimų tipai

Skelbimų rinkiniai – tai sudėtiniai rodiniai, kuriuos įdedate programoje norėdami rodyti skelbimus naudotojams. Skelbimų rinkiniai siunčia skelbimų užklausas „AdMob“, tada pateikia skelbimus, kuriuos gauna vykdydami užklausą. Kai kuriate skelbimų rinkinį, priskiriate jam skelbimo formatą ir skelbimo tipą (-us).

Skelbimo formatas nurodo, kaip skelbimai atrodys programoje ir kur jie bus pateikti. Skelbimo tipas nurodo, kokių tipų skelbimus skelbimų rinkinys gali rodyti naudotojams.

Galima rinktis iš kelių skelbimų formatų, kurių kiekvienas rodo skirtingų tipų skelbimus.

How to choose the right ad format for your app

Skelbimų formatai

Reklamjuostė: pagrindinis skelbimų, rodomų įrenginio ekrano viršuje ir apačioje, formatas.

Sužinokite, kaip sukurti reklamjuostės skelbimų rinkinį


Tarpinio puslapio skelbimai: per visą puslapį rodomi skelbimai, kurie pateikiami per įprastas pertraukas arba pereinant iš vienos vietos į kitą, pvz., užbaigus lygį. Palaikomas vaizdo įrašo turinys.

Sužinokite, kaip sukurti tarpinio puslapio skelbimų rinkinį


Atlyginami skelbimai: skelbimuose atlyginama naudotojams už trumpų vaizdo įrašų žiūrėjimą ir sąveikavimą su skelbimais su bandomuoju žaidimu ir apklausomis. Tinka norint gauti pajamų iš nemokamų programų naudotojų. Palaikomas vaizdo įrašo turinys.

Sužinokite, kaip sukurti atlyginamų skelbimų rinkinį


Savieji skelbimai: tinkinamas skelbimo formatas, pritaikomas prie jūsų programos išvaizdos. Skelbimai rodomi įterpiant juos į programos turinį. Palaikomas vaizdo įrašo turinys.

Sužinokite, kaip sukurti savųjų skelbimų rinkinį

Skelbimų tipai

Kai pasirenkate skelbimų rinkinio skelbimų tipus, pasirenkate, kokių tipų skelbimus norite leisti rodyti naudotojams. Kai skelbimų rinkinys pateikia skelbimo užklausą sistemoje „AdMob“, gaunamas tik vieną iš priskirtų skelbimų tipų atitinkantis skelbimas.

  • Tekstas, vaizdas ir raiškioji medija: teksto, vaizdo, HTML5 ir raiškiosios medijos skelbimai. Gali būti tik tekstas, statiniai vaizdai, animuoti vaizdai (GIF) arba raiškioji medija (pvz., interaktyvūs skelbimai). Pastaba: animuoti vaizdai (GIF) savuosiuose skelbimuose nepalaikomi.
  • Vaizdo įrašas: skelbimai su vaizdo ir garso įrašų turiniu. Reklamjuostės skelbimų rinkiniuose esantys vaizdo įrašo skelbimai visada paleidžiami nutildyti. Jei nori, naudotojai gali įjungti skelbimo garsą naudodami nutildymo mygtuką, kurį teikia „Google“.
  • Interaktyvūs skelbimai: skelbimai su interaktyviu elementu, pvz., skelbimas su bandomuoju žaidimu arba apklausa.

Skelbimų rinkiniui pasiekiami skelbimų tipai priklauso nuo skelbimo formato, kurį pasirinkote kurdami skelbimų rinkinį.

Prisiregistruoti prie „AdMob“

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu