Raporty

Jak zmienić walutę używaną w raporcie

Raporty w AdMob zazwyczaj wyświetlają dane w domyślnej walucie konta lub w USD. W niektórych raportach możesz jednak zmienić walutę kilkoma kliknięciami. Uwaga: w niektórych raportach, na przykład w raporcie zapośredniczenia, nie można zmienić wyświetlanej waluty.
Zmiana waluty używanej w raportach nie wpływa na walutę płatności na koncie.
Aby zmienić walutę raportu, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij Więcej u góry raportu.
  2. Kliknij Ustaw walutę.
  3. Użyj opcji na ekranie, aby wybrać walutę, której chcesz użyć w raporcie.
  4. Kliknij Zmień.

 

Ze względu na zwykłe wahania kursów walut przeglądanie raportów skuteczności w walucie innej niż Twoja waluta płatności może sprawić, że wyniki będą niedokładne. Dla raportów w walucie lokalnej używamy dominującego kursu rynkowego z poprzedniego dnia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem