דוחות

שינוי מטבע בדוח

דוחות ב-AdMob בדרך כלל מציגים מדדים במטבע שמוגדר כברירת מחדל בחשבון שלכם או בדולר ארה"ב. אבל בחלק מהדוחות אפשר לשנות את המטבע בכמה לחיצות בודדות. הערה: בחלק מהדוחות, כמו בדוח תהליך בחירת הרשת, אין אפשרות לשנות את המטבע המוצג.
חשוב לדעת שגם כשמשנים את המטבע המוצג בדוחות, אין שום שינוי במטבע שבו מתבצעים תשלומי החשבון.
אם רוצים לשנות את המטבע בדוח מסוים, יש לבצע את השלבים הבאים:
  1. לוחצים על סמל 3 הנקודות אפשרויות נוספות בחלק העליון של הדוח.
  2. לוחצים על הגדרת מטבע.
  3. בוחרים מבין האפשרויות שמוצגות במסך את המטבע שבו ברצונכם להשתמש בדוח.
  4. לוחצים על שינוי.

 

בשל תנודות רגילות בשערי החליפין של המטבע, הצגת דוחות ביצועים במטבע השונה מהמטבע שהוגדר לתשלום עשויה להביא להצגת תוצאות שאינן מדויקות לחלוטין. בדוחות המוגדרים במטבע מקומי, אנו משתמשים בשער החליפין המקובל בשוק כפי שנקבע ביום הקודם.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה