Programmabeleid van AdMob en AdSense

Ongeldig verkeer

Ongeldig verkeer bestaat uit klikken of vertoningen die de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever kunstmatig kunnen verhogen. Onder ongeldig verkeer vallen zowel opzettelijk frauduleus verkeer als onbedoelde klikken.

Voorbeelden van ongeldig verkeer zijn onder andere:

  • klikken en vertoningen die door uitgevers worden gegenereerd wanneer ze op hun eigen live advertenties klikken,
  • herhaalde advertentieklikken en vertoningen die door een of meer gebruikers worden gegenereerd,
  • situaties waarin uitgevers klikken op hun advertenties aanmoedigen (bijvoorbeeld taalgebruik dat gebruikers aanmoedigt op advertenties te klikken, advertentie-implementaties die kunnen leiden tot een hoog aantal onbedoelde klikken, enzovoort),
  • gebruik van automatische kliktools of verkeersbronnen, robots of andere misleidende software.
Encouraging accidental clicks | Google Publisher Policies

Klikken op Google-advertenties moeten voortkomen uit oprechte interesse van gebruikers. Elke methode waarmee op kunstmatige wijze klikken of vertoningen worden gegenereerd, is volgens ons programmabeleid dan ook ten strengste verboden. Als we een grote hoeveelheid ongeldig verkeer in uw account detecteren, wordt uw account mogelijk opgeschort of uitgeschakeld om onze adverteerders en gebruikers te beschermen. Als we de kwaliteit van uw verkeer niet kunnen verifiëren, kan bovendien de advertentieweergave worden beperkt of uitgeschakeld. Ongeldig verkeer kan ook leiden tot een verschil tussen uw geschatte inkomsten en uw definitieve inkomsten.

We begrijpen dat een derde partij zonder uw medeweten of toestemming ongeldig verkeer kan genereren met uw advertenties. Uiteindelijk is het echter de verantwoordelijkheid van u als uitgever om ervoor te zorgen dat het verkeer voor uw advertenties geldig is. We raden u daarom dringend aan onze tips voor het voorkomen van ongeldig verkeer te raadplegen.

Als u vermoedt dat er ongeldige klikken zijn gegenereerd door een derde partij, gebruikt u dit formulier om ons verkeerskwaliteitsteam hiervan op de hoogte te stellen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen