Správa reklam

Blokování reklam na základě obecných kategorií

Blokování obecných kategorií je k dispozici pro reklamy jen v některých jazycích. Jazyk aplikace nerozhoduje.

Můžete zabránit tomu, aby se ve vašich aplikacích zobrazovaly reklamy z konkrétních obecných kategorií. Náš systém klasifikuje reklamy automaticky, nespoléháme se na zařazení do kategorií uváděná inzerenty. Naše technologie bude co nejlépe filtrovat reklamy z těchto kategorií. Není však možné zaručit, že zablokuje každou reklamu s podobným obsahem. Pokud se ve vaší aplikaci zobrazuje nežádoucí reklama, zablokujte ji pomocí adresy URL.

Zablokovat lze maximálně 200 kategorií. Je možné, že se některé obecné kategorie překrývají s některými citlivými kategoriemi.

Celkové procento zobrazení reklamy uvedené na stránce Obecné kategorie může být větší nebo menší než 100 %, protože reklamy mohou být zařazeny do více kategorií nebo nemusí být zařazeny do žádné.

Chcete-li blokovat reklamy podle obecných kategorií, postupujte takto:

Blokování na úrovni aplikace

  1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
  2. Na postranním panelu klikněte na Aplikace.
  3. Vyberte název aplikace. Pokud ji nevidíte v seznamu posledních aplikací, můžete kliknout na možnost Zobrazit všechny aplikace a vyhledat ji v seznamu všech aplikací, které jste do služby AdMob přidali.
  4. Klikněte na Nastavení blokování pod názvem vaší aplikace na postranním panelu.
  5. Klikněte na položku Obecné kategorie.
  6. Jednotlivé kategorie můžete povolit nebo blokovat pomocí ovládacích prvků na stránce. Změny se při výběru příslušného nastavení automaticky uloží.

Blokování na úrovni účtu

  1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
  2. Na postranním panelu klikněte na Nastavení blokování.
  3. Klikněte na položku Obecné kategorie.
  4. Jednotlivé kategorie můžete povolit nebo blokovat pomocí ovládacích prvků na stránce. Změny se při výběru příslušného nastavení automaticky uloží.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory