Намиране на URL адреса на магазина за приложения

Google Play

  1. Отворете страницата на Google Play Магазин.
  2. Потърсете приложението си и отворете страницата му.
  3. Копирайте URL адреса. URL адресите в Google Play са със следния формат:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>

iTunes App Store

  1. Отворете страницата на iTunes Store
  2. Потърсете приложението си и отворете страницата му. 
  3. Копирайте URL адреса. URL адресите в iTunes App Store са със следния формат:
    http://itunes.apple.com/<country>/app/<app–name>/id<app-ID>?mt=8

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?