Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mediering

Oversikt over AdMob-mediering

Hva er AdMob-mediering?

Ved hjelp av funksjonen for mediering i AdMob kan du administrere alle annonsekildene du bruker for å levere annonser til appene dine, på ett sted. Med mediering kan du sende innkommende annonseforespørsler til flere annonsekilder og sikre at du fyller forespørslene via de beste annonsekildene som er tilgjengelige. Med mediering brukes medieringsgrupper for å forsøke å maksimere inntektene dine ved å rangere alle annonsekildene ut fra optimaliserte resultater.


Hva er medieringsgrupper?

Medieringsgrupper er kombinasjoner av målrettingsinnstillinger som du kan bruke for å optimalisere inntektene du får fra annonseenhetene dine. Du kan opprette medieringsgrupper på forhånd og deretter legge til annonseenheter og annonsekilder underveis, eller du kan opprette dem i én operasjon. I stedet for å gjentatte ganger angi medieringsalternativer for hver enkelt annonseenhet, kan du ganske enkelt angi dem én gang for medieringsgruppene dine, og deretter legge til annonseenhetene i gruppene du ønsker.

Gå til siden med medieringsgruppene dine ved å logge på AdMob-kontoen din og klikke på Mediering i sidefeltet.

Når du har konfigurert mediering i AdMob, kan du bruke Google Developers-veiledningen (Android, iOS) for å implementere mediering i appene dine.

Hvordan fungerer medieringsgrupper?

Når en annonseforespørsel sendes til AdMob fra en av annonseenhetene dine, blir AdMob-mediering brukt for å undersøke annonseforespørselen og sammenligne den med målrettingsinnstillingene for medieringsgruppene du har definert.

 • Hvis forespørselen samsvarer med målrettingen for en av medieringsgruppene dine, er det denne gruppen som fyller annonseforespørselen ved å vise en annonse fra en av de inkluderte annonsekildene.
 • Hvis forespørselen samsvarer med mer enn en av medieringsgruppene, er det gruppeprioriteten i AdMob som brukes for å avgjøre hvilken gruppe som skal fylle annonseforespørselen. Konflikter mellom medieringsgrupper bør om mulig unngås.
 • Hvis forespørselen ikke samsvarer med noen av medieringsgruppene, blir den automatisk fylt av AdMob-gruppen (standard) i stedet.

Merk: Medieringsgrupper sammenkjedes ikke mellom hverandre. Hvis en annonseforespørsel ikke samsvarer med en medieringsgruppe, blir den fylt av AdMob-gruppen (standard). Annonsenettverkene som er tatt med som annonsekilder i en medieringsgruppe, sammenkjedes imidlertid når du prøver å fylle en annonseforespørsel.

Eksempel

Her er et eksempel:

 

En publisist har opprettet en spillapp for Android og ønsker å legge til ti bannerannonseenheter. Ettersom de fleste brukerne av appen er japanske, ønsker publisisten også å bruke en medieringsgruppe for å administrere annonsekildene som leverer annonser til brukere i Japan.

 
Først oppretter publisisten alle de ti annonseenhetene i AdMob. 
 
Deretter oppretter publisisten én medieringsgruppe. Følgende innstillinger velges:
 • Format: «Banner»
 • Plattform: «Android»
 • Navn: «Japanske bannerannonser»
 • Steder: «Japan» 

Publisisten legger til alle de ti annonseenhetene i medieringsgruppen. Deretter legger vedkommende til og konfigurerer annonsekildene (en rekke annonsenettverk fra tredjeparter som gir gode resultater i Japan), og lagrer gruppen.

 

Til slutt implementerer publisisten annonseenhetene og medieringen i appen.

Hva er prioritet for medieringsgrupper?

Ut fra prioriteten bestemmer AdMob hvilken medieringsgruppe som er viktigst i forhold til inntektsmålene dine. Når flere medieringsgrupper kan brukes for å fylle en annonseforespørsel, bruker AdMob verdien i Prioritet-kolonnen for å bestemme hvilken medieringsgruppe som skal fylle annonseforespørselen.

Vær oppmerksom på følgende når du skal angi prioritet: 

 • Når mer enn én medieringsgruppe samsvarer med målrettingen for en annonseforespørsel (sted, plattform osv.), blir medieringsgruppen med høyest prioritet (lavest nummer) brukt for å fylle forespørselen.
 • Den høyeste prioriteten du kan angi, er 1. 
 • Den laveste prioriteten du kan angi, er tallet som tilsvarer antallet medieringsgrupper du har opprettet. Vi tar et eksempel: Hvis du har fem medieringsgrupper, er 5 den laveste prioriteten du kan angi. Hvis du angir en prioritet på 8, brukes automatisk en prioritet på 5 som standard.

Når en annonseforespørsel samsvarer med en medieringsgruppe, sammenkjedes annonseforespørselen via annonsekildene for den aktuelle gruppen.

Eksempel

Her er et eksempel:

 

AdMob mottar en annonseforespørsel fra en Android-bruker i Vancouver i Canada. Annonseforespørselen samsvarer med tre av medieringsgruppene til publisisten: 
 
 • «Bannerannonser for Android i Nord-Amerika» (prioritet 3, bruker InMobi-, Flurry- og AdMob-nettverket)
 • «Bannerannonser for Android over hele verden» (prioritet 5, bruker AdFalcon-, Flurry- og AdMob-nettverket)
 • «Bannerannonser for Android i Canada» (prioritet 1, bruker Flurry-, Chartboost- og AdMob-nettverket)
 
Medieringsgruppen «Bannerannonser for Android i Canada» blir valgt for annonselevering ettersom den har prioritet 1, som er en høyere prioritet enn de andre gruppene som er i konflikt. Annonseforespørselen sammenkjedes via annonsekildene som inngår i medieringsgruppen: Flurry og så Chartboost og så AdMob-nettverket.

Slik unngår du konflikt mellom medieringsgrupper

Du kan unngå konflikt ved å planlegge. Hvis du eksplisitt målretter deg mot et land eller område, en plattform eller et annonseformat i en medieringsgruppe, kan du vurdere å ekskludere denne målrettingen fra de andre medieringsgruppene du oppretter. 

I eksempelet ovenfor hadde publisisten allerede opprettet en egen gruppe som var målrettet mot bannerannonseforespørsler fra Android-brukere i Canada. Vedkommende kunne ha unngått konflikt mellom gruppene ved å ekskludere Canada fra de andre medieringsgruppene for bannerannonser for Android.

Hvis du oppretter mange medieringsgrupper for å administrere annonsekildene dine, er det sannsynlig at det av og til kan oppstå konflikt. Det er viktig å vurdere riktig prioritet for medieringsgruppene dine for å sikre at AdMob kan bruke dem i den hensikt å maksimere inntektene dine på en effektiv måte. 

AdMob-gruppen (standard)

En annonseforespørsel som mottas av AdMob, blir i de fleste tilfeller sammenlignet med medieringsgruppene dine og fylt av gruppen som har samsvarende kriterier. Enkelte annonseforespørsler samsvarer imidlertid ikke med noen av medieringsgruppene dine.

AdMob-gruppen (standard) forsøker automatisk å fylle annonseforespørsler som ikke samsvarer med noen av medieringsgruppene dine. Denne gruppen henter annonsene direkte fra AdMob-nettverket.

AdMob-gruppen (standard) er allerede opprettet for deg på Medieringsgrupper-fanen.

Eksempel

Her er et eksempel: 
 
En publisist har opprettet følgende seks medieringsgrupper i AdMob: 
 
 • Interstitial-annonser for finske Android-brukere
 • Interstitial-annonser for finske iOS-brukere
 • Interstitial-annonser for norske Android-brukere
 • Interstitial-annonser for norske iOS-brukere
 • Interstitial-annonser for svenske Android-brukere
 • Interstitial-annonser for svenske iOS-brukere

Samtlige seks av disse medieringsgruppene ekskluderer steder i andre land.

Hvis noen bruker appen sin på en iOS-enhet i Finland og genererer en forespørsel for en interstitial-annonse, blir forespørselen fylt av medieringsgruppen «Finske iOS-brukere».
Men hva skjer hvis en Android-bruker i Danmark genererer en forespørsel for en interstitial-annonse?  Annonseforespørselen samsvarer ikke med noen av disse gruppene, og den blir derfor fylt av AdMob-gruppen (standard) i stedet.
 
Finn inspirasjon. Finn ut hvordan en AdMob-bruker fikk økt inntektene sine med AdMob-mediering.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false