Saņemiet personalizētus optimizācijas padomus, iegūstiet informāciju par sava konta stāvokli un veiktajiem iestatījumiem uzlabotajā lapā “Mana AdMob lapa”.

Starpniecība

Kopsavilkums par AdMob starpniecību

Kas ir AdMob starpniecība?

Starpniecība ir AdMob funkcija, kas palīdz vienuviet pārvaldīt visus reklāmu avotus, ko izmantojat reklāmu rādīšanai savās lietotnēs. Izmantojot starpniecību, varat nosūtīt ienākošos reklāmu pieprasījumus vairākiem reklāmu avotiem un nodrošināt, ka pieprasījumu izpildei tiek atrasti vispiemērotākie pieejamie reklāmu avoti. Starpniecībā tiks izmantotas starpniecības grupas, lai palīdzētu maksimāli palielināt ieņēmumus, ranžējot visus reklāmu avotus atkarībā no optimizētās veiktspējas.


Kas ir starpniecības grupas?

Starpniecības grupas ir mērķauditorijas atlases iestatījumu kombinācijas, kas palīdz optimizēt jūsu reklāmu vienību radītos ieņēmumus. Varat vispirms izveidot starpniecības grupas un laika gaitā pievienot reklāmu vienības un reklāmu avotus vai arī izveidot to visu uzreiz. Tā vietā, lai atkārtoti iestatītu starpniecības opcijas katrai reklāmu vienībai, varat vienkārši iestatīt tās savām starpniecības grupām vienu reizi un pēc tam pievienot savas reklāmu vienības izvēlētajām grupām.

Lai atrastu starpniecības grupu lapu, pierakstieties savā AdMob kontā un sānjoslā noklikšķiniet uz Starpniecība.

Kad pakalpojumā AdMob būsiet iestatījis starpniecību, varēsiet izmantot Google Developers rokasgrāmatu (Android, iOS), lai ieviestu starpniecību savās lietotnēs.

Gūstiet iedvesmu. Uzziniet, kā AdMob lietotāji palielināja savus ieņēmumus, izmantojot AdMob starpniecību.

Kā darbojas starpniecības grupas?

Kad no jūsu reklāmu vienības uz pakalpojumu AdMob tiek nosūtīts reklāmas pieprasījums, AdMob starpniecība pārbauda šo reklāmas pieprasījumu un salīdzina to ar jūsu definēto starpniecības grupu mērķauditorijas atlases iestatījumiem.

 • Ja pieprasījums atbilst vienas jūsu starpniecības grupas mērķauditorijas atlasei, reklāmas pieprasījuma izpildei tiek izmantota šī grupa, rādot reklāmu no kāda tajā iekļautā reklāmu avota.
 • Ja pieprasījums atbilst vairākām jūsu starpniecības grupām, pakalpojumā AdMob tiek lietota grupas prioritāte, lai noteiktu, kura grupa tiks izmantota reklāmas pieprasījuma izpildei. Ieteicams izvairīties no starpniecības grupu konfliktiem.
 • Ja pieprasījums neatbilst nevienai starpniecības grupai, tā izpildei tiek automātiski izmantota AdMob (noklusējuma) grupa.

Piezīme. Starpniecības grupas neveido kaskādes un nav savstarpēji saistītas. Ja reklāmas pieprasījums neatbilst nevienai starpniecības grupai, šī pieprasījuma izpildi nodrošina AdMob (noklusējuma) grupa. Tomēr reklāmu tīkli, kas starpniecības grupā ir iekļauti kā reklāmu avoti, veido kaskādes, mēģinot izpildīt reklāmas pieprasījumu.

Piemērs

Tālāk ir sniegts piemērs.

 

Izdevējs ir izveidojis Android spēles lietotni un vēlas pievienot 10 reklāmkaroga reklāmu vienības. Tā kā lielākā daļa lietotnes lietotāju ir japāņi, izdevējs arī vēlas izmantot starpniecības grupu, lai pārvaldītu reklāmu avotus, kas rāda reklāmas lietotājiem Japānā.

 
Vispirms izdevējs pakalpojumā AdMob izveido 10 reklāmu vienības.
 
Pēc tam izdevējs izveido 1 starpniecības grupu. Viņš izvēlas tālāk norādītos iestatījumus.
 • Formāts: “Reklāmkarogs”
 • Platforma: “Android”
 • Nosaukums: “Reklāmkaroga reklāmas japāņiem”
 • Atrašanās vieta: “Japāna”

Viņš pievieno starpniecības grupai visas 10 reklāmu vienības. Pēc tam viņš pievieno un konfigurē reklāmu avotus — vairākus trešās puses reklāmu tīklus, kam ir laba veiktspēja Japānā, — un saglabā grupu.

 

Visbeidzot — izdevējs savā lietotnē ievieš reklāmu vienības un starpniecību.

Kas ir starpniecības grupas prioritāte?

Prioritāte norāda pakalpojumam AdMob, kura starpniecības grupa ir vissvarīgākā jūsu ieņēmumu mērķu sasniegšanai. Ja reklāmas pieprasījuma izpildei var izmantot vairākas starpniecības grupas, pakalpojumā AdMob tiek izmantota slejā “Prioritāte” redzamā vērtība, lai noteiktu, kura starpniecības grupa jāizmanto reklāmas pieprasījuma izpildei.

Iestatot prioritāti, ir jāņem vērā tālāk minētā informācija.

 • Ja reklāmas pieprasījuma mērķauditorijas atlasei (atrašanās vieta, platforma utt.) atbilst vairākas starpniecības grupas, reklāmas pieprasījuma izpildei tiks izvēlēta starpniecības grupa ar visaugstāko prioritāti (mazāko ciparu).
 • Visaugstākā prioritāte, ko var iestatīt, ir 1.
 • Viszemākā prioritāte, ko var iestatīt, atbilst izveidoto starpniecības grupu skaitam. Piemēram, ja esat izveidojis 5 starpniecības grupas, viszemākā iespējamā prioritāte ir 5. Ja prioritātei iestatīsiet vērtību 8, tai automātiski tiks iestatīta noklusējuma vērtība 5.

Pēc tam, kad reklāmas pieprasījumam tiks noteikta atbilstoša starpniecības grupa, reklāmas pieprasījums veidos kaskādi caur šīs grupas reklāmu avotiem.

Piemērs

Tālāk ir sniegts piemērs.

 

AdMob saņem reklāmas pieprasījumu no kāda Android lietotāja Vankūverā, Kanādā. Šis reklāmas pieprasījums atbilst trijām izdevēja starpniecības grupām.
 
 • “Reklāmkaroga reklāmas Android ierīcēm Ziemeļamerikā” (3. prioritāte, izmanto InMobi, Flurry un AdMob tīklu)
 • “Reklāmkaroga reklāmas Android ierīcēm visā pasaulē” (5. prioritāte, izmanto AdFalcon, Flurry un AdMob tīklu)
 • “Reklāmkaroga reklāmas Android ierīcēm Kanādā” (1. prioritāte, izmanto Flurry, Chartboost un AdMob tīklu)
 
Reklāmas rādīšanai tiek izvēlēta starpniecības grupa “Reklāmkaroga reklāmas Android ierīcēm Kanādā”, jo tai ir 1. prioritāte, kas ir augstāka par pārējo konfliktējošo grupu prioritātēm. Reklāmas pieprasījums veidos kaskādi caur starpniecības grupā iekļautajiem reklāmu avotiem: Flurry un pēc tam Chartboost un pēc tam AdMob tīkls.

Izvairīšanās no starpniecības grupu konfliktiem

No konfliktiem palīdzēs izvairīties iepriekšēja plānošana. Ja mērķauditoriju atlasāt pēc valsts vai reģiona, platformas vai reklāmas formāta tikai vienā starpniecības grupā, to ir ieteicams izslēgt no citām izveidotajām starpniecības grupām.

Iepriekš minētajā piemērā izdevējs jau ir izveidojis specializētu grupu, kas atlasa reklāmkaroga reklāmu pieprasījumus no Android ierīču lietotājiem Kanādā. Izslēdzot Kanādu no pārējām reklāmkaroga reklāmu starpniecības grupām Android ierīču lietotājiem, izdevējs būtu izvairījies no starpniecības grupu konflikta.

Tomēr, ja savu reklāmu avotu pārvaldīšanai izveidosiet daudz starpniecības grupu, iespējams, dažkārt tomēr radīsies konflikts. Ir svarīgi starpniecības grupām noteikt pareizu prioritāti, lai palīdzētu nodrošināt to, ka AdMob var izmantot starpniecības grupas un mēģināt maksimāli un efektīvi palielināt jūsu ieņēmumus.

AdMob (noklusējuma) grupa

Lielākajā daļā gadījumu AdMob saņemtais reklāmas pieprasījums tiks salīdzināts ar jūsu starpniecības grupām, un to izpildīs grupa ar atbilstošiem kritērijiem. Tomēr daži reklāmu pieprasījumi neatbildīs nevienai no jūsu starpniecības grupām.

AdMob (noklusējuma) grupa automātiski mēģina izpildīt visus tos reklāmu pieprasījumus, kas neatbilst nevienai starpniecības grupai. Tā iegūst reklāmas tieši no AdMob tīkla.

AdMob (noklusējuma) reklāma jau sākotnēji ir izveidota cilnē Starpniecības grupas.

Piemērs

Tālāk ir sniegts piemērs.
 
Izdevējs AdMob tīklā ir izveidojis tālāk norādītās 6 starpniecības grupas. 
 
 • Iespiestās reklāmas Android ierīču lietotājiem Somijā
 • Iespiestās reklāmas iOS ierīču lietotājiem Somijā
 • Iespiestās reklāmas Android ierīču lietotājiem Norvēģijā
 • Iespiestās reklāmas iOS ierīču lietotājiem Norvēģijā
 • Iespiestās reklāmas Android ierīču lietotājiem Zviedrijā
 • Iespiestās reklāmas iOS ierīču lietotājiem Zviedrijā

Visas sešas starpniecības grupas izslēdz atrašanās vietas citās valstīs.

Ja kāds, izmantojot savu lietotni iOS ierīcē Somijā izveidos iespiestās reklāmas pieprasījumu, to izpildīs starpniecības grupa “iOS ierīču lietotāji Somijā”.
Kas notiks gadījumā, ja iespiestās reklāmas pieprasījumu izveidos Android ierīces lietotājs Dānijā? Tā kā reklāmas pieprasījums neatbilst nevienai norādītajai grupai, pieprasījuma izpildei tiks izmantota AdMob (noklusējuma) grupa.
 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

true
<p>“Mana AdMob lapa”&nbsp;— jūsu personalizētā palīdzības lapa, kas palīdzēs gūt panākumus pakalpojumā AdMob.</p>

Iepazīstieties ar mūsu nupat uzlaboto personalizēto palīdzības lapu — Mana AdMob lapa. Tajā ir atrodama jūsu kontam atbilstoša informācija. Varat ērtāk uzturēt konta stāvokli, pārliecināties par to, vai ir veikti nepieciešamie iestatījumi, un saņemt savām lietotnēm atbilstošus optimizācijas padomus. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!

Uzzināt vairāk

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73175
false