תהליך בחירת הרשת

סקירה כללית על תהליך בחירת הרשת ב-AdMob

מהו תהליך בחירת הרשת ב-AdMob?

תהליך בחירת הרשת הוא תכונה של AdMob שעוזרת לך לנהל במקום אחד את כל מקורות המודעות שבהם אתה משתמש להצגת מודעות באפליקציות שלך. התהליך מאפשר לך לשלוח בקשות נכנסות למודעות למספר מקורות מודעות ועוזר להבטיח איתור של המקורות הזמינים הכי טובים למילוי הבקשות. בתהליך בחירת הרשת, המערכת משתמשת בקבוצות. קבוצות בתהליך בחירת הרשת הן הכלי שבעזרתו המערכת מדרגת את כל מקורות המודעות לפי ביצועים אופטימליים, כדי לעזור לך להרוויח יותר.


מהן קבוצות בתהליך בחירת הרשת?

קבוצות בתהליך בחירת הרשת הן שילובים של הגדרות מיקוד שעוזרים למטב את ההכנסה שיחידות המודעות שלך מניבות. אפשר ליצור מראש קבוצות בתהליך בחירת הרשת ולהוסיף יחידות מודעות ומקורות מודעות לפי הצורך בהמשך הדרך. אפשר גם ליצור את כולם בבת אחת. במקום להגדיר אפשרויות לתהליך בחירת הרשת לכל יחידת מודעות בנפרד, אפשר להגדיר אותן פעם אחת בקבוצות בתהליך בחירת הרשת ולאחר מכן להוסיף יחידות מודעות לקבוצות הרצויות.

כדי להיכנס לדף של הקבוצות בתהליך בחירת הרשת, היכנס לחשבון AdMob שלך ולחץ על תהליך בחירת הרשת בסרגל הצד.

לאחר הגדרה של תהליך בחירת הרשת ב-AdMob, ניתן להיעזר במדריך של Google Developers ‏(Android‏, iOS)‏ כדי להטמיע את תהליך בחירת הרשת באפליקציות.

איך פועלות קבוצות בתהליך בחירת הרשת?

כשבקשה למודעה נשלחת אל AdMob מאחת מיחידות המודעות שלך, במסגרת תהליך בחירת הרשת ב-AdMob המערכת בודקת את הבקשה למודעה ומשווה אותה להגדרות המיקוד של הקבוצות שהגדרת בתהליך בחירת הרשת.

 • אם הבקשה תואמת למיקוד שהוגדר באחת מהקבוצות בתהליך בחירת הרשת, המערכת תציג מודעה שלקוחה מאחד ממקורות המודעות הכלולים באותה קבוצה כדי למלא את הבקשה.
 • אם הבקשה תואמת ליותר מקבוצה אחת בתהליך בחירת הרשת, מערכת AdMob תקבע איזו קבוצה תמלא את הבקשה למודעה לפי העדיפות שהוגדרה לקבוצה. יש להימנע מהתנגשויות בין קבוצות בתהליך בחירת הרשת במידת האפשר.
 • אם הבקשה לא תואמת לאף אחת מהקבוצות בתהליך בחירת הרשת, המערכת תשתמש באופן אוטומטי בקבוצת AdMob (ברירת מחדל) כדי למלא אותה.

הערה: קבוצות בתהליך בחירת הרשת אינן משורשרות או מקושרות במפל מים. אם לא ניתן להתאים בקשה למודעה לקבוצה בתהליך בחירת הרשת, המערכת תשתמש בקבוצת AdMob (ברירת המחדל) כדי למלא את הבקשה. עם זאת, כדאי לזכור שרשתות המודעות שכלולות כמקורות למודעות בקבוצות בתהליך בחירת הרשת כן מקושרות במפל מים בתהליך שבו המערכת מנסה למלא את הבקשות למודעות.

דוגמה

הנה דוגמה:

 

בעל אפליקציה יצר אפליקציית משחק ל-Android ורוצה להוסיף עשר יחידות של מודעות באנר. מכיוון שרוב משתמשי האפליקציה יפנים, הוא גם רוצה להשתמש בקבוצה בתהליך בחירת הרשת כדי לנהל את מקורות המודעות שמציגים מודעות למשתמשים ביפן.

 
ראשית, בעל האפליקציה יוצר את כל עשר יחידות המודעות ב-AdMob. 
 
לאחר מכן הוא יוצר קבוצה אחת בתהליך בחירת הרשת. הוא בוחר בהגדרות הבאות:
 • פורמט: "באנר"
 • פלטפורמה: "Android"
 • שם: "מודעות באנר ביפנית"
 • מיקומים: "יפן" 

הוא מוסיף את כל עשר היחידות לקבוצה בתהליך בחירת הרשת. לאחר מכן, הוא מוסיף ומגדיר את מקורות המודעות – כמה רשתות מודעות של צד שלישי בעלות ביצועים טובים ביפן – ושומר את הקבוצה.

 

לבסוף, בעל האפליקציה מטמיע באפליקציה שלו את יחידות המודעות ואת הקבוצה בתהליך בחירת הרשת.

מה משמעות העדיפות שמוגדרת לקבוצה בתהליך בחירת הרשת?

העדיפות היא שמגדירה למערכת AdMob איזו קבוצה בתהליך בחירת הרשת חשובה יותר לעמידה ביעדי ההכנסה שקבעת. כשאפשר להשתמש במספר קבוצות בתהליך בחירת הרשת כדי למלא בקשה למודעה, מערכת AdMob משתמשת בערך שבעמודה 'עדיפות' כדי לקבוע באיזו קבוצה בתהליך בחירת הרשת להשתמש כדי למלא את הבקשה.

יש כמה דברים שכדאי לזכור כשמגדירים עדיפות: 

 • במקרים שבהם יותר מקבוצה אחת בתהליך בחירת הרשת תואמת למיקוד בבקשה למודעה (מיקום, פלטפורמה וכו'), המערכת תשתמש בקבוצה בתהליך בחירת הרשת שהוגדרה לה העדיפות הכי גבוהה (המספר הכי קטן) כדי למלא את הבקשה.
 • העדיפות הכי גבוהה שניתן להגדיר היא 1. 
 • העדיפות הכי נמוכה שניתן להגדיר היא המספר השווה למספר הקבוצות שיצרת בתהליך בחירת הרשת. דוגמה: אם יצרת 5 קבוצות בתהליך בחירת הרשת, העדיפות הנמוכה ביותר שבאפשרותך להגדיר היא 5. במקרה כזה, אם תגדיר עדיפות של 8, המערכת תשנה אותה אוטומטית לערך ברירת המחדל 5.

לאחר שהמערכת מתאימה בקשה למודעה לקבוצה בתהליך בחירת הרשת, הבקשה תעבור בקישור מפל מים בין המקורות למודעות שכלולים באותה קבוצה.

דוגמה

הנה דוגמה:

 

מערכת AdMob מקבלת בקשה למודעה ממשתמש Android בוונקובר, קנדה. הבקשה למודעה תואמת ל-3 מתוך הקבוצות בתהליך בחירת הרשת שבעל האפליקציה יצר: 
 
 • "מודעות באנר ל-Android באמריקה הצפונית" (עדיפות 3, המקורות למודעות הם InMobi‏, Flurry ורשת AdMob)
 • "מודעות באנר ל-Android בכל העולם" (עדיפות 5, המקורות למודעות הם AdFalcon‏, Flurry ורשת AdMob)
 • "מודעות באנר ל-Android בקנדה" (עדיפות 1, המקורות למודעות הם Flurry‏, Chartboost ורשת AdMob)
 
המערכת תבחר להציג מודעה מתוך הקבוצה בתהליך בחירת הרשת שנקראת "מודעות באנר ל-Android בקנדה", כי הוגדרה לה עדיפות ברמה 1, שהיא גבוהה יותר מהעדיפות שהוגדרה לקבוצות האחרות שקיימת ביניהן התנגשות. הבקשה למודעה תעבור בקישור מפל מים בין המקורות למודעות שכלולים בקבוצה: Flurry‏ ואז Chartboost ואז רשת AdMob.

מניעת התנגשויות בין קבוצות בתהליך בחירת הרשת

כדי למנוע התנגשויות, צריך לתכנן מראש. אם אתה ממקד בצורה מפורשת למדינה או לאזור, לפלטפורמה או לפורמט מודעות בקבוצה מסוימת בתהליך בחירת הרשת, מומלץ לא לכלול אותם בקבוצות האחרות בתהליך בחירת הרשת. 

בדוגמה שלמעלה, בעל האפליקציה כבר יצר קבוצה ספציפית שממקדת לבקשות למודעות באנר ממשתמשי Android בקנדה. הוא היה יכול למנוע התנגשות בין הקבוצות על ידי אי הכללה של קנדה בקבוצות האחרות של מודעות באנר ל-Android בתהליך בחירת הרשת.

עם זאת, אם תיצור קבוצות רבות בתהליך בחירת הרשת כדי לנהל את מקורות המודעות שלך, סביר להניח שמדי פעם תהיה התנגשות. חשוב להקצות את העדיפות הנכונה לקבוצות בתהליך בחירת הרשת, כדי להבטיח שמערכת AdMob תוכל להשתמש בה כדי לנסות להגדיל את ההכנסה שלך בצורה יעילה. 

קבוצת AdMob (ברירת מחדל)

ברוב המקרים, כשמערכת AdMob מקבלת בקשת מודעה, היא תשווה אותה לקבוצות שלך בתהליך בחירת הרשת ותבחר בקבוצה בעלת הקריטריונים התואמים שתמלא אותה. עם זאת, בקשות מסוימות למודעות לא יתאימו לאף אחת מהקבוצות שלך בתהליך בחירת הרשת.

קבוצת AdMob (ברירת מחדל) מנסה באופן אוטומטי למלא בקשות למודעות שלא מתאימות לאף אחת מהקבוצות שלך בתהליך בחירת הרשת. היא שולפת מודעות ישירות מרשת AdMob.

קבוצת AdMob (ברירת מחדל) כבר נוצרה עבורך בכרטיסייה 'קבוצות בתהליך בחירת רשת'.

דוגמה

הנה דוגמה: 
 
בעל אפליקציה יצר ב-AdMob את שש הקבוצות הבאות בתהליך בחירת הרשת: 
 
 • מודעות מעברון למשתמשי Android בפינלנד
 • מודעות מעברון למשתמשי iOS בפינלנד
 • מודעות מעברון למשתמשי Android בנורווגיה
 • מודעות מעברון למשתמשי iOS בנורווגיה
 • מודעות מעברון למשתמשי Android בשוודיה
 • מודעות מעברון למשתמשי iOS בשוודיה

בכל שש הקבוצות האלה בתהליך בחירת הרשת מוגדרת אי הכללה של מיקומים במדינות אחרות.

אם מישהו שמשתמש באפליקציה במכשיר iOS בפינלנד ייצור בקשה למודעת מעברון, הקבוצה בתהליך בחירת הרשת שתמלא את הבקשה תהיה "משתמשי iOS בפינלנד".
ומה יקרה אם משתמש Android בדנמרק ייצור בקשה למודעת מעברון?  הבקשה למודעה לא תואמת לאף אחת מהקבוצות שלמעלה, ולכן הקבוצה שתמלא את הבקשה היא קבוצת AdMob (ברירת המחדל).
 
מחפשים השראה? בקישור הבא תוכלו לקרוא איך חברה המשתמשת AdMob הגדילה את ההכנסה בעזרת תהליך בחירת הרשת (Mediation) ב-AdMob.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?