Zprostředkování

Přehled zprostředkování ve službě AdMob

Co je zprostředkování ve službě AdMob?

Zprostředkování je funkce služby AdMob, která vám pomáhá spravovat na jednom místě všechny zdroje reklam, které využíváte k zobrazování reklam ve své aplikaci. Pomocí zprostředkování můžete zasílat příchozí žádosti o reklamy do více zdrojů reklam. Pomůže vám to zajistit pro jednotlivé žádosti ty nejlepší dostupné zdroje. Pomocí skupin zprostředkování se budou zdroje reklam hodnotit podle optimalizovaného výkonu. Pomůže vám to zvýšit tržby.


Co jsou skupiny zprostředkování?

Skupiny zprostředkování jsou tvořeny kombinací různých nastavení cílení a pomáhají optimalizovat tržby vygenerované vašimi reklamními jednotkami. Můžete buď předem vytvořit skupiny zprostředkování a poté do nich postupně přidávat reklamní jednotky a zdroje reklam, nebo si vytvořit vše najednou. Abyste nemuseli opakovaně zadávat možnosti zprostředkování pro každou reklamní jednotku zvlášť, můžete je nastavit jednorázově pro skupiny zprostředkování a poté reklamní jednotky přidat do požadovaných skupin.

Na stránku se svými skupinami zprostředkování se dostanete tak, že se přihlásíte k účtu AdMob a v postranním panelu kliknete na položku Zprostředkování.

Jakmile nastavíte zprostředkování ve službě AdMob, můžete ho zavést ve svých aplikacích podle pokynů uvedených v průvodci pro vývojáře Google (Android, iOS).

Jak skupiny zprostředkování fungují?

Když některá z vašich reklamních jednotek zašle do služby AdMob žádost o reklamu, zprostředkování ve službě AdMob tuto žádost vyhodnotí a porovná s nastavením cílení skupin zprostředkování, které jste definovali.

 • Jestliže žádost odpovídá cílení některé z vašich skupin zprostředkování, daná skupina žádost vyplní tak, že zobrazí reklamu z některého svého zdroje.
 • Pokud žádost odpovídá cílení několika různých skupin, služba AdMob pomocí priority skupin určí, která z nich má žádost splnit. Konfliktům mezi skupinami zprostředkování je třeba se vyhýbat.
 • Neodpovídá-li žádost cílení žádné z vašich skupin, bude automaticky splněna výchozí skupinou služby AdMob.

Poznámka: Skupiny zprostředkování žádosti o reklamy nepředávají dalším skupinám. Pokud nelze žádost nelze přiřadit k žádné z vašich skupin, bude vyplněna výchozí skupinou služby AdMob. Mezi reklamními sítěmi, které ve skupinách fungují jako zdroje reklam, se však žádosti při plnění předávají.

Příklad

Níže uvádíme příklad:

 

Majitel vytvořil herní aplikaci pro systém Android a chce do ní přidat deset bannerových reklamních jednotek. Většina uživatelů dané aplikace je z Japonska, proto chce majitel použít skupinu zprostředkování pro spravování zdrojů reklam, které zobrazují reklamy uživatelům v Japonsku.

 
Majitel nejprve vytvoří ve službě AdMob deset reklamních jednotek. 
 
Poté vytvoří jednu skupinu zprostředkování. Zvolí následující nastavení:
 • Formát: Banner
 • Platforma: Android
 • Název: Japonské bannerové reklamy
 • Lokality: Japonsko 

Do této skupiny zprostředkování přidá všech deset reklamních jednotek. Poté přidá a nakonfiguruje zdroje reklam – několik reklamních sítí třetích stran, které jsou v Japonsku úspěšné – a skupinu uloží.

 

Na závěr majitel obsahu zavede tyto reklamní jednotky a zprostředkování do své aplikace.

Co je to priorita skupin zprostředkování?

Služba AdMob pomocí nastavené priority určuje, které skupiny jsou pro dosahování cílových tržeb důležitější. Když je k vyplnění žádosti o reklamu možné použít více skupin, služba AdMob podle hodnoty ve sloupci Priorita vybere jednu z nich.

Při nastavování priority je třeba mít na paměti několik věcí: 

 • Pokud cílení žádosti o reklamu (podle lokality, platformy a podobně) odpovídá několik skupin zprostředkování, bude vybrána skupina s nejvyšší prioritou (nejnižším číslem).
 • Nejvyšší priorita, kterou lze nastavit, je 1. 
 • Nejnižší možná priorita je číslo, které se rovná počtu vytvořených skupin zprostředkování. Příklad: Pokud máte pět skupin, je možné nastavit nejnižší prioritu 5. Jestliže ji nastavíte na 8, automaticky se změní na 5.

Po přiřazení žádosti o reklamu ke skupině zprostředkování bude žádost postupně procházet zdroje reklam této skupiny.

Příklad

Níže uvádíme příklad:

 

Služba AdMob obdrží žádost o reklamu od uživatele systému Android z kanadského Vancouveru. Žádost o reklamu odpovídá třem skupinám zprostředkování majitele obsahu: 
 
 • „Bannerové reklamy pro uživatele systému Android v Severní Americe“ (priorita 3, používá zdroje InMobi, Flurry a síť AdMob)
 • „Bannerové reklamy pro uživatele systému Android na celém světě“ (priorita 5, používá zdroje AdFalcon, Flurry a síť AdMob)
 • „Bannerové reklamy pro uživatele systému Android v Kanadě“ (priorita 1, používá zdroje Flurry, Chartboost a síť AdMob)
 
Pro splnění žádosti o reklamu bude vybrána skupina zprostředkování „Bannerové reklamy pro uživatele systému Android v Kanadě“, protože má prioritu 1, tedy vyšší než ostatní konfliktní skupiny. Žádost pak bude postupně procházet zdroje reklam ve skupině: Flurry a pak Chartboost a pak síť AdMob.

Předcházení konfliktům mezi skupinami zprostředkování

Pokud budete myslet dopředu, můžete konfliktu předejít. Jestliže v některé ze skupin zprostředkování cílíte explicitně na určitou zemi či oblast, platformu nebo formát reklamy, je vhodné ji vyloučit z ostatních vytvořených skupin zprostředkování. 

Ve výše uvedeném příkladu měl majitel již vytvořenou speciální skupinu, která cílila na žádosti o bannerové reklamy od kanadských uživatelů systému Android. Kdyby Kanadu vyloučil z ostatních skupin zprostředkování zaměřených na bannerové reklamy pro uživatele systému Android, mohl konfliktu mezi těmito skupinami předejít.

Pokud si však pro spravování svých zdrojů reklam vytvoříte mnoho skupin zprostředkování, pravděpodobně občas dojde ke konfliktu. Je tedy důležité správně vyhodnotit prioritu svých skupin zprostředkování, aby ji služba AdMob mohla využít pro efektivní maximalizaci vašich tržeb. 

Skupina služby AdMob (výchozí)

Ve většině případů bude žádost o reklamu, kterou služba AdMob obdrží, porovnána s vašimi skupinami zprostředkování a poté splněna skupinou, jejíž kritéria žádosti odpovídají. Některé žádosti o reklamu však nebudou odpovídat žádné z vašich skupin zprostředkování.

Skupina služby AdMob (výchozí) se automaticky pokouší splnit jakékoli žádosti o reklamy, které nelze přiřadit k žádné z vašich skupin zprostředkování. Reklamy zobrazuje přímo ze sítě AdMob.

Skupina služby AdMob (výchozí) je pro vás již vytvořena v kartě Skupiny zprostředkování.

Příklad

Níže uvádíme příklad: 
 
Majitel aplikace vytvořil ve službě AdMob následujících šest skupin zprostředkování: 
 
 • Vsunuté reklamy pro finské uživatele systému Android
 • Vsunuté reklamy pro finské uživatele systému iOS
 • Vsunuté reklamy pro norské uživatele systému Android
 • Vsunuté reklamy pro norské uživatele systému iOS
 • Vsunuté reklamy pro švédské uživatele systému Android
 • Vsunuté reklamy pro švédské uživatele systému iOS

Ve všech těchto šesti skupinách zprostředkování jsou vyloučeny oblasti ostatních zemí.

Pokud někdo, kdo svou aplikaci používá na zařízení se systémem iOS ve Finsku, vygeneruje žádost o vsunutou reklamu, splní ji skupina zprostředkování „Vsunuté reklamy pro finské uživatele systému iOS“.
Co když ale vygeneruje žádost o vsunutou reklamu uživatel systému Android v Dánsku?  Tato žádost o reklamu neodpovídá žádné z těchto skupin, proto bude automaticky splněna výchozí skupinou služby AdMob.
 
Nechte se inspirovat Přečtěte si, jak uživatel ve službě AdMob zvýšil své tržby použitím zprostředkování ve službě AdMob.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory