Pridanie používateľa do účtu AdMob

Svoj účet AdMob môžete zdieľať s inými ľuďmi, napríklad s obchodnými partnermi, zamestnancami, priateľmi alebo rodinou. Používatelia s prístupom k vášmu účtu môžu zobrazovať, upravovať a spravovať ľubovoľnú časť tohto účtu. Prístup ktoréhokoľvek používateľa môžete kedykoľvek zrušiť.

Úrovne prístupu používateľa

Úrovne prístupu používateľa sa pre AdMob prideľujú prostredníctvom účtu AdSense. Ak napríklad chcete poskytnúť používateľovi prístup k svojmu účtu AdMob na úrovni správcu, musíte mu takýto prístup poskytnúť aj k svojmu účtu AdSense.

K dispozícii sú dve úrovne prístupu, ktoré môžete v účte AdSense prideliť, v poradí od najnižšej úrovne po najvyššiu:

Bežný používateľ

 • môže zobrazovať, upravovať a spravovať väčšinu častí účtu;
 • nemôže zrušiť účet;
 • nemôže prijímať, zamietať ani rušiť vzťahy MCM;
 • nemôže prijať nové zmluvné podmienky služby AdMob;
 • nemôže zobrazovať zoznam používateľov, ktorí majú prístup k účtu;
 • nemôže poskytovať prístup k účtu ani meniť úroveň prístupu iného používateľa.

Správca

 • môže zobrazovať, upravovať a spravovať ľubovoľnú časť účtu;
 • môže zrušiť účet; 
 • môže poskytovať prístup k účtu alebo meniť úroveň prístupu iného používateľa.

Pokyny

Ak chcete nejakému používateľovi udeliť prístup k svojmu účtu AdMob, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Ubezpečte sa, že používateľ má účet Google.
 2. Udeľte používateľovi prístup k účtu AdSense spojenému s účtom Google, pomocou ktorého sa prihlasujete do služby AdMob. Úroveň prístupu, ktorú mu udelíte v účte AdSense, je úrovňou prístupu, ktorú bude mať v službe AdMob. Ak napríklad nastavíte v službe AdSense úroveň prístupu používateľa na úroveň správcu, tento používateľ bude mať rovnaký prístup aj v službe AdMob. 
 3. Udeľte používateľovi prístup k účtu Google Ads spojenému s účtom Google, pomocou ktorého sa prihlasujete do služby AdMob. Poznámka: Úroveň prístupu, ktorú poskytnete používateľovi v službe Google Ads, sa neprenáša do služby AdMob. Úroveň prístupu používateľa služby AdMob je potrebné nastaviť v službe AdSense.

Po vykonaní všetkých uvedených krokov by používateľom malo fungovať prihlásenie do služby AdMob na https://apps.admob.com pomocou účtu Google, ako aj prístup k informáciám o vašom účte AdMob.

Za vlastníctva v programe AdMob je plne zodpovedný majiteľ účtu a preto by mal byť pri udeľovaní prístupu k účtu iným používateľom opatrný. Všetci používatelia pridaní do účtu musia dodržiavať programové pravidlá služby AdSensezmluvné podmienky služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory