Een gebruiker toevoegen aan uw AdMob-account

U kunt uw AdMob-account delen met andere mensen zoals een zakenpartner, werknemer, vrienden of familie. Gebruikers met toegang tot uw account kunnen elk deel van het account bekijken, bewerken en beheren. U kunt ook op elk moment de toegang van een gebruiker verwijderen.

Toegangsniveaus voor gebruikers

Niveaus van gebruikerstoegang voor AdMob worden toegewezen met AdSense. Als u gebruikers bijvoorbeeld op beheerdersniveau toegang wilt geven tot uw AdMob-account, moet u hen beheerderstoegang tot uw AdSense-account geven. 

Dit zijn de twee toegangsniveaus die u kunt toekennen in AdSense, van laag naar hoog:

Standaardgebruiker

 • Kan de meeste gedeelten van een account weergegeven, bewerken en beheren.
 • Kan een account niet annuleren.
 • Kan MCM-relaties niet accepteren, afwijzen of annuleren.
 • Kan geen nieuwe algemene voorwaarden voor AdMob accepteren.
 • Kan de lijst met gebruikers die toegang hebben tot het account niet weergeven.
 • Kan geen accounttoegang verlenen en het toegangsniveau van andere gebruikers niet wijzigen.

Beheerder 

 • Kan elk gedeelte van het account weergeven, bewerken en beheren.
 • Kan een account annuleren. 
 • Kan accounttoegang verlenen en het toegangsniveau van andere gebruikers wijzigen.

Instructies

Doorloop de volgende stappen om een gebruiker toegang te geven tot uw AdMob-account:

 1. Zorg ervoor dat de gebruiker een Google-account heeft.
 2. Geef de gebruiker toegang tot het AdSense-account dat is gekoppeld aan het Google-account dat u gebruikt om in te loggen bij AdMob. Het toegangsniveau dat u de gebruiker geeft in AdSense, is het toegangsniveau dat de gebruiker krijgt in AdMob. Als u bijvoorbeeld het toegangsniveau van de gebruiker in AdSense instelt op Beheerder, heeft die gebruiker ook toegang op beheerdersniveau in AdMob. 
 3. Geef de gebruiker toegang tot het Google Ads-account dat is gekoppeld aan het Google-account dat u gebruikt om in te loggen bij AdMob. Opmerking: Het toegangsniveau dat u de gebruiker geeft in Google Ads, wordt niet overgedragen naar AdMob. Het toegangsniveau in AdMob voor de gebruiker moet u instellen in AdSense.

Nadat alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, kunnen gebruikers via https://apps.admob.com met hun Google-account inloggen bij AdMob en zo toegang krijgen tot uw AdMob-accountgegevens.

De accounthouder is als enige verantwoordelijk voor de property's in het AdMob-programma. Let daarom altijd goed op wanneer u als accounthouder gebruikers toegang verleent tot een account. Alle gebruikers die aan een account zijn toegevoegd, moeten voldoen aan het AdSense-programmabeleid en de algemene voorwaarden van Google Ads.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen