Добавяне на потребител към профила Ви в AdMob

Можете да споделите профила си в AdMob с други хора, например бизнес партньори, служители, приятели и роднини. Потребители с достъп до профила Ви могат да преглеждат, редактират и управляват всяка част от него. Освен това можете да прекратите достъпа на потребител по всяко време.

Нива на потребителски достъп

Нивата на потребителски достъп за AdMob се задават с помощта на AdSense. Ако например искате да дадете на потребител администраторски достъп до профила Ви в AdMob, трябва да му дадете такъв достъп до профила Ви в AdSense. 

По-долу сме посочили двете нива на достъп, които можете да предоставяте в AdSense, подредени от най-ниското до най-високото:

Стандартен потребител

 • Може да преглежда, редактира и управлява повечето части от профила.
 • Не може да закрие профил.
 • Не може да приема, отхвърля или анулира връзки в MCM.
 • Не може да приема новите Общи условия на AdMob.
 • Не може да вижда списъка с потребители, които имат достъп до профила.
 • Не може да предоставя достъп до профила или да променя нивото на достъп на друг потребител.

Администратор 

 • Може да преглежда, редактира и управлява всяка част от профила.
 • Може да закрие профил. 
 • Може да предоставя достъп до профила или да променя нивото на достъп на друг потребител.

Инструкции

Изпълнете следните стъпки, за да дадете достъп на потребител до профила си в AdMob.

 1. Уверете се, че потребителят има профил в Google.
 2. Дайте достъп на потребителя до профила в AdSense, свързан с профила в Google, който използвате за вход в AdMob. Нивото на достъп, което предоставяте в AdSense, е нивото на достъп, което потребителят ще има в AdMob. Ако например зададете администраторски достъп в AdSense, този потребител ще има администраторски достъп и в AdMob. 
 3. Дайте достъп на потребителя до профила в Google Ads, свързан с профила в Google, който използвате за вход в AdMob. Забележка: Нивото на достъп, което предоставяте на потребителя в Google Ads, не се прехвърля в AdMob. Трябва да зададете нивото на потребителски достъп в AdMob в AdSense.

След като всички стъпки по-горе бъдат изпълнени, потребителите би трябвало да могат да влизат в AdMob на адрес https://apps.admob.com с профила си в Google и да осъществяват достъп до информацията в профила Ви в AdMob.

Единствено собственикът на профила носи отговорност за собственостите в програмата AdMob и следва да бъде внимателен при предоставянето на достъп на потребители до даден профил. Всички добавени към профила потребители трябва да спазват правилата на програмата AdSense и Общите условия на Google Ads.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си