Ρύθμιση εφαρμογής στο AdMob

Το πρώτο βήμα, για να κερδίσετε χρήματα στην εφαρμογή σας με το AdMob, είναι να το ρυθμίσετε. Μπορείτε να προσθέσετε τόσο δημοσιευμένες όσο και μη δημοσιευμένες εφαρμογές. Αν ρυθμίσετε μια μη δημοσιευμένη εφαρμογή, θα χρειαστεί να επιστρέψετε στο AdMob και να συνδέσετε την καταχώρισή της στο app store, όταν δημοσιευτεί η εφαρμογή.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα, για να ρυθμίσετε μια εφαρμογή.

Ρύθμιση δημοσιευμένης εφαρμογής

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο AdMob, στη διεύθυνση https://apps.admob.com.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές στην πλευρική γραμμή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφαρμογής. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.
 5. Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δίπλα από την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε. 

Ρύθμιση μη δημοσιευμένης εφαρμογής

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο AdMob, στη διεύθυνση https://apps.admob.com.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές στην πλευρική γραμμή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφαρμογής. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Όχι.
 5. Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής.
 6. Επιλέξτε πλατφόρμα.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενότητας διαφημίσεων, για να δημιουργήσετε μια ενότητα διαφημίσεων για αυτήν την εφαρμογή, ή κάντε κλικ στην επιλογή Αργότερα για έξοδο από τη σελίδα.

Όταν δημοσιευτεί, μπορείτε να επιστρέψετε στο AdMob και να συνδέσετε την εφαρμογή σας με την καταχώρισή της στο app store.

 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;