Промяна на името на бенефициента

Както е посочено в Общите ни условия, не можете да прехвърлите собствеността върху профил. Можете обаче да актуализирате името си на бенефициент, за да поправите грешки в изписването му или да извършите корекции при промени като женитба, смърт или сливане на фирми.

За повечето местоположения имате възможност да промените името на бенефициента в профила си, като изпълните стъпките по-долу.

Ако се налага да извършите промени в данните си за плащане, направете го преди 21-о число на месеца. Промените, извършени след тази дата, няма да влязат в сила до следващия платежен цикъл.
  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Плащания.
  3. В секцията Настройки кликнете върху Управление на настройките.
  4. В секцията Потребителски профил за плащания  кликнете върху  до Име и адрес.
  5. Извършете желаните промени.
  6. Кликнете върху Запазване. Промените ще влязат в сила за следващия платежен цикъл.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?