מדיניות בנושא התנהגות

השימוש ב-AdMob מאפשר לבעלי אפליקציות לייצר רווח מהאפליקציות שלהם באמצעות מודעות AdMob ומודעות Google. בעלי אפליקציות המעוניינים להשתתף ב-AdMob חייבים לציית למדיניות התכנית המקוונת של AdSense‏, עם התוספות והחריגים המתוארים בהמשך. במידה ולא תצייתו למדיניות זו, אנו שומרים את הזכות להשבית את פרסום המודעות באפליקציה שלכם או להשבית את חשבון AdMob שלכם בכל עת.

חריגים למדיניות AdSense

באופן עקרוני, כל בעלי האפליקציות ב-AdMob חייבים לציית למדיניות התוכנית המקוונת שלנו, אולם קיימים עקרונות מדיניות מסוימים השונים בין AdSense ו-AdMob. רשימת החריגים מופיעה בהמשך.

הצגת חריגים

התנהגות מודעות

ל-AdMob יש פונקציית רענון המיועדת לאפליקציות לנייד המשתמשות ב-SDK של מודעות Google לנייד. לא ניתן להגדיר את קצב הרענון לערך שמחוץ לטווח שצוין ב-SDK.

קליקים לא חוקיים והופעות לא חוקיות

בעלי אפליקציות אינם רשאים ללחוץ על המודעות שלהם או להשתמש באמצעים אחרים כדי להגדיל באופן מלאכותי את מספר ההופעות ו/או הקליקים, כולל בשיטות ידניות. אסור ללחוץ על המודעות שלכם כדי לבדוק אותן.

כדי להימנע מיצירת קליקים לא חוקיים, יש להשתמש במודעות בדיקה (זמינות ל-Android או ל-iOS).

מידע נוסף על חשיפות וקליקים לא חוקיים

פעילות לא חוקית נחשבת על ידי Google כעבירה חמורה. אנו מנתחים את כל הקליקים וההופעות כדי לקבוע אם הם תואמים לדפוס שימוש שעלול להגדיל באופן מלאכותי את העלויות של מפרסם או את הרווחים של בעל אתר. אם נגיע למסקנה שחשבון AdMob עלול לסכן את המפרסמים שלנו, אנו עשויים להשבית את אותו החשבון כדי להגן על האינטרסים של המפרסמים.

ייתכן שבעלי אפליקציות, שהושבתו בשל פעילות לא חוקית או הפרת המדיניות שלנו, לא יורשו להשתתף בפתרונות מונטיזציה אחרים של Google לבעלי תוכן. פירוש הדבר, לדוגמה, שאם חשבון AdMob של בעל אפליקציה הושבת עקב פעילות לא חוקית או הפרות מדיניות, ייתכן שהוא לא יוכל להשתמש ב-AdSense כדי לייצר רווח, ולהיפך. מסיבה זו, בעלי אפליקציות אלו אינם רשאים לפתוח חשבונות חדשים.

אם בעל אפליקציות פותח חשבונות נוספים, החשבונות יסומנו ככפולים ולאחר מכן חשבון אחד או כולם יושבתו.

למידע נוסף על פעילות לא חוקית, בקרו במרכז המשאבים לאיכות תנועת מודעות.

מומלץ לבעלי אפליקציות להתנסות במגוון מיקומים ופורמטי מודעות, אך עליהם לציית למדיניות הבאה בנושא מיקום מודעות.

הצג את המדיניות בנושא מיקום מודעות

מדיניות הטמעה

בנוסף למדיניות של AdSense בנושא מיקום מודעות, בעלי האפליקציות המשתמשים ב-AdMob חייבים לציית גם למדיניות ההטמעה הבאה הספציפית לאפליקציות:

 • אין להציב מודעות קרוב מאוד או מתחת ללחצנים או אובייקטים אחרים כך שמיקום המודעה יפריע לאינטראקציה טיפוסית של המשתמש עם האפליקציה או המודעה.
 • אין להציב מודעות במיקום שמכסה או מסתיר אזור שהמשתמשים היו רוצים לראות כחלק מאינטראקציה רגילה. אין להציב מודעות באזורים שבהם משתמשים עלולים ללחוץ או להניח אצבע על המסך באקראי.
 • אין להציב מודעות במסך שאינו מוביל לשום מקום. חייבת להיות דרך לצאת מהמסך מבלי ללחוץ על המודעה (לדוגמה, לחצן 'חזרה' או 'תפריט'). במידה ואין דרך אחרת, יש להבהיר למשתמש שניתן לצאת מהאפליקציה באמצעות לחצן הבית.
 • אין להציב מודעות באפליקציות שפועלות ברקע של המכשיר או מחוץ לסביבת האפליקציה. יש להבהיר למשתמש לאיזו אפליקציה המודעה משויכת או באיזו אפליקציה היא מוצגת. דוגמאות לכך כוללות: מודעות שמוצגות ברכיבי ווידג'ט, מודעות שמופעלות לפני פתיחת האפליקציה או מודעות שמופעלות לאחר סגירתה.
 • אין להציב מודעות באופן שמונע מהמשתמש להציג את התוכן העיקרי של האפליקציה. אין להציב מודעות בדרך שמפריעה לניווט או לאינטראקציה עם התוכן העיקרי והפונקציונליות של האפליקציה. דוגמאות: מודעת ביניים שמופעלת בכל פעם שמשתמש לוחץ בתוך האפליקציה.
 • בעלי אפליקציות אינם מורשים להציב מודעות בדפים שאינם מבוססים על תוכן, כגון מסכי תודה, שגיאה, התחברות או יציאה. אלה הם מסכים שמבקרים רואים עם הפעלת האפליקציה, לפני יציאה אפשרית מהאפליקציה או לאחר ביצוע פעולה ספציפית במסך, כגון רכישה או הורדה. מודעות שהן המוקד העיקרי במסכים מסוגים אלו עלולות לבלבל מבקר ולגרום לו לחשוב שהמודעות הן התוכן עצמו, לכן אין למקם מודעות במסכים כאלה.

מודעות בתוך אפליקציות

אפליקציות צריכות להשתמש ב-SDK רק כדי לבקש מודעות.

 

אפליקציות המציעות תוכניות פיצוי

אין להציב מודעות Google באפליקציות שמבטיחות למשתמשים תשלום או תמריצים תמורת לחיצה על מודעות, גלישה באינטרנט, קריאת אימיילים או ביצוע משימות דומות. הצבת מודעות Google באפליקציות כאלה יכולה להוביל לחשיפות או לקליקים לא חוקיים ולכן אנחנו אוסרים על כך. בדומה לכך, אין להציב מודעות Google באפליקציות המשמשות בעיקר להגדלת נפח התנועה לשירותים מסוג זה, לקידום שלהם או למתן חומרי הדרכה להטמעת שירותים כאלה.

הצגת אתר של צד שלישי באפליקציה שלכם

כשאתר של מישהו אחר מוצג באפליקציה, מצב זה נקרא 'מסגור תוכן'. בעלי אפליקציות אינם מורשים למסגר תוכן של צד שלישי ולייצר בעזרתו רווח ללא רשות מהבעלים של התוכן.

אם בעל האפליקציה הוא הבעלים של התוכן, מותר למסגר אותו באפליקציה ולייצר ממנו רווח. עם זאת, אם כבר נעשה שימוש ב-Google Ads כדי לייצר רווח מהתוכן הממוסגר, אסור שהתוכן הזה יכלול קוד נוסף של AdSense או AdMob בגרסה שמוצגת באפליקציה לנייד.

הפצת משנה ובחירה של רשת מודעות

בעלי אפליקציות אינם רשאים להיכנס לקשרי הפצת משנה (כלומר, הקשר בין Google לבעל התוכן חייב להיות ישיר, ולא דרך צד מתווך).

למידע נוסף על הפצת משנה ובחירה של רשת מודעות

שיתוף מוגבל של מידע

 • ערכים: בעלי אפליקציות אינם רשאים לשתף גישה אל קונסולת הדיווח של AdMob (אלא אם יש הסכמה מראש של AdMob בכתב לערכים שניתן לשתף).
 • קוד: בעלי אפליקציות אינם רשאים לשתף עם צד שלישי כלשהו קוד מקור של Google SDK או קוד של Google SDK שלא עבר קומפילציה.

תהליך בחירת הרשת ב-AdMob

שירות בחירת הרשת של AdMob מיועד להעניק גישה לדרישה של מפרסמי צד ראשון מצד רשתות מודעות של צד שלישי (בניגוד לדרישה מפלטפורמות Exchange, ממתווכים או מכלי אופטימיזציה). הדיווח ב-AdMob לגבי מודעות המוצגות באמצעות תכונות בחירת הרשת של AdMob עשוי להיות שונה מהדיווח של רשתות מודעות של צד שלישי. ל-AdMob אין כל אחריות לאי-התאמות בדיווח, או לביצועים או לתוצאות של רשתות מודעות או תוכנות של צד שלישי. סעיפי המדיניות הבאים חלים על בעלי אפליקציות שמשתמשים בתכונה של AdMob לתהליך בחירת הרשת או בתכונות אחרות של תהליך בחירת רשת:

 • על בעל האפליקציה לפעול בהתאם למדיניות של Google לבעלי תוכן דיגיטלי;
 • על בעל האפליקציה לפעול בהתאם לכל הנחיות ההטמעה והנחיות טכניות נוספות שיסופקו על ידי AdMob;
 • בעל האפליקציה לא רשאי להשתמש בשירות של AdMob לבחירת הרשת באופן שעלול להפר את ההסכמים של בעל האפליקציה עם כל רשת מודעות של צד שלישי,
 • נתח ההכנסות מ-AdMob ישולם לבעל האפליקציה בלבד,
 • אנשי AdMob לא מחויבים לספק תמיכה, להבטיח התאמה או לדון בפתרון של אי התאמה לצד שלישי כלשהו,
 • בנוגע לחשיפה מסוימת כלשהי, בעלי האפליקציות לא רשאים לבצע התקשרויות חוזרות לשרת מודעות לצורך הצגה של מודעות Google באופן שמנסה להפריע, לפגוע או להוביל ליתרון לא הוגן במכירה הפומבית של מודעות.
   

תכונות ביטא

חלק מהתכונות יצוינו כ"ביטא" או יהיו ללא תמיכה ("תכונות ביטא"). אספקת תכונות הביטא מ-Google עשויה להיפסק בכל עת, בכפוף לשיקול הדעת של Google. מתן שירותי תמיכה טכנית הקשורים לתכונות ביטא עשוי להיפסק בכל עת, בכפוף לשיקול הדעת של Google. בעלי אפליקציות אינם רשאים לחשוף בפני גורמי צד שלישי מידע שמקורו בתכונות ביטא או את עובדת קיומן של תכונות ביטא שאינן זמינות לכלל הציבור. בנוסף, בעלי האפליקציות אינם רשאים לשתף את הגישה לתכונות ביטא עם גורמי צד שלישי.

פרסום מותאם אישית

חברת Google עשויה להשתמש במזהה הפרסום מהמכשיר שבו המודעה מוצגת כדי ליצור תחומי עניין וקבוצות דמוגרפיות (לדוגמה, "חובבי ספורט"). תחומי עניין, קבוצות דמוגרפיות ונתונים אחרים עשויים לשמש לצורך הצגה של מודעות ממוקדות טובות יותר בפני משתמשים. בנוסף, ייתכן שתצטרכו לעדכן את מדיניות הפרטיות של האפליקציה כך שתשקף את השימוש בפרסום מותאם אישית (שנקרא בעבר 'פרסום מבוסס-עניין'), המוצג באמצעות Google Mobile Ads SDK. מומלץ להקדיש רגע לעיון במדיניות הפרטיות של האפליקציה ולוודא שהיא מעודכנת. מאחר שהחוקים והדפים של בעלי האתרים והאפליקציות שונים בכל מדינה ומדינה, אין באפשרותנו להציע נוסח מסוים של מדיניות פרטיות.

כתוספת משלימה לפרסום המותאם אישית (שנקרא בעבר 'פרסום מבוסס-עניין'), הגדרות המודעות מאפשרות למשתמשים להציג ולערוך את תחומי העניין והקבוצות הדמוגרפיות שלהם. ייתכן שחלק מהמשתתפים יבחרו לבטל את הסכמתם להצגת מודעות בהתאמה אישית.

עודכן לאחרונה: 23 בינואר 2018

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?