Ilmoitus

Katso personoituja optimointivinkkejä, selvitä tilisi kunto ja määritä valmistuminen parannetulla Oma AdMob ‑sivulla.

AdMob- ja AdSense-ohjelmakäytännöt

Toimintakäytännöt

AdMob tarjoaa sovellusten julkaisijoille mahdollisuuden ansaita rahaa AdMobin ja Google-mainosten avulla. AdMobia käyttävien julkaisijoiden on noudatettava verkossa olevia AdSensen ohjelmasääntöjä sekä alla ilmoitettuja lisätietoja ja poikkeuksia. Jos näitä käytäntöjä ei noudateta, pidätämme oikeuden milloin tahansa lopettaa mainosten näyttämisen sovelluksessa ja poistaa julkaisijan AdMob-tilin käytöstä.

AdSense-käytäntöjen poikkeukset

Periaatteessa kaikkien AdMob-julkaisijoiden on noudatettava verkossa olevia ohjelmasääntöjämme, mutta AdSensen ja AdMobin välillä on kuitenkin tiettyjä käytäntöeroja. Poikkeukset on lueteltu alla.

Näytä poikkeukset

Mainoksen toiminta

AdMob tarjoaa mainoksen päivitystoiminnon Google Mobile Ads SDK:ta käyttäviä mobiilisovelluksia varten. Päivitysvälin arvon on oltava SDK:ssa määritetyllä välillä.

Kelpaamattomat klikkaukset ja impressiot

Julkaisijat eivät saa klikata omia mainoksiaan tai käyttää mitään keinoja, ei myöskään manuaalisia menetelmiä, näyttökertojen ja/tai klikkausten keinotekoiseen lisäämiseen. Mainosten testaaminen klikkaamalla ei ole sallittua.

Voit välttää kelpaamattomat klikkaukset käyttämällä testimainoksia (Android ja iOS).

Lue lisää kelpaamattomista klikkauksista ja impressioista

Google suhtautuu kelpaamattomiin klikkauksiin erittäin vakavasti. Analysoimme kaikki klikkaukset ja näyttökerrat sen selvittämiseksi, paljastuuko niiden kautta käyttötapa, jonka tarkoitus voi olla keinotekoisesti kasvattaa mainostajan kustannuksia tai julkaisijan tuloja. Jos epäilemme, että tietty AdMob-tili saattaa olla mainostajillemme haitallinen, voimme poistaa sen käytöstä mainostajien etujen turvaamiseksi.

Julkaisijat, joiden tili on poistettu käytöstä kelpaamattoman toiminnan tai käytäntörikkomusten takia, eivät välttämättä saa enää hyödyntää muita Googlen julkaisijoille tarkoitettuja tuloutusratkaisuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos julkaisijan AdMob-tili on poistettu käytöstä virheellisen toiminnan tai sääntörikkomusten takia, julkaisija ei voi käyttää AdSensea tulouttamiseen. Vastaavasti AdMobia ei voi käyttää tulouttamiseen, jos AdSense-tili on poistettu käytöstä. Tällaiset julkaisijat eivät voi avata uusia tilejä.

Jos julkaisija avaa lisätilejä, tilit merkitään kaksoiskappaleiksi ja ainakin toinen tileistä poistetaan käytöstä.

Lisätietoja kelpaamattomasta toiminnasta on mainosliikenteen laatusivustolla.

Julkaisijoiden kannattaa kokeilla erilaisia mainosten sijoitteluja ja muotoja, mutta heidän on noudatettava Googlen julkaisijakäytäntöjä. Tutustu myös käyttöönotto-oppaaseemme.

Hyvitysohjelmia tarjoavat sovellukset

Google‑mainoksia ei saa sijoittaa sovelluksiin, jotka lupaavat käyttäjille maksuja tai kannustimia mainosten klikkaamisesta, internetin selaamisesta, sähköpostiviestien lukemisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta. Google‑mainosten sijoittaminen tällaisiin sovelluksiin on kiellettyä, sillä se voi johtaa kelpaamattomiin näyttökertoihin tai klikkauksiin. Google‑mainoksia ei saa sijoittaa myöskään sovelluksiin, jotka ohjaavat ensisijaisesti liikennettä tällaisia kannustimia tarjoaville sivuille tai mainostavat tai tarjoavat ohjeita tällaisten palvelujen käyttöönottoon.

Kolmannen osapuolen sivuston näyttäminen sovelluksessa

Jos sovelluksessa näkyy kehyksen sisällä jokin toinen sivusto, puhutaan sisällön kehystyksestä. Julkaisijat eivät saa kehystää kolmannen osapuolen sisältöä ja kaupallistaa sitä ilman sisällön omistajan lupaa.

Jos julkaisija omistaa sisällön, hän voi kehystää ja kaupallistaa sen sovelluksessaan. Muista kuitenkin, että jos kehystetty sisältö on jo kaupallistettu Google Adsin avulla, mobiilisovelluksessa oleva kehystetty versio ei saa sisältää lisäkoodia AdSensea tai AdMobia varten.

Alijakelu ja mainosverkoston välitys

Julkaisijat eivät saa solmia alijakelusuhteita (ts. Googlella täytyy olla suora suhde julkaisijaan välittävän osapuolen sijasta).

Lue lisää alijakelusta ja mainosverkoston välityksestä

Rajoitettu tietojen jakaminen

  • Tiedot: Julkaisijat eivät saa jakaa AdMob-raportointikonsolin käyttöoikeuksia (ilman AdMob-palvelusta etukäteen saatua kirjallista lupaa tiettyjen tietojen jakamiseen).
  • Koodi: Julkaisijat eivät saa jakaa Googlen SDK-lähdekoodia tai Googlen kääntämätöntä SDK-koodia kolmansille osapuolille.

AdMob-välitys

AdMobiin sisältyvä verkoston välityspalvelu mahdollistaa pääsyn kolmansien osapuolien mainosverkostoihin ensimmäisen osapuolen mainostajan pyynnöstä (markkinapaikkojen, välittäjien tai optimoijien pyyntöjen sijaan). Verkoston välitysominaisuuksien avulla näytettyjen mainosten AdMob-raportointi saattaa poiketa kolmansien osapuolien mainosverkostojen raportoinnista. AdMob ei vastaa raportoinnin ristiriidoista tai kolmannen osapuolen mainosverkostojen tai ohjelmistojen tehokkuudesta tai tuloksista. Seuraavat käytännöt koskevat julkaisijoita, jotka käyttävät AdMob-verkoston välitystä tai jotakin muuta välitysominaisuutta:

  • Julkaisijoiden on noudatettava COPPA-lain (Children's Online Privacy Protection Act) alaista AdSense-ohjelmakäytäntöä.
  • Julkaisijoiden on noudatettava alustoja koskevia ohjelmakäytäntöjä ja Googlen julkaisijakäytäntöjä.
  • Julkaisijoiden on noudatettava myös mahdollisia muita AdMobin käyttöönottoa koskevia sääntöjä ja teknisiä ohjeita.
  • Julkaisija ei saa käyttää AdMobin välityspalvelua niiden sopimusten vastaisella tavalla, jotka hän on solminut kolmantena osapuolena toimivien mainosverkostojen kanssa.
  • AdMob-tulot maksetaan ainoastaan julkaisijalle.
  • AdMob-tiimi ei takaa yhteensopivuutta kolmansien osapuolten ratkaisujen kanssa eikä ole velvollinen tarjoamaan tukea ristiriitojen ratkaisemista varten.
  • Julkaisijat eivät saa tehdä toistuvia Google-mainoksiin kohdistuvia mainoskutsuja yksittäistä impressiota kohti tavalla, joka häiritsee tai haittaa mainoshuutokauppaa tai tuottaa kohtuutonta etua huutokaupassa.
  • Sovellusalustan ominaisuuksia käyttävät julkaisijat eivät saa välittää impressiomahdollisuutta minkään sellaisen välitysjärjestelmän (eivät myöskään oman järjestelmänsä) kautta, joka varaa mainospyyntöjä dynaamisesti tai ohjelmallisesti todellisten, arvioitujen tai muiden reaaliaikaisten hintatietojen mukaan. Sovellusalustan ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi hintatarjoukset.

Beta-ominaisuudet

Osa ominaisuuksista saattaa olla beta-tilassa, tai niitä ei tueta tavalliseen tapaan ("beta-ominaisuudet"). Google pidättää oikeuden lopettaa milloin tahansa tarjoamasta beta-ominaisuuksia. Google voi halutessaan myös pidättyä tarjoamasta teknistä tukea beta-ominaisuuksille. Julkaisijat eivät saa antaa kolmansille osapuolille tietoja beta-ominaisuuksista tai paljastaa muiden kuin julkisten beta-ominaisuuksien olemassaoloa. Heillä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa beta-ominaisuuksien käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille.

Personoitu mainonta

Saadakseen tietoa käyttäjien kiinnostuksen kohteista ja demografisista tekijöistä (esimerkiksi "urheilufanit") Google voi käyttää sen laitteen mainostunnusta, jolla mainos näkyy. Kiinnostuksen kohteiden, demografisten tekijöiden ja muiden tietojen avulla käyttäjille voidaan tarjota entistä paremmin kohdistettuja mainoksia. Sovelluksesi tietosuojakäytäntö on ehkä myös päivitettävä siten, että se sisältää personoidun mainonnan (aiemmin kiinnostuksiin perustuva mainonta) käytön Google Mobile Ads SDK:n kautta. Tarkista sovelluksesi tietosuojakäytännöt ja varmista, että ne ovat ajan tasalla. Koska julkaisijoiden sivut ja maiden lainsäädännöt vaihtelevat, emme voi antaa tarkkaa ehdotusta tietosuojakäytännöksi.

Personoitua mainontaa (aiemmin kiinnostuksiin perustuva mainonta) täydentää Mainosasetukset-työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat katsoa ja muokata kiinnostuksen kohteitaan ja demografisia tekijöitään. Käyttäjät voivat myös halutessaan poistaa personoidut mainokset käytöstä.

Päivitetty 30.9.2021

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko