Käytännöt

Toimintakäytännöt

AdMob tarjoaa sovellusten julkaisijoille mahdollisuuden ansaita rahaa AdMobin ja Google-mainosten avulla. AdMobia käyttävien julkaisijoiden on noudatettava verkossa olevia AdSensen ohjelmasääntöjä sekä alla ilmoitettuja lisätietoja ja poikkeuksia. Jos näitä käytäntöjä ei noudateta, pidätämme oikeuden milloin tahansa lopettaa mainosten näyttämisen sovelluksessa ja poistaa julkaisijan AdMob-tilin käytöstä.

AdSense-käytäntöjen poikkeukset

Periaatteessa kaikkien AdMob-julkaisijoiden on noudatettava verkossa olevia ohjelmasääntöjämme, mutta AdSensen ja AdMobin välillä on kuitenkin tiettyjä käytäntöeroja. Poikkeukset on lueteltu alla.

Näytä poikkeukset

Mainoksen toiminta

AdMob tarjoaa mainoksen päivitystoiminnon Google Mobile Ads SDK:ta käyttäviä mobiilisovelluksia varten. Päivitysvälin arvon on oltava SDK:ssa määritetyllä välillä.

Kelpaamattomat klikkaukset ja näyttökerrat

Julkaisijat eivät saa klikata omia mainoksiaan tai käyttää mitään keinoja, ei myöskään manuaalisia menetelmiä, näyttökertojen ja/tai klikkausten keinotekoiseen lisäämiseen. Mainosten testaaminen klikkaamalla ei ole sallittua.

Voit ehkäistä kelpaamattomia klikkauksia hyödyntämällä testimainoksia (Android ja iOS).

Lisätietoja kelpaamattomista klikkauksista ja näyttökerroista

Google suhtautuu kelpaamattomiin klikkauksiin erittäin vakavasti. Analysoimme kaikki klikkaukset ja näyttökerrat sen selvittämiseksi, paljastuuko niiden kautta käyttötapa, jonka tarkoitus voi olla keinotekoisesti kasvattaa mainostajan kustannuksia tai julkaisijan tuloja. Jos epäilemme, että tietty AdMob-tili saattaa olla mainostajillemme haitallinen, voimme poistaa sen käytöstä mainostajien etujen turvaamiseksi.

Julkaisijat, joiden tili on poistettu käytöstä kelpaamattoman toiminnan tai käytäntörikkomusten takia, eivät välttämättä saa enää hyödyntää muita Googlen julkaisijoille tarkoitettuja tuloutusratkaisuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos julkaisijan AdMob-tili on poistettu käytöstä virheellisen toiminnan tai sääntörikkomusten takia, julkaisija ei voi käyttää AdSensea tulouttamiseen. Vastaavasti AdMobia ei voi käyttää tulouttamiseen, jos AdSense-tili on poistettu käytöstä. Tällaiset julkaisijat eivät voi avata uusia tilejä.

Jos julkaisija avaa lisää tilejä, tilit merkitään kaksoiskappaleiksi ja ainakin toinen tileistä poistetaan käytöstä.

Lisätietoja kelpaamattomasta toiminnasta on Mainosliikenteen laatusivustossa.

Kannustamme julkaisijoita kokeilemaan erilaisten mainossijoitteluiden ja mainosmuotojen käyttämistä. On tärkeää kuitenkin varmistaa, että mainoksen sijoittelua koskevia käytäntöjä noudatetaan.

Näytä mainosten sijoitteluun liittyvät säännöt

Mainosten lisäämiseen liittyvät käytännöt

AdSensen mainoksen sijoittelua koskevien käytäntöjen lisäksi AdMob-julkaisijoiden on noudatettava myös seuraavia sovelluskohtaisia mainosten lisäämiseen liittyviä käytäntöjä:

 • Mainoksia ei saa sijoittaa aivan painikkeiden tai muiden kohteiden lähelle tai niiden alapuolelle siten, että mainoksen sijoittelu häiritsee tavallista sovelluksen käyttöä tai mainokseen reagointia.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa kohtaan, joka peittää tai piilottaa alueen, jonka käyttäjät yleensä haluavat nähdä sovellusta käyttäessään. Mainoksia ei saa sijoittaa alueille, joita käyttäjät satunnaisesti klikkaavat tai joille käyttäjät laittavat sormen näytöllä.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa ruutuun, josta ei pääse eteenpäin. Ruudusta pitää päästä poistumaan muullakin tavalla kuin mainosta klikkaamalla (esimerkiksi takaisin- tai valikkopainikkeen kautta). Muussa tapauksessa käyttäjille pitää ilmoittaa, että etusivupainikkeen klikkaaminen sulkee sovelluksen.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa sovelluksiin, jotka ovat käynnissä laitteen taustalla tai sovellusympäristön ulkopuolella. Käyttäjille tulee käydä selvästi ilmi, mihin sovellukseen mainos liittyy tai sisältyy. Esimerkkejä ovat widgeteissä näytettävät mainokset sekä mainokset, jotka käynnistyvät ennen sovelluksen avautumista tai sovelluksen sulkeutumisen jälkeen.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa siten, että ne peittävät sovelluksen ydinsisällön näkyvistä. Mainoksia ei saa sijoittaa siten, että ne häiritsevät navigointia tai vuorovaikutusta sovelluksen ydinsisällön tai toimintojen kanssa. Tällaisia mainoksia ovat esimerkiksi välimainokset, jotka käynnistyvät aina, kun käyttäjä klikkaa sovelluksessa.
 • Julkaisijat eivät saa sijoittaa mainoksia sivuille, jotka eivät ole sisältöpohjaisia, kuten kiitos-, virheilmoitus-, kirjautumis- tai poistumisnäkymiin. Nämä ovat näkymiä, jotka vierailijat saattavat nähdä sovelluksen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin he mahdollisesti poistuvat sovelluksesta tai sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet tietyn toiminnon näkymässä, kuten ostaneet tai ladanneet jotain. Mainokset, jotka ovat tällaisten näkymien keskeisin kohde, voivat harhauttaa vierailijan kuvittelemaan, että mainokset ovat näkymän varsinaista sisältöä. Älä siis sijoita mainoksia tällaisiin näkymiin.

Sovelluksen sisäiset mainokset

Sovelluksissa saa käyttää SDK:ta ainoastaan mainosten pyytämiseen.

 

Hyvitysohjelmia tarjoavat sovellukset

Google‑mainoksia ei saa sijoittaa sovelluksiin, jotka lupaavat käyttäjille maksuja tai kannustimia mainosten klikkaamisesta, internetin selaamisesta, sähköpostiviestien lukemisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta. Google‑mainosten sijoittaminen tällaisiin sovelluksiin on kiellettyä, sillä se voi johtaa kelpaamattomiin näyttökertoihin tai klikkauksiin. Google‑mainoksia ei saa sijoittaa myöskään sovelluksiin, jotka ohjaavat ensisijaisesti liikennettä tällaisia kannustimia tarjoaville sivuille tai mainostavat tai tarjoavat ohjeita tällaisten palvelujen käyttöönottoon.

Kolmannen osapuolen sivuston näyttäminen sovelluksessa

Jos sovelluksessa näkyy kehyksen sisällä jokin toinen sivusto, puhutaan sisällön kehystyksestä. Julkaisijat eivät saa kehystää kolmannen osapuolen sisältöä ja kaupallistaa sitä ilman sisällön omistajan lupaa.

Jos julkaisija omistaa sisällön, hän voi kehystää ja kaupallistaa sen sovelluksessaan. Muista kuitenkin, että jos kehystetty sisältö on jo kaupallistettu Google Adsin avulla, mobiilisovelluksessa oleva kehystetty versio ei saa sisältää lisäkoodia AdSensea tai AdMobia varten.

Alijakelu ja mainosverkoston välitys

Julkaisijat eivät saa solmia alijakelusuhteita (ts. Googlella täytyy olla suora suhde julkaisijaan välittävän osapuolen sijasta).

Lue lisätietoja alijakelusta ja mainosverkoston välityksestä

Rajoitettu tietojen jakaminen

 • Tiedot: Julkaisijat eivät saa jakaa AdMob-raportointikonsolin käyttöoikeuksia (ilman AdMob-palvelusta etukäteen saatua kirjallista lupaa tiettyjen tietojen jakamiseen).
 • Koodi: Julkaisijat eivät saa jakaa Googlen SDK-lähdekoodia tai Googlen kääntämätöntä SDK-koodia kolmansille osapuolille.

AdMob-välitys

AdMobiin sisältyvä verkoston välityspalvelu mahdollistaa pääsyn kolmansien osapuolien mainosverkostoihin ensimmäisen osapuolen mainostajan pyynnöstä (markkinapaikkojen, välittäjien tai optimoijien pyyntöjen sijaan). Verkoston välitysominaisuuksien avulla näytettyjen mainosten AdMob-raportointi saattaa poiketa kolmansien osapuolien mainosverkostojen raportoinnista. AdMob ei vastaa raportoinnin ristiriidoista tai kolmannen osapuolen mainosverkostojen tai ohjelmistojen tehokkuudesta tai tuloksista. Seuraavat käytännöt koskevat julkaisijoita, jotka käyttävät AdMob-verkoston välitystä tai jotakin muuta välitysominaisuutta:

 • Julkaisijoiden on noudatettava Googlen julkaisijakäytäntöjä.
 • Julkaisijan on noudatettava myös mahdollisia muita AdMobin käyttöönottoa koskevia sääntöjä ja teknisiä ohjeita.
 • Julkaisija ei saa käyttää AdMob-välityspalvelua niiden sopimusten vastaisella tavalla, joita julkaisija on tehnyt kolmantena osapuolena toimivien mainosverkostojen kanssa.
 • AdMob-tulot maksetaan ainoastaan julkaisijalle.
 • AdMob-tiimi ei takaa yhteensopivuutta kolmansien osapuolten ratkaisujen kanssa eikä ole velvollinen tarjoamaan tukea ristiriitojen ratkaisemista varten.
 • Julkaisijat eivät saa tehdä toistuvia Google-mainoksiin kohdistuvia mainoskutsuja yksittäistä impressiota kohti tavalla, joka häiritsee tai haittaa mainoshuutokauppaa tai tuottaa kohtuutonta etua huutokaupassa.
   

Beta-ominaisuudet

Osa ominaisuuksista saattaa olla beta-tilassa, tai niitä ei tueta tavalliseen tapaan ("beta-ominaisuudet"). Google pidättää oikeuden lopettaa milloin tahansa tarjoamasta beta-ominaisuuksia. Google voi halutessaan myös pidättyä tarjoamasta teknistä tukea beta-ominaisuuksille. Julkaisijat eivät saa antaa kolmansille osapuolille tietoja beta-ominaisuuksista tai paljastaa muiden kuin julkisten beta-ominaisuuksien olemassaoloa. Heillä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa beta-ominaisuuksien käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille.

Räätälöity mainonta

Google voi käyttää mainoksen näyttävän laitteen mainostunnusta saadakseen tietoa käyttäjien kiinnostuksen kohteista ja kohderyhmistä (esimerkiksi ”urheilufanit”). Kiinnostuksen kohteiden, kohderyhmien ja muiden tietojen avulla käyttäjille voidaan tarjota paremmin kohdistettuja mainoksia. Sovelluksesi tietosuojakäytäntö on ehkä myös päivitettävä kattamaan räätälöidyn mainonnan (aiemmalta nimeltään kiinnostuksiin perustuva mainonta) käyttö Google Mobile Ads SDK:n avulla. Tarkista sovelluksesi tietosuojakäytännöt ja varmista, että ne ovat ajan tasalla. Koska julkaisijoiden sivut ja maiden lainsäädännöt vaihtelevat, emme voi antaa tarkkaa ehdotusta tietosuojakäytännöksi.

Räätälöityä mainontaa (aiemmalta nimeltään kiinnostuksiin perustuva mainonta) täydentää Mainosasetukset-työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella ja muokata kiinnostuksen kohteitaan ja kohderyhmiään. Käyttäjät voivat myös halutessaan poistaa personoidut mainokset käytöstä.

Päivitetty viimeksi: 23.1.2018

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?