Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Zásady chování

Služba AdMob umožňuje majitelům stránek vydělávat na svých aplikacích prostřednictvím služby AdMob a reklam Google. Majitelé stránek, kteří chtějí službu AdMob využívat, musí splňovat online programové zásady služby AdSense s níže uvedenými dodatky a výjimkami. Nebudete-li tyto zásady dodržovat, vyhrazujeme si právo přerušit zobrazování reklam ve vaší aplikaci nebo vám účet AdMob kdykoli deaktivovat.

Výjimky ze zásad AdSense

Všichni majitelé stránek ve službě AdMob se musí řídit našimi online programovými zásadami. Některé zásady služeb AdSense a AdMob se však liší. Tyto rozdíly jsou uvedeny níže.

Zobrazit výjimky

Chování reklam

Služba AdMob obsahuje funkci obnovování reklam v mobilních aplikacích, které využívají sadu SDK pro mobilní reklamy Google. Interval obnovení lze volit jen v rozsahu uvedeném v sadě SDK.

Neplatná kliknutí a zobrazení

Majitelé stránek nesmí klikat na vlastní reklamy ani používat žádné prostředky uměle zvyšující počet zobrazení či kliknutí včetně ručních metod. Testování vlastních reklam kliknutím na ně je zakázáno.

Abyste se vyhnuli generování neplatných kliknutí, používejte zkušební reklamy (dostupné pro systémy AndroidiOS).

Další informace o neplatných kliknutích a zobrazeních

Společnost Google bere neplatnou aktivitu velmi vážně a u všech kliknutí a zobrazení analyzuje, zda uměle nezvyšují náklady inzerenta nebo příjmy majitele stránek. Pokud zjistíme, že určitý účet AdMob může pro inzerenty představovat riziko, můžeme ho v zájmu ochrany zájmů inzerentů deaktivovat.

Majitelům stránek, kteří byli deaktivováni z důvodu neplatné aktivity nebo porušení zásad, nemusí být povolena další účast v jiných monetizačních řešeních Google pro majitele stránek. Například pokud je majiteli stránek kvůli neplatné aktivitě nebo porušování zásad deaktivován účet AdMob, nebude moci vydělávat prostřednictvím služby AdSense a naopak. Nemohou si tedy otevřít nový účet.

Pokud si majitel stránek založí další účet, budou jeho účty označeny za duplicitní. Poté bude deaktivován jeden z těchto účtů nebo oba.

Další informace o neplatné aktivitě naleznete v informačním centru věnovaném kvalitě návštěvnosti z reklam.

Majitelé stránek mohou libovolně experimentovat s různým umístěním reklam a jejich formáty, musí však dodržet následující zásady pro umísťování reklam.

Zobrazit zásady pro umísťování reklam

Zásady pro implementaci

Kromě zásad umísťování reklam AdSense musí majitelé stránek ve službě AdMob dodržovat i následující zásady pro implementaci v aplikacích:

 • Reklamy by neměly být umístěny v těsné blízkosti tlačítek či pod nimi ani pod jinými objekty tak, aby toto umístění narušovalo obvyklou interakci uživatele s aplikací nebo reklamou.
 • Reklamy se nesmí umísťovat na místa, kde by skrývaly část stránky, kterou chtějí uživatelé během typické interakce vidět. Reklamy se nesmí umísťovat na místa, na která uživatelé náhodně kliknou nebo kterých se na obrazovce náhodně dotknou prsty.
 • Reklamy se nesmí umísťovat na „slepou“ obrazovku. Vždy musí být možné obrazovku opustit bez kliknutí na reklamu (například pomocí tlačítka Zpět nebo Nabídka). V opačném případě by měl být uživatel upozorněn, že po kliknutí na tlačítko Domů aplikaci opustí.
 • Reklamy se nesmí umísťovat do aplikací, které jsou na zařízení spuštěny v režimu na pozadí, nebo mimo prostředí aplikace. Uživateli musí být jasné, ke které aplikaci je reklama přidružena, resp. ve které aplikaci je implementována. Týká se to například reklam zobrazovaných ve widgetech a reklam zobrazovaných před spuštěním nebo po ukončení aplikace.
 • Reklamy se nesmí umísťovat tak, aby bránily prohlížení hlavního obsahu aplikace. Reklamy se nesmí umísťovat tak, aby narušovaly interakci či navigaci v hlavním obsahu a funkcích aplikace. Týká se to například vsunutých reklam spouštěných pokaždé, když uživatel v aplikaci klikne.
 • Majitelé stránek nesmějí umisťovat reklamy na stránky bez obsahu – například na obrazovku s poděkováním nebo chybovou, přihlašovací či výstupní stránku. Jde o obrazovky, které se návštěvníkům mohou zobrazit při spuštění či před opuštěním aplikace, případně po provedení určité akce na obrazovce (například nákup nebo stažení). Reklamy na těchto typech stránek mohou v návštěvníkovi vyvolat mylný dojem, že jde o skutečný obsah, proto je na takové stránky neumísťujte.
  Přečtěte si také návod k implementaci.

Reklamy v aplikaci

Aplikace musí k odesílání požadavků na reklamy používat výhradně sadu SDK.

 

Aplikace nabízející kompenzační programy

Je zakázáno umisťovat reklamy Google do aplikací, které uživatelům slibují platby či jiné motivační pobídky za kliknutí na reklamy, procházení webu, čtení e-mailů a podobně. Umístění reklam Google do takových aplikací může vést k neplatným zobrazením nebo kliknutím, proto není povoleno. Stejně tak je zakázáno umisťovat reklamy Google do aplikací, jejichž hlavním účelem je poskytovat či propagovat návody k používání takových služeb nebo k těmto návodům směrovat uživatele.

Zobrazování webových stránek jiných vlastníků v aplikaci

Když aplikace zobrazuje v rámci web jiného vlastníka, je to považováno za zobrazování cizího obsahu v<rámcích. Majitelé stránek nesmí v rámcích zobrazovat obsah jiných vlastníků a zpeněžovat ho bez povolení vlastníka daného obsahu.

Pokud majitel stránek obsah vlastní, může ho v aplikaci zobrazovat v rámech a zpeněžovat. Pokud je však obsah v rámci již zpeněžován pomocí služby Google Ads, nesmí obsah mobilní aplikace v rámci obsahovat žádný další kód AdSense ani AdMob.

Další syndikace a zprostředkování reklamních sítí

Majitelé stránek nesmí navazovat vztahy na základě další syndikace (tj. společnost Google je vždy ve vztahu přímo s majitelem stránek, nikoli přes zprostředkující stranu).

Informace o další syndikaci a zprostředkování reklamních sítí

Omezené sdílení informací

 • Metriky: Majitelé stránek nesmí sdílet přístup do konzole přehledů AdMob (s výjimkou předchozího písemného souhlasu služby AdMob se sdílením určených metrik).
 • Kód: Majitelé stránek nesmí s žádnou třetí stranou sdílet zdrojový kód Google SDK ani nekompilovaný kód Google SDK.

Zprostředkování ve službě AdMob

Služba zprostředkování sítě AdMob má umožnit přístup k žádostem inzerenta (první strany), které se týkají reklamních sítí třetích stran (oproti žádostem od burz, zprostředkovatelů nebo optimalizátorů). Přehledy ve službě AdMob pro reklamy zobrazované pomocí funkcí zprostředkování sítě AdMob se mohou lišit od přehledů z reklamních sítí třetích stran. Služba AdMob není nijak zodpovědná za nesoulad v přehledech ani za výkon či výsledky reklamních sítí nebo softwaru třetích stran. Následující zásady platí pro majitele stránek, kteří používají funkci zprostředkování reklamních sítí služby AdMob nebo libovolnou jinou funkci zprostředkování:

 • Majitelé stránek budou dodržovat zásady Google pro majitele obsahu.
 • Majitel stránek se bude řídit dalšími implementačními a technickými pokyny, které vydá služba AdMob.
 • Majitel stránek nesmí používat zprostřed kovací službu AdMob způsobem, který by porušoval dohody s reklamními sítěmi třetí strany.
 • Podíl z příjmů AdMob bude vyplacen pouze majiteli stránek.
 • Služba AdMob není povinna poskytovat podporu žádné třetí straně, zaručit jí kompatibilitu ani s ní řešit případné nesrovnalosti.
 • Majitelé stránek nesmí u žádného zobrazení podávat opakované žádosti o reklamy Google takovým způsobem, který narušuje či zneužívá aukci reklam nebo se v ní snaží získat neoprávněnou výhodu.
 • Majitelé aplikací, kteří používají funkce platformy aplikace, nesmějí možnost zobrazení postoupit zprostředkovatelům (včetně svých vlastních systémů), kteří dynamicky nebo programaticky přidělují žádosti o reklamy na základě skutečných, odhadovaných či jiným způsobem určovaných informací o ceně, které jsou získávány v reálném čase. Mezi funkce platformy aplikace patří Otevřené nabídky.

Funkce beta

Některé funkce mohou být označeny jako „beta“ nebo jinak nepodporované („funkce beta“). Společnost Google může dle vlastního uvážení funkce beta kdykoli přestat poskytovat. Společnost Google nemusí dle vlastního uvážení poskytovat k funkcím beta služby technické podpory. Majitelé stránek nesmí sdělovat třetím stranám žádné informace získané prostřednictvím funkcí beta, informovat o existenci neveřejných funkcí beta ani poskytnout přístup k funkcím beta.

Personalizovaná inzerce

Když se na nějakém zařízení zobrazí reklama, může společnost Google použít inzertní ID tohoto zařízení k tomu, aby získala informace o zájmech uživatelů a demografické údaje (např. „sportovní nadšenci“). Ty pak může společně s dalšími údaji použít k lepšímu cílení zobrazovaných reklam na uživatele. Zásady ochrany soukromí ve vaší aplikaci bude třeba aktualizovat, protože musí uživatele informovat o personalizované inzerci (dříve označovaná jako zájmově orientovaná inzerce), která se zobrazuje prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy Google. Kontrolu zásad ochrany soukromí ve své aplikaci nezanedbávejte, abyste měli jistotu, že jsou aktuální. Vzhledem k tomu, že se stránky jednotlivých majitelů a zákony různých zemí liší, nemůžeme navrhnout jednotné znění zásad ochrany soukromí.

Stránka Nastavení reklam slouží jako doplněk k personalizované inzerci (dříve označovaná jako zájmově orientovaná inzerce) a umožňuje uživatelům prohlížet a upravovat informace o zájmech uživatelů a demografické údaje. Někteří uživatelé se mohou rozhodnout, že personalizované reklamy využívat nebudou, a z této služby se odhlásit.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2018

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
<p>Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k&nbsp;úspěchům ve službě AdMob.</p>

Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

Další informace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73175
false