Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Zásady chování

Služba AdMob umožňuje majitelům stránek vydělávat na svých aplikacích prostřednictvím služby AdMob a reklam Google. Majitelé stránek, kteří chtějí službu AdMob využívat, musí splňovat online programové zásady služby AdSense s níže uvedenými dodatky a výjimkami. Nebudete-li tyto zásady dodržovat, vyhrazujeme si právo přerušit zobrazování reklam ve vaší aplikaci nebo vám účet AdMob kdykoli deaktivovat.

Výjimky ze zásad AdSense

Všichni majitelé stránek ve službě AdMob se musí řídit našimi online programovými zásadami. Některé zásady služeb AdSense a AdMob se však liší. Tyto rozdíly jsou uvedeny níže.

Zobrazit výjimky

Chování reklamy

Služba AdMob obsahuje funkci obnovování reklam v mobilních aplikacích, které využívají sadu SDK pro mobilní reklamy Google. Interval obnovení lze volit jen v rozsahu uvedeném v sadě SDK.

Neplatná kliknutí a zobrazení

Majitelé stránek nesmí klikat na vlastní reklamy ani používat žádné prostředky uměle zvyšující počet zobrazení či kliknutí včetně ručních metod. Testování vlastních reklam kliknutím na ně je zakázáno.

Abyste se vyhnuli generování neplatných kliknutí, používejte zkušební reklamy (dostupné pro systémy AndroidiOS).

Další informace o neplatných kliknutích a zobrazeních

Společnost Google bere neplatnou aktivitu velmi vážně a u všech kliknutí a zobrazení analyzuje, zda uměle nezvyšují náklady inzerenta nebo příjmy majitele stránek. Pokud zjistíme, že určitý účet AdMob může pro inzerenty představovat riziko, můžeme ho v zájmu ochrany zájmů inzerentů deaktivovat.

Majitelům stránek, kteří byli deaktivováni z důvodu neplatné aktivity nebo porušení zásad, nemusí být povolena další účast v jiných monetizačních řešeních Google pro majitele stránek. Například pokud je majiteli stránek kvůli neplatné aktivitě nebo porušování zásad deaktivován účet AdMob, nebude moci vydělávat prostřednictvím služby AdSense a naopak. Nemohou si tedy otevřít nový účet.

Pokud si majitel stránek založí další účet, budou jeho účty označeny za duplicitní. Poté bude deaktivován jeden z těchto účtů nebo oba.

Další informace o neplatné aktivitě naleznete v informačním centru věnovaném kvalitě návštěvnosti z reklam.

Majitelé stránek mohou libovolně experimentovat s různým umístěním reklam a jejich formáty, musí však dodržet zásady Google pro majitele obsahu. Přečtěte si také návod k implementaci.

Aplikace nabízející kompenzační programy

Je zakázáno umisťovat reklamy Google do aplikací, které uživatelům slibují platby či jiné motivační pobídky za kliknutí na reklamy, procházení webu, čtení e-mailů a podobně. Umístění reklam Google do takových aplikací může vést k neplatným zobrazením nebo kliknutím, proto není povoleno. Stejně tak je zakázáno umisťovat reklamy Google do aplikací, jejichž hlavním účelem je poskytovat či propagovat návody k používání takových služeb nebo k těmto návodům směrovat uživatele.

Zobrazování webových stránek jiných vlastníků v aplikaci

Když aplikace zobrazuje v rámci web jiného vlastníka, je to považováno za zobrazování cizího obsahu v<rámcích. Majitelé stránek nesmí v rámcích zobrazovat obsah jiných vlastníků a zpeněžovat ho bez povolení vlastníka daného obsahu.

Pokud majitel stránek obsah vlastní, může ho v aplikaci zobrazovat v rámech a zpeněžovat. Pokud je však obsah v rámci již zpeněžován pomocí služby Google Ads, nesmí obsah mobilní aplikace v rámci obsahovat žádný další kód AdSense ani AdMob.

Další syndikace a zprostředkování reklamních sítí

Majitelé stránek nesmí navazovat vztahy na základě další syndikace (tj. společnost Google je vždy ve vztahu přímo s majitelem stránek, nikoli přes zprostředkující stranu).

Informace o další syndikaci a zprostředkování reklamních sítí

Omezené sdílení informací

  • Metriky: Majitelé stránek nesmí sdílet přístup do konzole přehledů AdMob (s výjimkou předchozího písemného souhlasu služby AdMob se sdílením určených metrik).
  • Kód: Majitelé stránek nesmí s žádnou třetí stranou sdílet zdrojový kód Google SDK ani nekompilovaný kód Google SDK.

Zprostředkování ve službě AdMob

Služba zprostředkování sítě AdMob má umožnit přístup k žádostem inzerenta (první strany), které se týkají reklamních sítí třetích stran (oproti žádostem od burz, zprostředkovatelů nebo optimalizátorů). Přehledy ve službě AdMob pro reklamy zobrazované pomocí funkcí zprostředkování sítě AdMob se mohou lišit od přehledů z reklamních sítí třetích stran. Služba AdMob není nijak zodpovědná za nesoulad v přehledech ani za výkon či výsledky reklamních sítí nebo softwaru třetích stran. Následující zásady platí pro majitele stránek, kteří používají funkci zprostředkování reklamních sítí služby AdMob nebo libovolnou jinou funkci zprostředkování:

  • Majitelé stránek se budou řídit programovými zásadami AdSense ohledně zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA).
  • Majitelé stránek musí dodržovat programové zásady pro platformyzásady Google pro majitele obsahu.
  • Další implementační a technické pokyny, které vydá služba AdMob.
  • Majitel stránek nesmí používat zprostředkovací službu AdMob způsobem, který by porušoval dohody s reklamními sítěmi třetí strany.
  • Podíl z příjmů AdMob bude vyplacen pouze majiteli stránek.
  • Služba AdMob není povinna poskytovat podporu žádné třetí straně, zaručit jí kompatibilitu ani s ní řešit případné nesrovnalosti.
  • Majitelé stránek nesmí u žádného zobrazení podávat opakované žádosti o reklamy Google takovým způsobem, který narušuje či zneužívá aukci reklam nebo se v ní snaží získat neoprávněnou výhodu.
  • Majitelé aplikací, kteří používají funkce platformy aplikace, nesmějí možnost zobrazení postoupit zprostředkovatelům (včetně svých vlastních systémů), kteří dynamicky nebo programaticky přidělují žádosti o reklamy na základě skutečných, odhadovaných či jiným způsobem určovaných informací o ceně, které jsou získávány v reálném čase. Mezi funkce platformy aplikace patří nabídky.

Funkce beta

Některé funkce mohou být označeny jako „beta“ nebo jinak nepodporované („funkce beta“). Společnost Google může dle vlastního uvážení funkce beta kdykoli přestat poskytovat. Společnost Google nemusí dle vlastního uvážení poskytovat k funkcím beta služby technické podpory. Majitelé stránek nesmí sdělovat třetím stranám žádné informace získané prostřednictvím funkcí beta, informovat o existenci neveřejných funkcí beta ani poskytnout přístup k funkcím beta.

Personalizovaná inzerce

Když se na nějakém zařízení zobrazí reklama, může společnost Google použít inzertní ID tohoto zařízení k tomu, aby získala informace o zájmech uživatelů a demografické údaje (např. „sportovní nadšenci“). Ty pak může společně s dalšími údaji použít k lepšímu cílení zobrazovaných reklam na uživatele. Zásady ochrany soukromí pro aplikace musí být aktualizovány tak, aby zohledňovaly použití personalizované inzerce (dříve označované jako zájmově orientovaná reklama) zobrazované prostřednictvím sady SDK pro mobilní reklamy Google. Zásady ochrany soukromí aplikace proto zkontrolujte a ověřte, zda jsou aktuální. Vzhledem k tomu, že se stránky jednotlivých majitelů a zákony různých zemí liší, nemůžeme navrhnout jednotné znění zásad ochrany soukromí.

Stránka Nastavení reklam slouží jako doplněk k personalizované inzerci (dříve označovaná jako zájmově orientovaná inzerce) a umožňuje uživatelům prohlížet a upravovat informace o zájmech uživatelů a demografické údaje. Někteří uživatelé se mohou rozhodnout, že personalizované reklamy využívat nebudou, a z této služby se odhlásit.

Poslední aktualizace: 30. září 2021

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka