Правила

Правила за поведение

AdMob позволява на издателите да генерират приходи от приложенията си посредством реклами от AdMob и Google. Издателите, които искат да участват в AdMob, трябва да спазват нашите онлайн правила на програмата AdSense с допълненията и изключенията, описани по-долу. В противен случай си запазваме правото по всяко време да спрем показването на реклами в приложението Ви и/или да деактивираме профила Ви в AdMob.

Изключения от правилата на AdSense

По принцип всички издатели в AdMob трябва да спазват нашите онлайн програмни правила. Някои от тях обаче се различават между AdSense и AdMob. Моля, прегледайте изключенията по-долу.

Преглед на изключенията

Функциониране на рекламите

В AdMob има функция за опресняване на рекламите, която може да е активна в мобилни приложения, използващи SDK на Google Mobile Ads. Честотата на опресняване не може да се зададе извън посочения в SDK диапазон.

Невалидни кликвания и импресии

Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да е средства за изкуствено увеличаване на броя на импресиите и/или кликванията, включително ръчни методи. Тестването на собствените Ви реклами, като кликвате върху тях, не е разрешено.

Моля, използвайте тестови реклами (налични за Android, iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания.

Научете повече за невалидните кликвания и импресии

Google се отнася много сериозно към невалидните дейности и анализира всички кликвания и импресии, за да определи дали не отговарят на схема, която може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или постъпленията на издател. Ако установим, че профил в AdMob може да представлява риск за рекламодателите ни, възможно е да го деактивираме, за да защитим интересите им.

На издатели с профили, деактивирани поради невалидна дейност или нарушаване на правилата ни, може да не бъде разрешено по-нататъшно участие в други решения на Google, осигуряващи приходи на издатели. Това означава например, че ако издател е имал профил в AdMob и той е бил деактивиран поради невалидна дейност или нарушения на правилата, той няма да може да използва AdSense, за да си осигурява приходи, и обратното. По тази причина тези издатели не могат да откриват нови профили.

Ако издател открие допълнителни профили, те ще бъдат сигнализирани като дубликати и след това единият или и двата профила ще бъдат деактивирани.

За допълнителна информация за невалидна дейност, моля, посетете нашия Ресурсен център за качество на рекламния трафик.

Насърчаваме издателите да експериментират с различни разположения и рекламни формати, но трябва да спазват следните правила за рекламните разположения.

Прегледайте правилата за рекламните разположения

Правила за внедряване

Освен правилата за рекламните разположения на AdSense, издателите в AdMob трябва също да спазват и следните правила за внедряване за конкретното приложение:

 • Рекламите не трябва да се разполагат в голяма близост или под бутони или други обекти, така че да пречат на обичайното взаимодействие на потребителя с приложението или рекламата.
 • Не трябва да се поставят реклами на място, което покрива или скрива област, която потребителите имат интерес да видят по време на обичайно взаимодействие. Не трябва да се поставят реклами в области, където потребителите кликват произволно или поставят пръстите си на екрана.
 • Не трябва да се поставят реклами на екран „без изход“. Трябва да има начин да се излезе от екрана, без да се кликва върху рекламата (напр. бутон „Назад“ или „Меню“). В противен случай потребителят трябва да бъде уведомен, че с бутона за началната страница ще излезе от приложението.
 • Рекламите не трябва да се разполагат в приложения, които функционират на заден план в устройството или извън средата на приложенията. Потребителят трябва да е наясно с кое приложение е свързана или внедрена рекламата. Примерите включват: реклами, показвани в приспособления и реклами, които се стартират преди или след отварянето на приложението.
 • Рекламите не трябва да се поставят по начин, по който пречат на показването на основното съдържание на приложението. Не трябва да се поставят така, че да възпрепятстват навигирането или взаимодействието с основното съдържание и функционалност на приложението. Примерите включват: рекламна заставка, която се задейства всеки път, когато потребителят кликне в приложението.
 • Издателите нямат право да поставят реклами на не-съдържателно-базирани страници, като например, екрани „Благодаря“, страници за грешка, вход или изход от системата. Това са екраните, които посетителите може да видят след първото стартиране на приложението, преди евентуално да напуснат приложението или след като са извършили конкретно действие на екрана, като например покупка или изтегляне. Рекламите, които са основен фокус на този тип екрани, могат да объркат посетителите, че всъщност са съдържание. Затова не поставяйте реклами на такива екрани.
  Моля, също така прегледайте ръководството ни за внедряване.

Реклами в приложение

Приложенията трябва да заявяват реклами единствено чрез комплекта за разработване на софтуер (SDK).

 

Приложения, предлагащи програми с възнаграждение

Не е разрешено поставянето на реклами от Google в приложения, обещаващи заплащане или поощрения на потребители, които кликват върху реклами, сърфират в мрежата, четат имейли или извършват други подобни действия. Поставянето на реклами от Google в такива приложения може да доведе до невалидни импресии или кликвания и следователно е забранено. По същия начин не е разрешено поставянето на реклами от Google в приложения, които предимно привличат трафик, популяризират или предоставят материали с инструкции как да се внедряват подобни услуги.

Показване на сайт на трета страна в приложението Ви

Когато сайт показва друг сайт, вложен в рамка, това се счита за поставяне на съдържание в рамка. На издателите не е разрешено да поставят в рамка съдържание на трети страни и да си осигуряват приходи от него без разрешение от собствениците на съответното съдържание.

Ако издател притежава съдържанието, може да го постави в рамка в приложението си и да си осигурява приходи от него. Ако обаче от поставеното в рамка съдържание вече се генерират приходи чрез Google Ads, то не трябва да съдържа допълнителен код за AdSense или AdMob във версията за мобилното приложение.

Подсиндикиране и посредничество за рекламни мрежи

Издателите нямат право да влизат във взаимоотношения за подсиндикиране (т.е. Google трябва да е в директни взаимоотношения с издателя и да не се използва посредник).

Научете повече за подсиндикирането и посредничеството за рекламни мрежи

Ограничено споделяне на информация

 • Показатели: Издателите нямат право да споделят достъпа до конзолата за отчитане на AdMob (освен с предварително писмено съгласие на AdMob за това, кои показатели да се споделят).
 • Код: Издателите нямат право да споделят изходния или некомпилирания код на SDK на Google с трета страна.

AdMob Посредничество

Услугата на AdMob за посредничество между мрежи е предназначена да осигури достъп до търсенето от рекламодатели първи страни на рекламни мрежи трети страни (за разлика от търсенето от борси, посредници или оптимизатори). Отчитането в AdMob за реклами, показани чрез функциите на програмата за посредничество между мрежи, може да се различава от отчитането в рекламните мрежи на третите страни. AdMob няма задължения при несъответствия в отчитането или за ефективността, или за резултатите от рекламни мрежи или софтуер на трети страни. Следните правила важат за издатели, които използват функцията за посредничество за мрежи на AdMob или която и да е друга такава функция:

 • Издателите са длъжни да се придържат към правилата на Google за издатели.
 • Издателят е длъжен да се придържа към всички допълнителни указания за внедряване и технически условия, които може да бъдат предоставени от AdMob.
 • Издателят не може да използва услугата за посредничество на AdMob по начин, който би нарушил споразуменията му с рекламни мрежи – трети страни.
 • Делът от приходите от AdMob ще се изплаща само на издателя.
 • AdMob няма задължение да предоставя поддръжка, да гарантира съвместимост или да обсъжда решения за несъответствията с която и да е трета страна.
 • Издателите нямат право да извършват многократни извиквания на реклами от Google за дадена импресия по начин, с който опитват да възпрепятстват, извършат злоупотреба или получат нечестно предимство в рекламния търг.
   

Бета функции

Някои функции може да бъдат идентифицирани като „бета“ или да не се поддържат другояче („бета функции“). Google може да прекрати по свое усмотрение предоставянето на бета функции по всяко време. Google може, по свое усмотрение, да не предоставя услуги по техническа поддръжка във връзка с бета функции. Издателите нямат право да разкриват на трети страни информация от бета функциите, начините за достъп до тях или съществуването на необществени бета функции.

Персонализирано рекламиране

Google може да използва идентификатора за рекламиране от устройството, на което се показва рекламата, за да генерира интереси и демографски данни (напр. „любители на спорта“). Интересите, демографските данни и други данни могат да се използват за показване на реклами, насочени по-добре към потребителя. Освен това може да се наложи да актуализирате декларацията за поверителност на приложението си, за да отразява използването на персонализирано рекламиране (наричано преди рекламиране въз основа на интереси), извършвано чрез комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads. Моля, прегледайте декларацията за поверителност на приложението си и се уверете, че е актуална. Тъй като страниците на издателите и законите в отделните държави се различават, не можем да Ви препоръчаме конкретна формулировка за декларацията Ви за поверителност.

В допълнение към персонализираното рекламиране (наричано преди рекламиране въз основа на интереси) настройките за рекламите позволяват на потребителите да преглеждат и редактират интересите и демографските си данни. Някои потребители могат да решат да се откажат от персонализираните реклами.

Последна актуализация: 23 януари 2018 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?