Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Nové požadavky společnosti Google na správu souhlasu pro zobrazování reklam v EHP, Spojeném království a Švýcarsku (pro platformy pro správu souhlasu – CMP)

Od 31. července 2024 budou muset partneři využívající reklamní služby Googlu získat souhlas švýcarských uživatelů s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, a se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů k personalizaci reklam.

Podle zásad pro souhlas uživatele z EU budou partneři používající naše služby pro majitele obsahu – Google AdSense, Ad Manager nebo AdMob – muset při zobrazování reklam uživatelům v EHP, ve Spojeném království a také ve Švýcarsku používat certifikovanou platformu CMP, která je integrována s rámcem TCF.

Od 16. ledna 2024 budou muset majitelé obsahu a vývojáři používající služby Google AdSense, Ad Manager a AdMob používat platformu pro správu souhlasu (CMP), která byla certifikována společností Google a integrována se systémem Transparency and Consent Framework organizace IAB (TCF) při zobrazování reklam uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Spojeném království nebo Švýcarsku.

Přečtěte si následující informace, abyste porozuměli tomuto požadavku, načasování těchto změn a tomu, jak se mohou platformy pro správu souhlasu připravit.

Nové požadavky na souhlas pro platformy CMP

Platformy CMP certifikované Googlem jsou hodnoceny společností Google podle jejích certifikačních kritérií zaměřených na dodržování rámce TCF. Pokud majitelé obsahu, kteří používají TCF, spolupracují také s poskytovateli reklamních technologií, kteří nejsou registrováni v TCF, Google to dnes prostřednictvím specifikace dalšího souhlasu podporuje a bude tomu tak i nadále. Při posuzování platforem CMP zkontrolujeme, zda platformy CMP podporující naši specifikaci dalšího souhlasu postupují správně. Po úspěšné kontrole platformy CMP z hlediska certifikačních kritérií Googlu bude daná platforma CMP k dispozici v našem seznamu platforem CMP s certifikací od Googlu. Google nekontroluje, zda platformy CMP zcela splňují požadavky TCF nebo příslušné právní předpisy na ochranu soukromí.

Majitelé obsahu a vývojáři používající služby Google AdSense, Ad Manager nebo AdMob, kteří zobrazují reklamy uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Spojeném království a/nebo Švýcarsku, budou muset při zobrazování reklam těmto uživatelům používat platformu CMP s certifikací od Googlu, která nabízí integraci s TCF.

V roce 2020 jsme integrovali naše reklamní systémy s TCF. Další informace o integraci řešení TCF organizace IAB a AdMob najdete v článku centra nápovědy o integraci majitelů obsahu. Nový požadavek TCF organizace IAB je pokračováním našeho závazku z roku 2020, kterým jsme se zavázali podporovat oborové úsilí zaměřené na správu transparentnosti pro uživatele a jejich souhlasu prostřednictvím standardizovaného rámce.

Proces certifikace CMP

S platformami CMP aktivně spolupracujeme, abychom jim certifikaci od Googlu zajistili co nejrychleji. Platformy CMP mohou u společnosti Google zaregistrovat svůj zájem o certifikaci a my se jim následně ozveme a vysvětlíme další postup.

Pokud chcete zaregistrovat svůj zájem o certifikaci, odešlete tento formulář.

Časová osa

  • Květen 2023 a dále: Společnost Google zahájila proces certifikace platforem CMP, které spolupracují s našimi partnery v oblasti vydávání obsahu a aplikací. Společnost Google bude spolupracovat s platformami CMP, aby je certifikovala podle příslušných certifikačních kritérií.
  • Od 16. ledna 2024: Majitelé obsahu a vývojáři, kteří využívají služby Google AdSense, Ad Manager nebo AdMob, budou muset při zobrazování reklam uživatelům v EHP a Spojeném království používat platformu CMP certifikovanou Googlem a integrovanou s rámcem TCF. Další podrobnosti ohledně načasování vám sdělíme.

Další kroky

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka