Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Запознаване с оферирането в реално време и промените в Google Ads

1 май 2023 г.

Наскоро Google Ads обяви, че на 31 октомври 2023 г. възнамерява да премине основно към търгове с офериране в реално време и повече няма да отговаря на няколко обаждания в посредничество. Преди тази дата Google Ads може да започне прехода на отдалечаване от каскадното закупуване за някои заявки за няколко обаждания.

Какво означава това за Вас като издател

Преди тази дата обмислете дали да не използвате решение за офериране в реално време за достъп до търсенето с Google Ads. Чрез AdMob имате достъп до следните опции за офериране в реално време:

Ако извиквате Google Ads при офериране, не е необходимо да предприемате действия. Други източници на търсене на трети страни може да имат собствено поведение при офериране. Ето как да започнете с оферирането в реално време.

Използване на мрежата на AdMob при офериране с AdMob Посредничество

Когато използвате AdMob Посредничество, мрежата на AdMob се добавя автоматично като източник на офериране. Това означава, че мрежата на AdMob оферира за заявките Ви за реклами в реално време.

Това дава възможност на източниците Ви на реклами да се конкурират наравно в единен търг. За всяка една импресия източникът на реклама с офериране, който показва рекламата, е най-високо заплащащият рекламодател.

Научете повече за оферирането от AdMob:

Използване на оферирането при партньори за достъп до търсенето на реклами от продукти на Google в платформи за посредничество на трети страни

Оферирането при партньори Ви дава достъп до търсене на реклами от продукти на Google като източник на офериране в поддържани платформи за посредничество на трети страни. Google (Google Ads, Display & Video 360) може да оферира за рекламните Ви места в търгове с офериране в реално време от трети страни – дори ако не използвате AdMob като платформа за посредничество.

Първо, трябва да настроите рекламен елемент за офериране при партньори в AdMob. След това можете да зададете Google като източник на офериране и да установите съответствие между рекламния си елемент в платформата за посредничество на трета страна (различна от AdMob).

Научете повече за оферирането при партньори:

Хронология

Ще актуализираме тази страница с обявяването на допълнителни актуализации.

Дата Събитие

7 юли 2022 г.

Google Ads и Display & Video 360 обявяват затворена бета-версия за офериране при партньори на Google.

1 май 2023 г.

Google Ads и Display & Video 360 обявяват отворена бета-версия за офериране в реално време за рекламни места в приложения на трети страни. Google Ads обявява намерението си да премине основно към търгове за офериране в реално време за приложения.

Създадохме тази страница в Помощния център, за да помогнем на издателите на приложения да разберат какви са опциите им за офериране в AdMob и Ad Manager.

18 юли 2023 г.

До последващо известие смятаме, че след 31 октомври 2023 г. Google Ads ще отговори на еднократно извикване в каскадното посредничество. За да увеличите максимални приходите си, препоръчваме да осъществявате достъп до търсенето с Google Ads чрез решение за офериране в реално време, като например мрежата на AdMob, когато оферирате с AdMob Посредничество. Ще продължим да наблюдаваме актуализациите от Google Ads и своевременно ще актуализираме тази страница с всички важни промени.

7 септември 2023 г.

Google Ads споделя повече информация за преминаването към офериране в реално време.

За известен период от време Google Ads ще продължи да изпълнява няколко заявки в хибридни каскади в поддържаните партньорски платформи, както и в AdMob и Ad Manager. Трябва да настроите хибридни каскади, като добавите рекламен елемент за офериране към съществуващите си каскадни посредничества.

Google Ads ще започне да намалява разходите за заявки за няколко заявки в каскади, които не съдържат рекламен елемент за офериране. На 31 октомври Google Ads ще спре да купува няколко заявки в каскади, които не съдържат рекламен елемент за офериране.

Google Ads все още може да купува от каскади от посредничества, които извършват само една заявка към търсене с Google Ads.

1 ноември 2023 г.

Google Ads споделя повече информация за преминаването към офериране в реално време. В скорошната актуализация е предоставена следната информация:

„Продължавайки да се оттегля от каскадите с няколко обаждания, Google Ads започва прехода на отдалечаване от заявките с няколко обаждания в хибридните вериги за посредничество. Целта ни е да завършим този преход още през януари 2024 г.“

14 декември 2023 г.

Google Ads споделя повече информация за преминаването към офериране в реално време. В скорошната актуализация е предоставена следната информация:

„По-рано тази година Google Ads обяви намерението си да премине основно към търгове с офериране в реално време за приложения. В резултат на това Google Ads спря да купува заявки в каскади с няколко обаждания, които не съдържат рекламен елемент за офериране, а през януари 2024 г. ще спре да отговаря и на заявки с няколко обаждания в хибридни настройки.

В стремежа си да продължи да предоставя най-добрата стойност за рекламодателите си Google Ads ще продължи да инвестира в системи, които разпознават поведение с няколко обаждания. Освен това Google Ads ще наблюдава опитите за заобикаляне на системите ни за разпознаване на няколко обаждания и възнамерява да спре да купува от издатели, които използват техники за избягване на тези системи. Пример за такива техники включва, без изброяването да е изчерпателно:

Подвеждащо представяне на рекламни елементи – често създаване, използване или манипулиране на нови рекламни елементи в заявки с няколко обаждания. Обикновено се извършва подвеждащо представяне на рекламните елементи, за да се прикрие съществуването на вериги от свързани заявки с няколко обаждания.

От 20 януари 2024 г. Google Ads може да спре да купува в приложения на издатели за период от 1 седмица до 1 месец въз основа на мащаба на установени предишни или настоящи злоупотреби.“

ЧЗВ

Кои платформи за издатели поддържат Google Ads при офериране в реално време за рекламни места в приложения?

Google AdMob и Ad Manager поддържат офериране в реално време за обща употреба. AppLovin (MAX), Chartboost Mediation, DT FairBid и Unity LevelPlay поддържат офериране в реално време за търсенето с Google чрез офериране при партньори, което понастоящем е в отворена бета-версия.

Ако нямате достъп до Google Ads при оферирането в реално време, независимо дали чрез платформа на Google за издатели, или чрез офериране при партньори, свържете се с издателя, за да се осведомите за достъпа.

Преходът на Google Ads към търгове с офериране в реално време ще ме засегне ли?

Тази промяна обхваща всички издатели, които провеждат кампании в Google Ads за рекламни места в приложения, с изключение на рекламите в поток. За да продължите да показвате кампании в Google Ads, препоръчваме да преминете към платформа, която поддържа офериране в реално време за Google Ads.

Какви действия трябва да предприема, ако извиквам Google Ads както в оферирането, така и в каскадата?

Ако извиквате Google Ads както в офериране, така и в каскадното посредничество, не е необходимо да предприемате никакви действия.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню