Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Hướng dẫn về tính năng Dàn xếp AdMob (quy trình đặt giá thầu và thác nước)

Tính năng Dàn xếp là gì? 

Tính năng Dàn xếp giúp bạn quản lý những nguồn quảng cáo được dùng để phân phát quảng cáo trong ứng dụng của bạn ở cùng một nơi. Khi sử dụng tính năng Dàn xếp, bạn có thể gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều nguồn quảng cáo. Nhờ đó, bạn có thể tìm thấy những nguồn quảng cáo hiện có tốt nhất để thực hiện các yêu cầu. 

Có 2 loại quy trình dàn xếp trong tính năng Dàn xếp AdMob: đặt giá thầu và thác nước. Với quy trình đặt giá thầu, các nguồn quảng cáo cạnh tranh trong một phiên đấu giá theo thời gian thực nhằm thực hiện các yêu cầu quảng cáo. Quy trình dàn xếp kiểu thác nước gọi từng nguồn quảng cáo dựa trên chi phí hiệu quả trung bình trên mỗi nghìn lượt hiển thị (eCPM trung bình) mà bạn đặt, chứ không phải dựa trên số tiền mà nguồn quảng cáo sẵn sàng chi trả. 

Trong AdMob, bạn có thể tạo quy trình thiết lập kết hợp bằng cách sử dụng cả nguồn quảng cáo đặt giá thầu và nguồn quảng cáo dạng thác nước trong các nhóm dàn xếp. 

Nhóm dàn xếp là gì?

AdMob sử dụng nhóm dàn xếp để tạo phân đoạn lưu lượng truy cập quảng cáo dựa trên định dạng, nền tảng, ứng dụng, đơn vị quảng cáo và quốc gia. Nhóm dàn xếp là sự kết hợp giữa các chế độ cài đặt tiêu chí nhắm mục tiêu giúp tối ưu hoá doanh thu từ đơn vị quảng cáo của bạn. Bạn có thể tạo trước các nhóm dàn xếp, sau đó thêm đơn vị quảng cáo và nguồn quảng cáo trong quá trình sử dụng hoặc tạo tất cả cùng một lúc. Bạn không phải đặt các lựa chọn dàn xếp nhiều lần cho từng đơn vị quảng cáo, mà chỉ cần đặt một lần cho các nhóm dàn xếp, rồi thêm đơn vị quảng cáo vào những nhóm mà bạn muốn. 

Bắt đầu sử dụng tính năng dàn xếp

Sau đây là các bước mà bạn nên thực hiện để bắt đầu sử dụng tính năng dàn xếp. 

Bước 1: Tạo đơn vị quảng cáo

Sau khi thiết lập ứng dụng trong AdMob, bạn có thể tạo đơn vị quảng cáo đầu tiên. Đơn vị quảng cáo là các vùng chứa mà bạn đặt vào ứng dụng của mình để hiển thị quảng cáo cho người dùng. Đơn vị quảng cáo gửi yêu cầu quảng cáo tới AdMob, sau đó hiển thị các quảng cáo nhận được để thực hiện yêu cầu. Khi tạo một đơn vị quảng cáo, bạn cần chỉ định một định dạng quảng cáo. Định dạng quảng cáo mô tả cách quảng cáo sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn và vị trí đặt quảng cáo.

Bước 2: Thiết lập nguồn quảng cáo 

Tiếp theo, bạn nên bắt đầu thiết lập các nguồn quảng cáo của mình. Bạn có thể thiết lập nguồn quảng cáo đặt giá thầunguồn quảng cáo dạng thác nước. Xin lưu ý rằng loại nguồn quảng cáo mà bạn thiết lập sẽ xác định cách nguồn quảng cáo đặt giá thầu cho các lượt hiển thị của bạn. Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu sẽ đặt giá thầu theo thời gian thực và cạnh tranh trong một phiên đấu giá duy nhất. Trong khi đó, các nguồn quảng cáo dạng thác nước sẽ được gọi riêng lẻ theo thứ tự chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lượt hiển thị (eCPM) do bạn đặt. 

Bước 3: Liên kết đơn vị quảng cáo 

Liên kết đơn vị quảng cáo là một bước cần thiết trong quy trình dàn xếp. Bước này cho phép AdMob trao đổi chính xác với nguồn quảng cáo bên thứ ba để thực hiện yêu cầu quảng cáo của bạn. Hãy thêm thông tin liên kết bắt buộc trên trang nguồn quảng cáo trong AdMob. Thông tin liên kết bắt buộc có thể khác nhau tuỳ theo nguồn quảng cáo và có sẵn trong tài khoản của bạn cùng với nguồn quảng cáo bên thứ ba.

Bước 4: Tạo nhóm dàn xếp

Sau khi đã tạo đơn vị quảng cáo và thiết lập nguồn quảng cáo, bạn có thể tạo nhóm dàn xếp. Bạn cần phải tạo một nhóm dàn xếp cho từng định dạng quảng cáo của mình. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tạo các nhóm dàn xếp khác nhau cho nền tảng (Android hoặc iOS). 

Lưu ý: Bạn cũng có thể thiết lập nguồn quảng cáo và liên kết đơn vị quảng cáo trong khi tạo hoặc chỉnh sửa nhóm dàn xếp.

Bước 5: Thiết lập tính năng dàn xếp trong ứng dụng của bạn

Giờ đây, bạn đã biết những nguồn quảng cáo mà bạn muốn phân phát quảng cáo và đã thiết lập chúng trong AdMob, hãy làm theo hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Google (Android, iOS, Unity) để tải xuống cũng như triển khai SDK và bộ chuyển đổi trong ứng dụng của bạn. 

Hãy tham khảo các tài liệu khác sau đây để được hỗ trợ về tính năng dàn xếp và đặt giá thầu:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính