การแจ้งเตือน

รับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณ เห็นประสิทธิภาพในการทำงานของบัญชีและความสมบูรณ์ในการตั้งค่าต่างๆ ใน "หน้า AdMob ของฉัน" ที่ได้รับการปรับปรุงนี้

สื่อกลาง

คู่มือสําหรับสื่อกลาง AdMob (การเสนอราคาและ Waterfall)

สื่อกลางคืออะไร 

สื่อกลางช่วยให้คุณจัดการแหล่งที่มาของโฆษณาที่ใช้เพื่อแสดงโฆษณาในแอปได้จากที่เดียว เมื่อใช้สื่อกลาง คุณจะสามารถส่งคำขอโฆษณาขาเข้าไปยังแหล่งที่มาของโฆษณาหลายแห่งเพื่อช่วยให้พบแหล่งที่มาที่พร้อมให้บริการที่ดีที่สุดในการตอบสนองคำขอนั้น 

สื่อกลางใน AdMob มี 2 ประเภท ได้แก่ การเสนอราคาและ Waterfall สำหรับการเสนอราคา แหล่งที่มาของโฆษณาจะแข่งขันกันในการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อส่งโฆษณาตามคำขอ ส่วนสื่อกลาง Waterfall จะเรียกใช้แหล่งที่มาของโฆษณาทีละรายการตาม eCPM เฉลี่ยที่คุณตั้งไว้ ไม่ใช่ราคาที่แหล่งที่มาของโฆษณายินดีจ่าย 

ใน AdMob คุณสามารถสร้างการตั้งค่าแบบผสมโดยใช้ทั้งแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง 

กลุ่มสื่อกลางคืออะไร

AdMob ใช้กลุ่มสื่อกลางในการแบ่งกลุ่มการเข้าชมจากโฆษณาตามรูปแบบ แพลตฟอร์ม แอป หน่วยโฆษณา และประเทศ กลุ่มสื่อกลางคือชุดของการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากหน่วยโฆษณา คุณสามารถสร้างกลุ่มสื่อกลางไว้ล่วงหน้า จากนั้นจึงใส่หน่วยโฆษณาและแหล่งที่มาของโฆษณาขณะใช้งานไปเรื่อยๆ หรือจะสร้างพร้อมกันเลยก็ได้ แทนที่จะต้องกำหนดตัวเลือกสื่อกลางให้หน่วยโฆษณาแต่ละหน่วยซ้ำๆ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกครั้งเดียวให้กลุ่มสื่อกลาง แล้วจึงใส่หน่วยโฆษณาลงในกลุ่มที่ต้องการ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานของกลุ่มสื่อกลาง และวิธีจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้ง

เริ่มต้นใช้งานสื่อกลาง

มาดูขั้นตอนที่เราแนะนําเพื่อเริ่มต้นใช้งานสื่อกลางกัน 

ขั้นตอนที่ 1: สร้างหน่วยโฆษณา

หลังจากที่ตั้งค่าแอปใน AdMob คุณจะสร้างหน่วยโฆษณาแรกได้ หน่วยโฆษณาคือคอนเทนเนอร์ที่นำไปวางในแอปเพื่อแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ หน่วยโฆษณาจะส่งคำขอโฆษณามาที่ AdMob จากนั้นก็แสดงโฆษณาที่ได้รับสำหรับคำขอนั้น คุณต้องกําหนดรูปแบบโฆษณาด้วยเมื่อสร้างหน่วยโฆษณา รูปแบบโฆษณาจะอธิบายลักษณะและตําแหน่งที่โฆษณาจะปรากฏในแอป

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าแหล่งที่มาของโฆษณา 

ถัดไป คุณจะต้องเริ่มตั้งค่าแหล่งที่มาของโฆษณา ซึ่งได้แก่ แหล่งที่มาของการเสนอราคาและแหล่งที่มาของ Waterfall อย่าลืมว่าประเภทของแหล่งที่มาที่ตั้งค่าไว้จะกําหนดวิธีการเสนอราคาสําหรับการแสดงผล แหล่งที่มาของการเสนอราคาจะเสนอราคาแบบเรียลไทม์และแข่งขันในการประมูลครั้งเดียว ส่วนแหล่งที่มา Waterfall จะถูกเรียกใช้ทีละรายการตามลําดับของ eCPM ที่คุณเป็นผู้กําหนด 

ขั้นตอนที่ 3: แมปหน่วยโฆษณา 

การแมปหน่วยโฆษณาเป็นขั้นตอนสําคัญในสื่อกลาง ซึ่งช่วยให้ AdMob สื่อสารกับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สามได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งโฆษณาตามคําขอ เพิ่มรายละเอียดการแมปที่จําเป็นในหน้าแหล่งที่มาของโฆษณาใน AdMob รายละเอียดการแมปที่จําเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของโฆษณา และมีข้อมูลอยู่ในบัญชีของคุณพร้อมกับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สาม

ขั้นตอนที่ 4: สร้างกลุ่มสื่อกลาง

หลังจากสร้างหน่วยโฆษณาและตั้งค่าแหล่งที่มาของโฆษณาแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างกลุ่มสื่อกลาง โดยต้องสร้างกลุ่มสื่อกลางให้กับโฆษณาแต่ละรูปแบบ และต้องมีกลุ่มสื่อกลางที่แตกต่างกันสําหรับแพลตฟอร์มหนึ่งๆ (Android หรือ iOS) ด้วย 

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าแหล่งที่มาของโฆษณาและแมปหน่วยโฆษณาขณะสร้างหรือแก้ไขกลุ่มสื่อกลางได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าสื่อกลางในแอป

เมื่อทราบแหล่งที่มาของโฆษณาที่ต้องการใช้แสดงโฆษณาและตั้งค่าแหล่งที่มาดังกล่าวใน AdMob แล้ว ให้ใช้คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google (Android, iOS, Unity) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งาน SDK และอะแดปเตอร์ในแอป 

ลองมาดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยคุณเรื่องสื่อกลางและการเสนอราคา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก