Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Thiết lập sự kiện tuỳ chỉnh

Sự kiện tuỳ chỉnh cho phép bạn thiết lập quy trình dàn xếp dạng thác nước cho một nguồn quảng cáo không phải là nguồn quảng cáo được hỗ trợ. Trước tiên, bạn sẽ phải triển khai bộ chuyển đổi sự kiện tuỳ chỉnh cho nguồn quảng cáo mà bạn muốn tích hợp. Hãy làm theo hướng dẫn cho Android hoặc iOS

Sau đó, hãy thêm sự kiện tuỳ chỉnh vào nhóm dàn xếp bằng cách làm theo các bước sau: 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thiết lập mỗi lần một sự kiện tuỳ chỉnh. Để sử dụng nhiều sự kiện tuỳ chỉnh, bạn có thể tạo mối liên kết bổ sung cho sự kiện tuỳ chỉnh. 
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Nguồn thác nước
 4. Nhấp vào Thiết lập nguồn quảng cáo
 5. Nhấp vào Thêm sự kiện tuỳ chỉnh
 6. Nhấp vào Thêm mối liên kết. Để thêm nhiều sự kiện tuỳ chỉnh, bạn sẽ cần thiết lập mối liên kết bổ sung.
 7. Thêm thông tin chi tiết về mối liên kết, bao gồm cả tên của mối liên kết. Nhập tên lớp (bắt buộc) và thông số (không bắt buộc) cho mỗi đơn vị quảng cáo. Thông thường, thông số không bắt buộc chứa một giá trị nhận dạng mà sự kiện tuỳ chỉnh sẽ dùng để tải quảng cáo.
  Lưu ý: Nếu lớp của bạn được triển khai trong Swift, thì bạn cần thêm tên của ứng dụng/mô-đun khung vào trước tên lớp (ví dụ: appName.className).
 8. Nhấp vào Lưu.
 9. Làm theo hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Google (Android hoặc iOS) để triển khai sự kiện tuỳ chỉnh trong ứng dụng của bạn. Hãy nhớ sử dụng tên, lớp và thông số giống với thông tin mà bạn đã dùng để tạo sự kiện tuỳ chỉnh trong AdMob. Nếu bạn không hoàn tất bước này, sự kiện tuỳ chỉnh của bạn sẽ không thể thực hiện các yêu cầu quảng cáo sắp tới.

Thêm sự kiện tuỳ chỉnh vào nhóm dàn xếp

Sau khi thiết lập xong sự kiện tuỳ chỉnh, bạn có thể thêm sự kiện đó vào một nhóm dàn xếp. Hãy tìm hiểu cách tạo nhóm dàn xếp mới hoặc làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm nguồn quảng cáo vào một nhóm dàn xếp hiện có:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Dàn xếp trong thanh bên.
 3. Trong thẻ Nhóm dàn xếp, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp mà bạn sẽ thêm nguồn quảng cáo. 
 4. Trong bảng Nguồn quảng cáo dạng thác nước, hãy nhấp vào Thêm sự kiện tuỳ chỉnh
 5. Nhập nhãn mô tả cho sự kiện. 
 6. Nhập eCPM thủ công để sử dụng cho sự kiện tuỳ chỉnh này. eCPM sẽ được dùng để tự động đặt sự kiện theo chế độ dàn xếp kiểu thác nước, nơi chỉ số đó sẽ cạnh tranh với các nguồn quảng cáo khác để thực hiện yêu cầu quảng cáo.
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Chọn một mối liên kết hiện có để dùng cho sự kiện tuỳ chỉnh này hoặc nhấp vào Thêm mối liên kết để thiết lập mối liên kết mới. Để sử dụng nhiều sự kiện tuỳ chỉnh, bạn sẽ phải tạo thêm mối liên kết khác cho từng sự kiện tuỳ chỉnh.
 9. Nhấp vào Xong.
 10. Nhấp vào Lưu. Nhóm dàn xếp sẽ được lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính