Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Thiết lập nguồn quảng cáo

Bạn có thể thiết lập 2 loại nguồn quảng cáo trong tài khoản của mình: nguồn quảng cáo đặt giá thầu hoặc nguồn quảng cáo dạng thác nước. Loại nguồn quảng cáo mà bạn thiết lập sẽ xác định cách nguồn quảng cáo đó đặt giá thầu cho các lượt hiển thị. Các nguồn quảng cáo đặt giá thầu sẽ đặt giá thầu theo thời gian thực và cạnh tranh trong một phiên đấu giá duy nhất. Trong khi đó, các nguồn quảng cáo dạng thác nước sẽ được gọi riêng lẻ theo thứ tự eCPM do bạn đặt.

Bạn cũng có thể thiết lập sự kiện tuỳ chỉnh. Sự kiện tuỳ chỉnh cho phép bạn thiết lập quy trình dàn xếp dạng thác nước cho một nguồn quảng cáo không được AdMob hỗ trợ

Tìm hiểu cách:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
18205709414773037879
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175