การแจ้งเตือน

รับเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะกับแอปของคุณ เห็นประสิทธิภาพในการทำงานของบัญชีและความสมบูรณ์ในการตั้งค่าต่างๆ ใน "หน้า AdMob ของฉัน" ที่ได้รับการปรับปรุงนี้

เริ่มต้นใช้งาน

วิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาในแอป

เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาจะเริ่มตรวจสอบการแสดงโฆษณาของแอปโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดแอปในอุปกรณ์ทดสอบที่ลงทะเบียนไว้ คุณจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอโฆษณาที่โหลดขณะใช้แอป หรือโหลดคําขอโฆษณาได้โดยการแสดงโฆษณาทดสอบภายในเครื่องมือตรวจสอบโฆษณา  

โปรดทราบว่าคุณอาจเห็นชุดคำขอโฆษณาตั้งแต่เริ่มเปิดแอป หากแอปดึงข้อมูลโฆษณาเอาไว้ล่วงหน้า 

ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบวิธีทำสิ่งต่อไปนี้

ดูคําขอโฆษณาตามหน่วยโฆษณา 

หลังจากเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาในอุปกรณ์ทดสอบผ่านการใช้ท่าทางสัมผัสหรือการเรียก API ที่กำหนดเองแล้ว คุณจะเห็นแท็บหน่วยโฆษณาซึ่งแสดงหน่วยโฆษณาของแอปตามลำดับกิจกรรมล่าสุด (ไม่ว่าจะได้แสดงโฆษณาไปแล้วหรือไม่ก็ตาม)

คุณตรวจสอบหน่วยโฆษณาได้โดยทําดังนี้

 • ในบริบท: คุณทดสอบหน่วยโฆษณาได้เสมือนหนึ่งว่าคุณเป็นผู้ใช้ด้วยการไปยังส่วนต่างๆ ของแอป เรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาบนหน้าจอที่โหลดโฆษณา 
 • นอกบริบท: คุณทดสอบหน่วยโฆษณาด้วยโฆษณาทดสอบได้โดยไม่ต้องไปยังส่วนต่างๆ ของแอป เรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาบนหน้าจอใดก็ได้ ในแท็บหน่วยโฆษณา ให้ค้นหาหน่วยโฆษณาที่คุณต้องการทดสอบ จากนั้นแตะขอโฆษณาทดสอบ 

หน่วยโฆษณานอกบริบทจะแสดงหลังจากหน่วยโฆษณาที่มีกิจกรรมในแท็บหน่วยโฆษณา

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ก่อนที่จะใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณา คุณต้องเริ่มต้น SDK ก่อนจึงจะเห็นรายการหน่วยโฆษณาทั้งหมดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้น Google Mobile Ads SDK (Android, iOS

นอกจากนี้ หากแอปของคุณมีหน่วยโฆษณาที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับรหัสแอปของ AdMob หน่วยโฆษณาจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการส่งโฆษณาตามคำขออย่างน้อย 1 รายการสำหรับหน่วยโฆษณานั้น

ดูบันทึกคําขอ SDK  

แตะหน่วยโฆษณาเพื่อดูบันทึกคำขอ SDK บันทึกนี้มีรายละเอียดการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้นของคําขอโฆษณาล่าสุด โดยจะระบุแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งเรียกใช้ใน Waterfall จนกว่าจะมีการส่งโฆษณา (หรือ Waterfall สิ้นสุดลงโดยไม่มีการส่งโฆษณา) รวมถึงระบุแหล่งที่มาของโฆษณาที่ไม่ได้ขอหลังจากมีการส่งโฆษณาแล้ว 

นอกจากนี้ คุณยังดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาและแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall จากบันทึกคําขอ SDK ได้ด้วย

จากบันทึกคําขอ SDK ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วแตะแชร์สตริงคําขอเพื่อส่งออกคําขอโฆษณาแบบเต็ม วิธีนี้จะช่วยคุณแก้ปัญหาเพิ่มเติมหรือแชร์กับทีมสนับสนุนของ Google เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเสนอราคา 

หากต้องการดูรายละเอียดการเสนอราคาในเครื่องมือตรวจสอบโฆษณา คุณต้องติดตั้งเวอร์ชัน 20.2.0 ขึ้นไปสําหรับ Android และเวอร์ชัน 8.5.0 ขึ้นไปสําหรับ iOS

ในบันทึกคําขอ SDK ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วแตะดูผู้เสนอราคาทั้งหมดเพื่อดูแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาทุกแหล่งที่กําหนดค่าไว้สําหรับหน่วยโฆษณานั้น 

ผลลัพธ์การเสนอราคาจะจัดเรียงตามลำดับต่อไปนี้

 1. แหล่งที่มาของโฆษณาที่ชนะการประมูล
 2. แหล่งที่มาของโฆษณาที่มีปัญหา ดูวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้
 3. แหล่งที่มาของโฆษณาที่ไม่ได้แสดงโฆษณาหรือไม่ได้เสนอราคา ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สาม โปรดขอรับการสนับสนุนจากแหล่งที่มาของโฆษณาโดยตรง
 4. แหล่งที่มาของโฆษณาที่แพ้การประมูลเสนอราคา

เกี่ยวกับรายละเอียดพารามิเตอร์การเสนอราคาของบุคคลที่สาม

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของบุคคลที่สามที่ส่งในคําขอโฆษณา ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วแตะพารามิเตอร์การเสนอราคาของบุคคลที่สาม การถอดรหัสพารามิเตอร์ดังกล่าวจะให้ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับแหล่งที่มาซึ่งใช้การเสนอราคาของบุคคลที่สาม

 • เวอร์ชัน SDK
 • เวอร์ชันอะแดปเตอร์
 • ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ซื้อ 
  หากต้องการแชร์ข้อมูลนี้กับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สาม ให้แตะ คลิกเพื่อคัดลอก ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ซื้อรวบรวมมาจากแหล่งที่มาซึ่งใช้การเสนอราคาของบุคคลที่สามผ่านสัญญาณที่ปลอดภัย Google ไม่สามารถตีความข้อมูลนี้และส่งต่อให้ผู้เสนอราคาบุคคลที่สามได้โดยตรง
 • ชื่อคลาสอะแดปเตอร์
 • หากพบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงประเภทข้อผิดพลาดและคําอธิบาย ดูวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับพารามิเตอร์การเสนอราคา 

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall

คุณสามารถขยายแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall แต่ละแหล่งที่ไม่ได้ส่งโฆษณาเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ระบุว่าไม่สามารถแสดงโฆษณาได้ 

สำหรับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สาม ระบบจะส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากแหล่งที่มาโดยตรง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สาม

ดูอะแดปเตอร์ของบุคคลที่สาม

หลังจากเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณา คุณจะเห็นแท็บอะแดปเตอร์ซึ่งแสดงรายการอะแดปเตอร์ SDK ของบุคคลที่สามและสถานะ หากมีข้อผิดพลาดในอะแดปเตอร์ ให้ดูวิธีแก้ปัญหาที่พบได้ทั่วไปเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ SDK 

แท็บอะแดปเตอร์ของเครื่องมือตรวจสอบโฆษณาใน AdMob

การทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียว

คุณอาจใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาเพื่อทดสอบการตั้งค่าแหล่งที่มาโฆษณา Waterfall ของบุคคลที่สามแหล่งเดียวได้ วิธีนี้ช่วยให้ยืนยันได้ว่าคุณใช้อะแดปเตอร์สื่อกลางของบุคคลที่สามอย่างถูกต้อง และแหล่งที่มาได้แสดงโฆษณาตามที่คาดไว้ 

หมายเหตุ: คุณต้องเริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ก่อนจึงจะใช้การทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียวได้ 

เมื่อต้องการเริ่มการทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียว ให้สลับไปยังการทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียวที่ด้านล่างของแอป จากนั้นเลือกแหล่งที่มาที่คุณต้องการทดสอบ เมื่อเปิดใช้เครื่องมือตรวจสอบโฆษณาสำหรับการทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียว คำขอโฆษณาทั้งหมดหลังจากนั้นจะพยายามแสดงผลโฆษณาจากแหล่งที่มาที่เลือกไว้

หมายเหตุ: ในโหมดการทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียว คำขอโฆษณาทั้งหมดจะพยายามส่งโฆษณาจากแหล่งที่มาที่เลือก ไม่ว่าแหล่งที่มานั้นจะเชื่อมโยงกับหน่วยโฆษณาที่ระบุหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าหากแหล่งที่มาที่คุณกำลังทดสอบไม่ได้อยู่ใน Waterfall ของสื่อกลางสำหรับหน่วยโฆษณา คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีการส่งโฆษณา" ที่ระบุว่าหน่วยโฆษณาไม่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับแหล่งที่มานั้น 

ในการทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียว ให้แตะหน่วยโฆษณาเพื่อดูบันทึกคำขอ SDK วิธีนี้ช่วยให้คุณทราบว่าแหล่งที่มาได้ส่งโฆษณาตามคำขอที่เกิดขึ้นหลังเปิดใช้การทดสอบหรือไม่ หากแหล่งที่มาไม่ได้ส่งโฆษณาตามคำขอ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งโฆษณา  

หากคุณเพิ่มอินสแตนซ์หลายรายการของแหล่งที่มาที่เลือกลงในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น คุณจะเห็นการเรียกแต่ละอินสแตนซ์ไปยังแหล่งที่มาใน Waterfall จนกระทั่งมีการส่งโฆษณาหรือ Waterfall สิ้นสุดลงโดยไม่มีการส่งโฆษณา 

การทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียวจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาที 

วิธีบังคับให้รีสตาร์ท

เมื่อคุณเปิดการทดสอบแหล่งที่มาของโฆษณาแหล่งเดียว คุณจะต้องบังคับให้แอปรีสตาร์ท เนื่องจากแอปบางแอปจะแคชข้อมูลโฆษณาเมื่อเริ่มต้นแอป การรีสตาร์ทแอปจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าการทดสอบแหล่งที่มาแหล่งเดียวจะดำเนินการกับคำขอโฆษณาทั้งหมดในเซสชันการทดสอบ

สำหรับอุปกรณ์ Android คุณจะบังคับให้แอปรีสตาร์ทได้ผ่านแอปการตั้งค่าของโทรศัพท์ การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ 

ดูวิธีบังคับให้แอปรีสตาร์ทสำหรับอุปกรณ์ iOS  

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก