Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Pierwsze kroki

Jak używać inspektora reklam w aplikacji

Inspektor reklam automatycznie zaczyna sprawdzać wyświetlanie reklam w aplikacji po jej otwarciu na zarejestrowanym urządzeniu testowym. Możesz wyświetlać szczegóły żądań reklamy wczytywanych podczas używania aplikacji lub wczytać żądania reklamy, uruchamiając reklamy testowe w inspektorze reklam.  

Jeśli aplikacja pobiera reklamy z wyprzedzeniem, po jej włączeniu możesz od razu zobaczyć zestaw żądań reklamy.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

Wyświetlanie żądań reklamy według jednostki reklamowej

Po uruchomieniu inspektora reklam na urządzeniu testowym za pomocą gestu lub przez niestandardowe wywołanie interfejsu API zobaczysz kartę Jednostki reklamowe, a na niej listę jednostek reklamowych w aplikacji posortowaną według ostatniej aktywności (niezależnie od tego, czy wyświetliły reklamę czy nie).

Jednostki reklamowe możesz sprawdzać:

 • W kontekście: możesz sprawdzać, jak działają poszczególne jednostki reklamowe z punktu widzenia użytkownika korzystającego z aplikacji. Wywołaj inspektora reklam na ekranach, na których wczytują się reklamy.
 • Bez kontekstu: możesz testować jednostki reklamowe za pomocą reklam testowych, aby uniknąć nawigowania w aplikacji. Wywołaj inspektora reklam na dowolnym ekranie. Na karcie Jednostki reklamowe znajdź jednostkę, którą chcesz przetestować. Następnie kliknij Wyślij żądanie reklamy testowej.

Na karcie Jednostki reklamowe jednostki bez kontekstu są wymienione po jednostkach, które zarejestrowały aktywność.

Uwaga: przed skorzystaniem z inspektora reklam zalecamy zainicjowanie pakietu SDK do reklam mobilnych Google. Musisz go zainicjować, aby zobaczyć pełną listę jednostek reklamowych. Dowiedz się więcej o inicjowaniu pakietu SDK do reklam mobilnych Google (Android, iOS).

Jeśli aplikacja zawiera jednostki reklamowe, które nie są powiązane z Twoim identyfikatorem aplikacji AdMob, jednostki te pojawią się tylko wtedy, gdy zostanie w ich przypadku zrealizowane co najmniej jedno żądanie reklamy.

Wyświetlanie dzienników żądań pakietu SDK

Kliknij jednostkę reklamową, aby wyświetlić jej dziennik żądań pakietu SDK. Znajdziesz w nim szczegóły kaskady zapośredniczenia najnowszych żądań reklamy. Zawiera on też listę źródeł reklam, które były wywoływane w kaskadzie do momentu wyświetlenia reklamy (lub do momentu zakończenia kaskady bez wyświetlenia). Dziennik udostępnia także listę źródeł reklam, do których nie były kierowane żądania po wyświetleniu reklamy.

W dzienniku żądań pakietu SDK możesz też znaleźć więcej szczegółowych informacji o źródłach reklam z ustalaniem stawek i kaskadowych źródłach reklam.

W dzienniku żądań pakietu SDK kliknij kolejno WięcejUdostępnij ciąg znaków żądania, aby wyeksportować pełne żądanie reklamy. Może Ci ono pomóc w dalszym rozwiązywaniu problemu albo możesz je przekazać zespołowi pomocy Google do celów debugowania.

Szczegółowe informacje o źródłach reklam z ustalaniem stawek

Aby w inspektorze reklam widzieć szczegóły określania stawek, musisz zainstalować wersję 20.2.0 lub nowszą na Androida albo wersję 8.5.0 lub nowszą na iOS.

W dzienniku żądań pakietu SDK kliknij kolejno WięcejWyświetl wszystkich licytujących, aby zobaczyć wszystkie źródła reklam z ustalaniem stawek skonfigurowane w przypadku tej jednostki reklamowej.

Wyniki ustalania stawki są wyświetlane w takiej kolejności:

 1. Źródło reklam, które wygrało aukcję.
 2. Źródła reklam, w których występują problemy. Dowiedz się, jak je rozwiązać.
 3. Źródła reklam, które nie zwróciły reklamy lub nie ustalały stawek. Może to być spowodowane problemem z zewnętrznym źródłem reklam. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się bezpośrednio ze źródłem reklam.
 4. Źródła reklam, które przegrały aukcję z określaniem stawek.

Informacje o parametrach zewnętrznych źródeł reklam z ustalaniem stawek

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o parametrze zewnętrznego źródła reklam z ustalaniem stawek wysłanym w żądaniu reklamy, kliknij kolejno WięcejParametr zewnętrznego źródła reklam z ustalaniem stawek. Dekodowanie parametru zewnętrznego źródła reklam z ustalaniem stawek dostarcza tych informacji o tym źródle:

 • wersja pakietu SDK,
 • wersja adaptera,
 • dane wygenerowane przez kupującego,
  Aby udostępnić te dane zewnętrznemu źródłu reklam, kliknij ikonę kopiowania Kliknij, by skopiować. Dane wygenerowane przez kupującego są zbierane z zewnętrznego źródła reklam z ustalaniem stawek za pomocą bezpiecznych sygnałów. Google nie może interpretować tych informacji i przekazywać ich bezpośrednio do zewnętrznych systemów licytujących.
 • nazwa klasy adaptera.
 • W przypadku wykrycia błędu zostanie podany jego rodzaj i opis. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z parametrami określania stawek.

Szczegóły kaskadowych źródeł reklam

Każde kaskadowe źródło reklam, które nie wyświetliło reklamy, możesz rozwinąć, aby zobaczyć szczegółowe informacje o błędzie.

W przypadku zewnętrznych źródeł reklam komunikaty o błędach są wysyłane bezpośrednio ze źródła reklam. Więcej informacji uzyskasz od zewnętrznego źródła reklam.

Wyświetlanie adapterów zewnętrznych źródeł reklam

Po wywołaniu inspektora reklam zobaczysz kartę Adaptery z listą adapterów pakietów SDK zewnętrznych źródeł reklam oraz stanem każdego z nich. Jeśli w adapterze wystąpi błąd, dowiedz się, jak rozwiązywać typowe problemy z adapterami pakietu SDK.

Karta adaptera inspektora reklam w AdMob

Testowanie poszczególnych źródeł reklam

Dzięki inspektorowi reklam możesz przetestować konfigurację pojedynczego zewnętrznego kaskadowego źródła reklam. Pozwoli to sprawdzić, czy zewnętrzny adapter zapośredniczenia został poprawnie wdrożony i czy źródło reklam działa prawidłowo.

Uwaga: aby testować pojedyncze źródła reklam, musisz zainicjować pakiet SDK do reklam mobilnych Google.

Aby rozpocząć test pojedynczego źródła reklam, włącz opcję Test pojedynczego źródła reklam na dole aplikacji. Następnie wybierz źródło reklam, które chcesz przetestować. Kiedy skonfigurujesz w inspektorze reklam sprawdzanie pojedynczego źródła reklam, wszystkie kolejne żądania reklam będą miały na celu wyświetlanie reklam z wybranego źródła reklam.

Uwaga: w trybie testowania pojedynczego źródła reklam wszystkie żądania reklam będą próbowały wykorzystać wybrane źródło reklam, niezależnie od tego, czy jest ono powiązane z daną jednostką reklamową. Oznacza to, że jeśli testowane źródło reklam nie znajduje się w kaskadzie zapośredniczenia dla danej jednostki reklamowej, pojawi się komunikat o błędzie „Niewypełniona”, który informuje, że jednostka reklamowa nie ma skonfigurowanego danego źródła reklam.

Jeśli testujesz pojedyncze źródło reklam, możesz kliknąć jednostkę reklamową, by wyświetlić jej dziennik żądań pakietu SDK. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy źródło reklam wypełniło żądania reklamy przesłane po włączeniu testowania pojedynczego źródła reklam. Jeśli źródło reklam nie wypełniło żądania reklamy, pojawi się komunikat o błędzie z informacją, dlaczego wystąpił błąd.  

Jeśli w kaskadzie zapośredniczenia masz dodane wiele wystąpień wybranego źródła reklam, każde wystąpienie wywołania z tego źródła będzie widoczne w kaskadzie aż do wyświetlenia reklamy lub do zakończenia kaskady bez wyświetlenia.

Testowanie pojedynczego źródła reklam kończy się automatycznie po 60 minutach.

Jak wymusić ponowne uruchomienie aplikacji

Po włączeniu testowania pojedynczego źródła reklam trzeba wymusić ponowne uruchomienie aplikacji. Niektóre aplikacje mogą buforować reklamy w trakcie uruchamiania, więc ponowne uruchomienie aplikacji gwarantuje, że test pojedynczego źródła zostanie zastosowany do każdego żądania reklamy w ramach sesji testowej.

W przypadku urządzeń z Androidem możesz wymusić ponowne uruchomienie aplikacji w Ustawieniach na telefonie. Ustawienia mogą się różnić w zależności od urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji producenta urządzenia.

Dowiedz się, jak wymusić ponowne uruchomienie aplikacji na urządzeniach z iOS.  

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne