Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Používání inspektoru reklam v aplikaci

Inspektor reklam začne automaticky zkoumat zobrazování reklam ve vaší aplikaci ihned poté, co ji spustíte na registrovaném testovacím zařízení.Můžete si zobrazit údaje o žádostech o reklamy načtených při používání aplikace, nebo žádosti o reklamy načíst po spuštění testovacích reklam v inspektoru.  

Pokud v aplikaci používáte předběžné načtení reklam, mohou se vám některé žádosti o reklamy zobrazit už při jejím spuštění.

V tomto článku se dočtete, jak postupovat při těchto úlohách:

Zobrazení žádostí o reklamy podle reklamních jednotek

Po aktivaci inspektoru reklam na testovacím zařízení pomocí gesta nebo vlastního volání API se zobrazí karta Reklamní jednotky. Na ní uvidíte seznam reklamních jednotek aplikace řazený podle poslední aktivity (bez ohledu na to, zda reklamu zobrazily, nebo ne).

Reklamní jednotky lze zkontrolovat těmito způsoby:

 • V kontextu: Reklamní jednotky můžete otestovat z pohledu uživatele používajícího aplikaci. Inspektor reklam aktivujte na obrazovkách, kde se reklamy načítají.
 • Mimo kontext: Reklamní jednotky můžete také otestovat pomocí testovacích reklam, aniž byste procházeli jednotlivé obrazovky aplikace. Inspektor reklam aktivujte na libovolné obrazovce. Na kartě Reklamní jednotky vyhledejte reklamní jednotku, kterou chcete otestovat. Poté klepněte na Požádat o testovací reklamu.

Reklamní jednotky mimo kontext najdete na kartě Reklamní jednotky za reklamními jednotkami s aktivitou.

Poznámka: Před použitím inspektoru reklam doporučujeme inicializovat SDK pro mobilní reklamy Google. Dokud to neuděláte, neuvidíte úplný seznam reklamních jednotek. Přečtěte si další informace o inicializaci SDK pro mobilní reklamy Google (Android, iOS).

Pokud navíc aplikace obsahuje reklamní jednotky, které nejsou spojeny s jejím ID v síti AdMob, zobrazí se takové jednotky pouze v případě, že pro ně byly uspokojeny nějaké žádosti.

Zobrazení protokolů požadavků SDK

Klepnutím na reklamní jednotku zobrazíte její protokol požadavků SDK. V protokolu požadavků SDK jsou uvedeny podrobnosti o postupu akcí při zprostředkování u nejnovějších žádostí o reklamy. Ukazuje zdroje reklam, které byly v kaskádě volány, dokud nebyla reklama naplněna (nebo kaskáda ukončena bez naplnění). Uvádí také zdroje reklam, kterým už nebyla po naplnění reklamy žádost odeslána.

V protokolu požadavků SDK si můžete také zobrazit přesnější informace o zdrojích reklam s nabídkami a kaskádových zdrojích reklam.

V protokolu požadavků SDK klepněte na Možnosti a pak na Sdílet řetězec požadavku. Tím celou žádost o reklamu exportujete. Může vám to usnadnit další odstraňování problémů, případně jejich sdílení s Podporou Google, aby vám mohla pomoct s laděním.

Podrobnosti o zdrojích nabídek

Pokud chcete v inspektoru reklam zobrazovat podrobnosti cenových nabídek, musíte nainstalovat verzi 20.2.0 nebo vyšší pro Android, resp. 8.5.0 nebo vyšší pro iOS.

V protokolu požadavků SDK klepněte na Možnosti a pak na Zobrazit všechny nabízející. Tím zobrazíte všechny zdroje reklam s nabídkami nakonfigurované pro danou reklamní jednotku.

Výsledné nabídky jsou uvedeny v následujícím pořadí:

 1. Zdroj reklamy, který v aukci zvítězil.
 2. Zdroje reklam s problémy. Přečtěte si, jak tyto problémy odstranit.
 3. Zdroje reklam, které neposkytly reklamu nebo nepodaly nabídku. Příčinou může být problém s externím zdrojem reklamy. O podporu požádejte přímo daný zdroj reklamy.
 4. Zdroje reklam, které se v aukci nabídek neprosadily.

Podrobnosti o parametrech nabídek třetích stran

Pokud chcete zobrazit podrobnosti o parametru třetí strany odeslaném v žádosti o reklamu, klepněte na Možnosti a pak na Parametr nabídky třetí strany. Dekódováním parametru nabídky třetí strany získáte následující informace o externím zdroji nabídek:

 • Verze SDK
 • Verze adaptéru
 • Data vygenerovaná kupujícím
  Pokud tato data chcete sdílet s externím zdrojem reklamy, klepněte na ikonu Zkopírovat kliknutím. Data z externího zdroje nabídek vygenerovaná kupujícím jsou shromažďována pomocí zabezpečených signálů. Google tyto informace nedokáže interpretovat a předává je přímo nabízejícím třetím stranám.
 • Název třídy adaptéru
 • Pokud byla zjištěna chyba, bude uveden její typ a popis. Přečtěte si, jak odstraňovat problémy s parametry nabídek.

Podrobnosti o kaskádových zdrojích reklam

Rozbalením jednotlivých kaskádových zdrojů reklam, které reklamu nenaplnily, zobrazíte podrobnosti chybové zprávy o nenaplnění.

U externích zdrojů reklamy se chybové zprávy odesílají přímo z daného zdroje reklamy. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na příslušný externí zdroj reklamy.

Zobrazení adaptérů třetích stran

Po aktivaci inspektoru reklam se zobrazí karta Adaptéry se seznamem adaptérů SDK třetích stran a jejich stavů. Pokud došlo k nějaké chybě adaptéru, přečtěte si, jak odstraňovat běžné problémy s adaptéry SDK.

Karta Adaptéry (Adapters) sekce Inspektor reklam ve službě AdMob

Testování jednotlivých zdrojů reklam

Pomocí inspektoru reklam lze testovat nastavení jednotlivých externích kaskádových zdrojů reklam. Díky tomu můžete ověřit, zda jste adaptér zprostředkování dané třetí strany správně nastavili a zda zdroj zobrazuje reklamy podle očekávání.

Poznámka: Před testováním jednoho zdroje reklamy musíte inicializovat sadu SDK pro mobilní reklamy Google. 

Pokud chcete zahájit testování jednoho zdroje reklamy, přepněte v dolní části okna aplikace Test jednoho zdroje reklamy a vyberte zdroj reklamy, který chcete otestovat. Po zapnutí této funkce v inspektoru reklamy se všechny další žádosti o reklamy pokusí poskytovat reklamy z vybraného zdroje.

Poznámka: V režimu testování jednoho zdroje se všechny žádosti o reklamy pokusí získat reklamu z příslušného zdroje bez ohledu na to, zda je tento zdroj s danou reklamní jednotkou propojen. To znamená, že pokud testovaný zdroj není v kaskádě zprostředkování pro určitou reklamní jednotku, zobrazí se chybová zpráva Žádné naplnění, která říká, že reklamní jednotka není pro příslušný zdroj reklamy nastavena. 

Při testování jednoho zdroje reklamy můžete klepnutím na reklamní jednotku zobrazit protokol jejích požadavků na SDK. Tak zjistíte, zda příslušný zdroj reklamy vyhověl žádostem o reklamy odeslaným poté, co byl režim testování jednoho zdroje spuštěn. Pokud zdroj reklamy žádnou reklamu na tyto žádosti nedodal, zobrazí se chybová zpráva s informacemi o tom, čím to bylo způsobeno.  

Jestliže postup akcí při zprostředkování obsahuje více instancí vybraného zdroje reklamy, zobrazí se každá instance volání tohoto zdroje v kaskádě až do chvíle, kdy došlo k naplnění reklamy nebo k ukončení kaskády bez naplnění.

Testování jednoho zdroje reklam automaticky skončí po 60 minutách.

Jak vynutit restart

Poté, co zapnete testování jednoho zdroje reklamy, je potřeba vynutit restart aplikace. Protože některé aplikace při spuštění ukládají reklamy do mezipaměti, zajistíte jejich restartováním, že budou v testu jednoho zdroje zahrnuty všechny žádosti o reklamu v dané testovací relaci.

V zařízeních se systémem Android lze restart aplikace obvykle vynutit pomocí aplikace Nastavení v telefonu. Konkrétní nastavení se může u různých telefonů lišit. Další informace vám poskytne výrobce zařízení

Přečtěte si, jak vynutit restart aplikace na zařízeních se systémem iOS.  

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka