Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Как да използвате инспектора за реклами в приложението си

Инспекторът за реклами автоматично започва да проверява показването на реклами в приложението Ви, след като отворите приложението на регистрирано тестово устройство. Можете да видите подробности за заредените заявки за реклами, докато използвате приложението, или да заредите заявки, като показвате тестови реклами в инспектора за реклами.  

Имайте предвид, че е възможно да видите набор от заявки за реклами дори при стартирането на приложението, ако то извлича реклами предварително.

В тази статия ще научите как да извършвате:

Преглед на заявките за реклами по рекламен елемент

След като стартирате инспектора за реклами на тестовото устройство посредством жест или персонализирано извикване на API, ще видите раздела Рекламни елементи, в който са изброени рекламните елементи в приложението Ви по реда на последната активност (независимо дали в тях е показана реклама, или не).

Можете да проверите рекламните си елементи:

 • В контекст: Можете да тествате рекламните си елементи, все едно сте потребител, като навигирате в приложението си. Извикайте инспектора за реклами да се показва на екраните, на които се зареждат реклами. 
 • Извън контекст: Можете да тествате рекламните си елементи чрез тестови реклами, за да не се налага да навигирате в приложението си. Извикайте инспектора за реклами да се показва на който и да е екран. В раздела Рекламни елементи намерете рекламния елемент, който искате да тествате. След това докоснете Заявка за тестова реклама.

Рекламните елементи извън контекст са посочени след рекламните елементи с активност в раздела Рекламни елементи.

Забележка: Препоръчваме да инициализирате SDK на Google Mobile Ads, преди да използвате инспектора за реклами. Докато не направите това, няма да можете да видите пълния списък с рекламните си елементи. Научете повече за инициализирането на SDK на Google Mobile Ads (Android, iOS).

Освен това, ако приложението Ви съдържа рекламни елементи, които не са свързани с идентификатора на приложението Ви в AdMob, такъв рекламен елемент ще се покаже само ако е изпълнена поне една заявка за него.

Преглед на регистрационните файлове за заявки от SDK

Докоснете рекламен елемент, за да прегледате регистрационния файл за заявките от SDK за него. В регистрационния файл за заявки от SDK се показва подробно каскадата от посредничества за най-новите заявки за реклами. В него се показват източниците на реклами, които са били извикани в каскадата до запълването с рекламата (или когато каскадата е завършила без запълване). Той също така съдържа източниците на реклами, които не са били заявени след запълването с рекламата.

Можете също да прегледате по-конкретни подробности за източниците на реклами с офериране и източниците на реклами от каскадата от регистрационния файл за заявки от SDK.

От регистрационния файл за заявки от SDK докоснете Още и след това – Споделяне на низа на заявката, за да експортирате пълната заявка за рекламите. Това може да Ви помогне да отстраните допълнително неизправностите или да споделите с екипа на Google за поддръжка, за да Ви помогне при отстраняването на грешки.

Подробности за източниците на офериране

За да видите подробностите за оферирането в инспектора за реклами, трябва да инсталирате версия 20.2.0+ за Android и версия 8.5.0+ за iOS.

В регистрационния файл за заявки от SDK докоснете Още и след това – Преглед на всички офериращи, за да видите всички източници на реклама с офериране, конфигурирани за този рекламен елемент.

Резултатите за оферирането са сортирани в следния ред:

 1. източникът на реклама, спечелил търга.
 2. източниците на реклама с проблеми. Научете как да отстраните тези проблеми.
 3. източниците на реклама, които не са извели реклама или не са оферирали. Това може да се дължи на проблем с източника на реклама на трета страна. За поддръжка се обърнете директно към източника на реклама.
 4. източниците на реклама, които са загубили търга за офериране.

Всичко за подробностите за параметъра за офериране на трети страни

За да видите подробности за параметъра от трета страна, изпратен в заявка за реклама, докоснете Още и след това – Параметър на оферирането от трета страна. Декодирането на параметъра за офериране на трета страна Ви предоставя следната информация за източника на офериране на трета страна:

 • версия на SDK;
 • версия на адаптера;
 • генерирани от купувача данни;
  За да споделите тези данни с източника на реклама на трета страна, докоснете Кликнете, за да копирате. Генерираните от купувача данни се събират от източника Ви на офериране на трета страна чрез надеждни сигнали. Google не може да тълкува тази информация и да я предава директно към офериращите трети страни.
 • име на класа на адаптера;
 • ако бъде открита грешка, ще бъдат предоставени типът и описанието ѝ. Научете как да отстранявате проблеми с параметрите на оферирането.

Подробности за източниците на реклами от каскадата

Можете да разгънете всеки източник на реклама от каскадата, който не е осигурил реклама, за да видите подробности за грешката.

Съобщенията за грешка от източниците на реклама на трети страни идват директно от тях. Ако имате нужда от още информация, обърнете се към източника на реклама на трета страна.

Преглед на адаптери за трети страни

След като стартирате инспектора за реклами, ще видите раздела „Адаптери“, в който са посочени адаптерите за SDK на трети страни и състоянието им. Ако има грешка в адаптера, научете как да отстраните често срещаните проблеми.

Разделът „Адаптер за инспектор за реклами“ в AdMob.

Тестване на един източник на реклама

С помощта на инспектора за реклами можете да тествате настройването на един каскаден източник на реклама на трета страна. Така можете да се уверите, че сте внедрили правилно адаптера за посредничество на третата страна и че източникът на реклама осигурява реклами според очакванията.

Забележка: Преди да можете да тествате един източник на реклама, трябва да инициализирате SDK на Google Mobile Ads.

За да започнете тест на един източник на реклама, включете Тестване на един източник на реклама в долната част на приложението. След това изберете източника на реклама, който искате да тествате. Когато инспекторът за реклами е активиран за тест на един източник на реклама, всички бъдещи заявки за реклами ще се опитват да връщат реклами от избрания източник.

Забележка: В режима на тестване на един източник на реклама всички заявки за реклами ще се опитват да осигурят запълване от избрания източник на реклама, независимо дали е свързан с дадения рекламен елемент. Това означава, че ако тестваният източник на реклама не е в каскадата от посредничества за даден рекламен елемент, ще видите съобщение за грешка „Без запълване“, което гласи, че рекламният елемент не е конфигуриран за източника на реклама.

При теста на един източник на реклама можете да докоснете даден рекламен елемент, за да прегледате регистрационния файл за заявките от SDK за него. Така можете да разберете дали източникът е осигурил запълване за заявките за реклама, извършени след активирането на тестването на един източник на реклама. Ако източникът на реклама не е осигурил запълване за заявка, ще видите съобщение за грешка с подробности за причината за това.  

Ако сте добавили няколко екземпляра на избрания източник на реклама към каскада от посредничества, ще виждате всеки от тях в извикването на източника на реклама в каскадата, докато не бъде осигурено запълване с реклама или каскадата не завърши без запълване.

Тестването на един източник на реклама автоматично завършва след 60 минути.

Как да рестартирате принудително

Когато включите тестването на един източник на реклама, ще трябва да рестартирате приложението си принудително. Тъй като някои приложения кешират реклами при стартиране, рестартирането на приложението гарантира, че тестването на един източник се отнася за всяка заявка за реклами по време на тестовата сесия.

На устройства с Android обикновено можете да рестартирате принудително приложение чрез приложението Настройки. Настройките варират в зависимост от телефона. За повече информация се обърнете към производителя на устройството си.

Научете как да рестартирате принудително приложение на устройства с iOS.  

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню