Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Nhập thông tin thanh toán của bạn

Để hoàn tất việc thiết lập tài khoản, bạn cần phải cung cấp thông tin thanh toán. Bạn phải nhập thông tin này chính xác thì AdMob mới có thể phê duyệt tài khoản của bạn để phân phát quảng cáo.

Nhập thông tin thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Thanh toán ở thanh bên. 
 3. Nhấp vào Thiết lập thanh toán. Nếu bạn đã bắt đầu nhập thông tin thanh toán ở thời điểm trước đó, hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt
  • Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản AdMob "Cá nhân" hoặc "Doanh nghiệp".

   Lưu ý: Không có sự khác biệt về dịch vụ hay cơ cấu thanh toán giữa tài khoản doanh nghiệp và tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân được thanh toán cho tên người nhận thanh toán của chủ tài khoản, trong khi các khoản thanh toán của tài khoản doanh nghiệp được thanh toán dưới tên công ty.

   Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể thay đổi loại tài khoản sau khi chọn.

  • Tên: Đối với tài khoản cá nhân, hãy nhập tên đầy đủ chính xác như tên trên thông tin ngân hàng của bạn. Đối với tài khoản doanh nghiệp, hãy nhập tên công ty trong trường "Tên doanh nghiệp" và tên liên hệ cho công ty trong trường "Tên".

   Xem ví dụ về định dạng tên mà chúng tôi có thể và không thể chấp nhận:

   Định dạng được chấp nhận
   • Jane Smith
   Định dạng không được chấp nhận
   • Jane S.
   • Jane
   • JaneSmith
   • Jane và John Smith
  • Địa chỉ:: Nhập địa chỉ bưu chính đầy đủ.
   Lưu ý: Địa chỉ này phải là địa chỉ mà bạn có thể nhận thư. Khi số dư tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng xác minh, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một Mã số nhận dạng cá nhân (PIN). Bạn sẽ cần nhập mã PIN này vào tài khoản AdMob thì chúng tôi mới có thể gửi các khoản thanh toán cho bạn.
  • Số điện thoại: Nhập một số điện thoại hợp lệ.
 4. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175