Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Въвеждане на подробности за начина на плащане

За да завършите настройването на профила си, трябва да предоставите данните си за плащане. Важно е да въведете тази информация правилно, за да може AdMob да одобри профила Ви за показване на реклами.

Въвеждане на данните Ви за плащане

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Плащания в страничната лента.
 3. Кликнете върху Настройване на плащанията. Ако по-рано сте започнали въвеждането на подробности за начина на плащане, кликнете върху Управление на настройките
  • Тип профил: Изберете дали искате „Личен“ или „Фирмен“ профил в AdMob.

   Забележка: Няма разлика в услугите или в процедурите за плащане за лични и фирмени профили. Плащанията за личните профили се извършват на името на бенефициера, посочено от собственика на профила, докато плащанията за фирмените профили – на името на фирмата.

   Изберете правилния тип профил. След като изберете тип на профила, не можете да го промените и изискванията за потвърждаване на самоличността са различни за личните и фирмените профили.  

  • Име: За личните профили въведете пълното си име точно както се показва в банковата Ви информация. За фирмените профили въведете името на фирмата си в полето „Име на бизнеса“ и името на лицето за връзка за фирмата Ви в полето „Име“.

   Вижте примери за формати на имена, които можем или не можем да приемем:

   Приемлив формат
   • Петър Иванов
   Неприемливи формати
   • Петър И.
   • Петър
   • ПетърИванов
   • Петя и Петър Иванови
  • Адрес: Въведете пълния си пощенски адрес.
   Забележка: Трябва да е възможно да получавате поща на този адрес. Когато салдото по профила Ви достигне прага за потвърждение, ще Ви изпратим персонален идентификационен номер (ПИН) по пощата. Трябва да го въведете в профила си в AdMob, преди да можем да Ви изпращаме плащания.
  • Телефонен номер: Въведете валиден телефонен номер.
 4. Кликнете върху Изпращане.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню