Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Sử dụng báo cáo tạo sẵn cho đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác (Thử nghiệm)

Lưu ý: Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. 

Báo cáo tạo sẵn là báo cáo đã có sẵn các chỉ số và phương diện được sử dụng thường xuyên nhất cho một loại báo cáo. Những báo cáo này giúp bạn xem các thông tin quan trọng nhất bằng một thao tác nhấp mà không cần phải tuỳ chỉnh. 

Bạn có thể sử dụng báo cáo tạo sẵn để xem hiệu suất tổng thể trên tất cả các đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác (vốn chỉ được dùng trên các nền tảng dàn xếp của bên thứ ba).

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng báo cáo tạo sẵn này nếu có ít nhất một đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác trong tài khoản AdMob của mình. 

Cách xem báo cáo tạo sẵn về hoạt động đặt giá thầu của đối tác:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Báo cáo trong thanh bên.
  3. Nhấp vào Hoạt động đặt giá thầu của đối tác trong mục báo cáo tạo sẵn. 

Bạn cũng có thể xem thông tin tóm tắt hằng ngày về hiệu suất của đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác trong trang tổng quan ứng dụng.

Tìm hiểu các chỉ số trong báo cáo về hoạt động đặt giá thầu của đối tác

Báo cáo tạo sẵn về hoạt động đặt giá thầu của đối tác bao gồm một vài chỉ số. Các chỉ số có trong báo cáo này giúp bạn phân tích hiệu suất của đơn vị quảng cáo trên nền tảng dàn xếp của bên thứ ba. 

Hình ảnh bên dưới nêu chi tiết cách từng chỉ số kết hợp để cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về hiệu suất của đơn vị quảng cáo.Ví dụ về phễu đặt giá thầu của đối tác trong AdMob, trong đó có nêu rõ tỷ lệ khớp, tỷ lệ hiển thị, số yêu cầu, số yêu cầu giá thầu, giá thầu thắng cuộc, số yêu cầu được so khớp và số lượt hiển thị.

Giới thiệu về yêu cầu được so khớp cho hoạt động đặt giá thầu của đối tác 

Khi sử dụng báo cáo tạo sẵn về hoạt động đặt giá thầu của đối tác, yêu cầu được so khớp được định nghĩa là số lần Google thắng phiên đấu giá đặt giá thầu của Google, phiên đấu giá đặt giá thầu của bên thứ ba và thác nước của bên thứ ba (nếu có) và trả về một quảng cáo cho ứng dụng. 

Số yêu cầu được so khớp được tính theo cách khác cho các đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác. Do đó, bạn có thể nhận thấy tỷ lệ khớp giảm và tỷ lệ hiển thị tăng trong báo cáo. Điều này không ảnh hưởng đến doanh thu từ quảng cáo của bạn. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính