Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu của đối tác (Thử nghiệm)

Lưu ý: Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. 

 Bạn hiện có thể sử dụng Google làm một nguồn quảng cáo đặt giá thầu trong các nền tảng dàn xếp khác (không phải AdMob). 

Tính năng đặt giá thầu của đối tác là gì?

Tính năng đặt giá thầu của đối tác cho phép bạn tiếp cận nhu cầu của Google dưới dạng một nguồn đặt giá thầu trên các nền tảng dàn xếp được hỗ trợ của bên thứ ba. Trước đây, bạn chỉ có thể sử dụng đơn vị quảng cáo chuẩn để tiếp cận nhu cầu của Google thông qua tính năng dàn xếp kiểu thác nước truyền thống trong các nền tảng của bên thứ ba. 

Với tính năng đặt giá thầu của đối tác, giờ đây, bạn có thể cho phép Google (Google Ads, Display & Video 360) đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá đặt giá thầu theo thời gian thực của bên thứ ba – ngay cả khi bạn không sử dụng AdMob làm nền tảng dàn xếp.

Hãy kiểm tra xem nền tảng dàn xếp của bên thứ ba có hỗ trợ tính năng đặt giá thầu của đối tác hay không.

Xin lưu ý rằng Google có thể sẽ phải trả một khoản phí cho nền tảng dàn xếp của đối tác.

Tính năng đặt giá thầu của đối tác hoạt động như thế nào? 

Đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác hoạt động với nền tảng dàn xếp bên thứ ba để cho phép Google tham gia vào phiên đấu giá đặt giá thầu theo thời gian thực của họ. 

1. Một đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác được tạo trong AdMob

Trước tiên, bạn cần thiết lập ứng dụng của mình trong AdMob. Sau đó, bạn cần tạo đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác trong AdMob.

Xin lưu ý rằng để đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác có thể phân phát quảng cáo, ứng dụng của bạn phải được xem xét và phê duyệt trong AdMob.

2. Google được thiết lập là bên đặt giá thầu trong một nền tảng dàn xếp của bên thứ ba

Tiếp theo, bạn sẽ cần thiết lập Google làm một nguồn đặt giá thầu trong nền tảng dàn xếp của bên thứ ba (không phải AdMob). Theo yêu cầu của Google, bạn phải liên kết đơn vị quảng cáo dành cho tính năng đặt giá thầu của đối tác trong nền tảng dàn xếp của mình bằng cách sử dụng mã đơn vị quảng cáo và mã ứng dụng. 

Bạn có thể tìm mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong tài khoản AdMob của mình. Hãy tham khảo nền tảng dàn xếp của bên thứ ba để biết hướng dẫn cụ thể về cách thiết lập mạng quảng cáo và/hoặc liên kết một đơn vị quảng cáo.

3. Google cạnh tranh để mua khoảng không quảng cáo của bạn trong một phiên đấu giá đặt giá thầu theo thời gian thực

Nền tảng dàn xếp của bên thứ ba lưu trữ phiên đấu giá đặt giá thầu theo thời gian thực và giá thầu của Google cho các yêu cầu quảng cáo của bạn cùng với những bên đặt giá thầu và nguồn quảng cáo khác mà bạn đã thiết lập trong hoạt động dàn xếp kiểu thác nước của bên thứ ba. 

Lưu ý: Bạn sẽ thấy Google (Google Ads, Display & Video 360) xuất hiện dưới dạng "Google bidding" (hoạt động đặt giá thầu của Google) trong các nền tảng dàn xếp của bên thứ ba.

Bạn có thể phân tích hiệu suất của Google bằng cách sử dụng báo cáo tạo sẵn về hoạt động đặt giá thầu của đối tác.

Bắt đầu sử dụng tính năng đặt giá thầu của đối tác

Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm, chỉ dành cho một số nhà xuất bản. Tìm hiểu thêm về cách tạo đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác trong AdMob và xem các câu hỏi thường gặp

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8263498619423758277
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true