Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Представяне на оферирането при партньори (бета-версия)

Забележка: Понастоящем тази функция е в бета-версия.

Вече можете да използвате Google като източник на реклама с офериране в други платформи за посредничество (различни от AdMob).

Какво представлява оферирането при партньори?

Оферирането при партньори Ви дава достъп до търсенето на реклами от продукти на Google като източник на офериране в поддържани платформи за посредничество на трети страни. Преди можехте да използвате само стандартни рекламни елементи за достъп до търсенето от Google чрез традиционно каскадно посредничество в платформи на трети страни. 

С оферирането при партньори вече можете да разрешите на Google (Google Ads, Display & Video 360) да оферира за рекламните Ви места в търгове за офериране в реално време на трети страни дори ако не използвате AdMob като платформа за посредничество.

Проверете дали платформата Ви за посредничество на трета страна поддържа офериране при партньори.

Възможно е Google да трябва да плаща такса на партньорската платформа за посредничество.

Как функционира оферирането при партньори? 

Рекламните елементи за офериране при партньори работят с платформата за посредничество на трета страна, за да дадат възможност на търсенето с Google да участва в съответните търгове с офериране в реално време.

1. В AdMob се създава рекламен елемент за офериране при партньори

Първо трябва да настроите приложението си в AdMob. След това трябва да създадете в услугата рекламния елемент за офериране при партньори.

Имайте предвид, че приложението Ви трябва да бъде прегледано и одобрено в AdMob, преди рекламният елемент за офериране при партньори да може да показва реклами.

2. В платформа за посредничество на трета страна е зададена настройка, според която Google е източник на офериране

След това трябва да настроите Google като източник на офериране в използваната от Вас платформа за посредничество на трета страна (различна от AdMob). Google изисква да съпоставите рекламния елемент за офериране при партньори в платформата за посредничество, като използвате идентификаторите на рекламния елемент и на приложението. 

Можете да намерите тези идентификатори в профила си в AdMob. Вижте конкретните инструкции от платформата за посредничество на трета страна за това, как да настроите рекламна мрежа и/или да установите съответствие с рекламен елемент.

3. Google се конкурира за рекламните Ви места в търг с офериране в реално време

Платформата Ви за посредничество на трета страна провежда търга за офериране в реално време и Google оферира за заявките Ви за реклами заедно с другите офериращи и източници на реклами, които сте настроили в каскадата си от посредничества от трета страна.

Забележка: Ще виждате Google (Google Ads, Display & Video 360) като „Офериране от Google“ в използваните от Вас платформи за посредничество на трети страни.

Можете да анализирате ефективността на Google, като използвате готовите отчети за оферирането при партньори.

Първи стъпки с оферирането при партньори

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели. Научете повече за това как да създавате рекламни елементи за офериране при партньори в AdMob и разгледайте често задаваните въпроси.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню