Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Представяне на оферирането при партньори (бета-версия)

Забележка: Понастоящем тази функция е в бета-версия.

Вече можете да използвате Google като източник на реклама с офериране в други платформи за посредничество (различни от AdMob).

Какво представлява оферирането при партньори?

Оферирането при партньори Ви дава достъп до търсенето на реклами от продукти на Google като източник на офериране в поддържани платформи за посредничество на трети страни. Преди можехте да използвате само стандартни рекламни елементи за достъп до търсенето от Google чрез традиционно каскадно посредничество в платформи на трети страни. 

С оферирането при партньори вече можете да разрешите на Google (Google Ads, Display & Video 360) да оферира за рекламните Ви места в търгове за офериране в реално време на трети страни дори ако не използвате AdMob като платформа за посредничество.

Проверете дали платформата Ви за посредничество на трета страна поддържа офериране при партньори.

Възможно е Google да трябва да плаща такса на партньорската платформа за посредничество.

Как функционира оферирането при партньори? 

Рекламните елементи за офериране при партньори работят с платформата за посредничество на трета страна, за да дадат възможност на търсенето с Google да участва в съответните търгове с офериране в реално време.

1. В AdMob се създава рекламен елемент за офериране при партньори

Първо трябва да настроите приложението си в AdMob. След това трябва да създадете в услугата рекламния елемент за офериране при партньори.

Имайте предвид, че приложението Ви трябва да бъде прегледано и одобрено в AdMob, преди рекламният елемент за офериране при партньори да може да показва реклами.

2. В платформа за посредничество на трета страна е зададена настройка, според която Google е източник на офериране

След това трябва да настроите Google като източник на офериране в използваната от Вас платформа за посредничество на трета страна (различна от AdMob). Google изисква да съпоставите рекламния елемент за офериране при партньори в платформата за посредничество, като използвате идентификаторите на рекламния елемент и на приложението. 

Можете да намерите тези идентификатори в профила си в AdMob. Вижте конкретните инструкции от платформата за посредничество на трета страна за това, как да настроите рекламна мрежа и/или да установите съответствие с рекламен елемент.

3. Google се конкурира за рекламните Ви места в търг с офериране в реално време

Платформата Ви за посредничество на трета страна провежда търга за офериране в реално време и Google оферира за заявките Ви за реклами заедно с другите офериращи и източници на реклами, които сте настроили в каскадата си от посредничества от трета страна.

Забележка: Ще виждате Google (Google Ads, Display & Video 360) като „Офериране от Google“ в използваните от Вас платформи за посредничество на трети страни.

Можете да анализирате ефективността на Google, като използвате готовите отчети за оферирането при партньори.

Първи стъпки с оферирането при партньори

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели. Научете повече за това как да създавате рекламни елементи за офериране при партньори в AdMob и разгледайте често задаваните въпроси.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175