Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Управление на рекламните елементи за офериране при партньор в AdMob (бета-версия)

Забележка: Понастоящем тази функция е в бета-версия.

В AdMob можете да редактирате или премахвате рекламни елементи за офериране при партньори.

Редактиране на рекламен елемент за офериране при партньори

Забележка: Можете да променяте само имената на рекламните елементи за офериране при партньори.

За да редактирате рекламен елемент за офериране при партньори, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Изберете името на приложението, свързано с рекламния елемент, който искате да редактирате. Забележка: Ако не можете да го намерите в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
 4. Кликнете върху Рекламни елементи в страничната лента.
  Ако използвате и стандартни рекламни елементи, и такива за офериране при партньори, можете да филтрирате по тип рекламен елемент. Научете как да преглеждате рекламните елементи по тип на показване
 5. Кликнете върху името на рекламния елемент.
 6. Направете желаните промени в елемента.
 7. Кликнете върху Запазване.

Премахване на рекламен елемент за офериране при партньори

Можете да премахвате рекламни елементи за офериране при партньори, които вече не са Ви необходими. Премахването на рекламен елемент деактивира асоциираните с него настройки и показване на реклами, а активните кампании, свързани с него, може да спрат да се провеждат. Вече няма да имате достъп до рекламния елемент, но можете да продължите да виждате в отчетите данните за минали периоди, свързани с него.

Не можете да възстановите рекламен елемент, след като бъде премахнат.

За да премахнете рекламен елемент за офериране при партньори, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Изберете името на приложението, свързано с рекламния елемент, който искате да премахнете. Забележка: Ако не можете да го намерите в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
 4. Кликнете върху Рекламни елементи в страничната лента.
  Ако използвате и стандартни рекламни елементи, и такива за офериране при партньори, можете да филтрирате по тип рекламен елемент. Научете как да преглеждате рекламните елементи по тип на показване.
 5. Кликнете върху квадратчето за отметка до рекламния елемент или съответно елементи, които искате да премахнете.
 6. Кликнете върху Премахване. Показва се диалогов прозорец.
 7. Кликнете отново върху Премахване. Забележка: Това действие не може да бъде отменено.

Преглед на рекламните елементи по тип на показване

На страницата с рекламни елементи можете да ги филтрирате по типа на показването им (стандартно офериране или офериране при партньори). В падащото меню изберете типа на показване на рекламния елемент, по който искате да филтрирате. 

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3.  Изберете името на приложението, свързано с рекламния елемент, който искате да премахнете. Забележка: Ако не можете да го намерите в списъка със скорошни приложения, кликнете върху Преглед на всички приложения. След това кликнете върху името на приложението.
 4. Кликнете върху Рекламни елементи в страничната лента.
 5. Кликнете върху падащото меню „Тип на показване на рекламния елемент“, за да филтрирате по стандартни рекламни елементи или такива за офериране при партньори. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
3942299826585005427
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175