Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Liên kết với tài khoản Google Ads

Để sử dụng tính năng của chiến dịch AdMob, bạn cần liên kết tài khoản Google Ads. Thông qua chiến dịch AdMob, bạn có thể tạo chiến dịch quảng cáo tự quảng bá để quảng cáo chéo ứng dụng của bạn hoặc thiết lập chiến dịch được bán trực tiếp để bán khoảng không quảng cáo cho một nhà quảng cáo.

Bạn phải có quyền quản trị hoặc quyền quản lý tài khoản trong AdMob để liên kết tài khoản AdMob với tài khoản Google Ads. 

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Dịch vụ đã liên kết
 4. Trong mục Quản lý mối liên kết tài khoản, hãy nhấp vào Mở rộng trong hàng Google Ads. 
 5. Nhấp vào nút bật/tắt để liên kết với tài khoản Google Ads.
 6. Chọn tài khoản Google Ads trong trình đơn thả xuống. 
  Trình đơn thả xuống liệt kê tất cả những tài khoản Google Ads mà bạn có thể liên kết với AdMob. Nếu không phải tài khoản Google Ads mà bạn nhìn thấy, thì có thể bạn chưa có quyền cần thiết trong Google Ads. Bạn phải có quyền truy cập tiêu chuẩn hoặc quyền quản trị trong tài khoản Google Ads để liên kết với AdMob. Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn không thể liên kết với tài khoản người quản lý (MCC) Google Ads.
 7. Nhấp vào Liên kết tài khoản

Nếu được mời dùng chung một tài khoản AdMob, bạn có thể cần thêm quyền để sử dụng tính năng chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách truy cập vào chiến dịch với tư cách là người dùng được mời.

Truy cập vào chiến dịch AdMob

Bạn phải liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản AdMob để sử dụng tính năng của chiến dịch. Ngoài ra, bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn đã gửi thông tin thanh toán hiện tại trong Google Ads.  

Trong thẻ Dịch vụ được liên kết, bạn có thể kiểm tra trạng thái của mối liên kết tài khoản Google Ads. Nếu trạng thái là Chưa thiết lập xong, thì có thể là do các nguyên nhân sau: 

 • Tài khoản Google Ads của bạn không có thông tin thanh toán hiện tại
 • Thông tin thanh toán trong tài khoản Google Ads của bạn đã hết hạn
 • Ngân sách cho tài khoản Google Ads của bạn đã hết hạn

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13458333917820890943
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true