Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Giới thiệu về các dịch vụ đã liên kết

Liên kết với tài khoản Google Ads

Để sử dụng tính năng chiến dịch AdMob, bạn cần liên kết với tài khoản Google Ads. Thông qua chiến dịch AdMob, bạn có thể tạo chiến dịch quảng cáo tự quảng bá để quảng cáo chéo ứng dụng của bạn hoặc thiết lập chiến dịch được bán trực tiếp để bán khoảng không quảng cáo cho một nhà quảng cáo.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Dịch vụ đã liên kết
 4. Trong mục Quản lý mối liên kết tài khoản, hãy nhấp vào Expand trong hàng Google Ads. 
 5. Nhấp vào nút bật/tắt để liên kết với tài khoản Google Ads.
 6. Chọn tài khoản Google Ads trong trình đơn thả xuống. 
  Trình đơn thả xuống bao gồm tất cả những tài khoản Google Ads mà bạn có thể liên kết với AdMob.  Lưu ý rằng bạn phải có quyền truy cập thông thường hoặc quyền quản trị trong tài khoản Google Ads để liên kết với AdMob.
 7. Nhấp vào Liên kết tài khoản
  Lưu ý: Hiện tại, bạn chưa thể huỷ liên kết tài khoản Google Ads khỏi tài khoản AdMob của mình.

Quyền truy cập của người dùng để liên kết với tài khoản Google Ads

Bạn phải là quản trị viên hoặc người quản lý tài khoản để liên kết tài khoản AdMob với tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về vai trò của người dùng

Nếu được mời dùng chung một tài khoản AdMob, bạn có thể cần thêm quyền để sử dụng tính năng chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách truy cập vào chiến dịch với tư cách là người dùng được mời.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175